Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Adjatok, és akkor ti is kaptok" - ebben a szemléletben élte életét

2016.03.14

HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK

Chiara Lubich (eredeti nevén Silvia Lubich; Trento, 1920. január 22. – Rocca di Papa, 2008. március 14.) Templeton- és UNESCO-díjas olasz katolikus egyházi személyiség, az Olaszországból indult Fokoláre mozgalom alapítója és 1943-tól haláláig első elnöke, a Vallások a Békéért Világkonferencia tiszteletbeli elnöke.
Az észak-olaszországi Trento-ban született, szülei munkások voltak. A velencei egyetem filozófia szakára járt, de a második világháború miatt kénytelen volt félbehagyni tanulmányait. Belépett a ferences harmadrendbe, és felvette a Chiara nevet. A bombázások alatt az óvóhelyeken rendszeresen olvasták a Bibliát, és segítségére sietett azoknak, akik elvesztették otthonukat a háborús pusztításban.

Chiara és társai kibéreltek egy lakást, melyet fokolárnak neveztek.
1945-re már ötszázan is megjelentek összejöveteleiken a Massaia teremben. Az így kezdődő mozgalom később is jelentős szerepet vállalt a római katolikus egyháznak a második vatikáni zsinat utáni életében, különösen az ökumenizmus és a más vallásokkal folytatott párbeszéd területén.
„ Hogy mind egy legyenek, ezekért a szavakért születtünk, hogy hozzájáruljunk megvalósulásukhoz a világban. ”
– Chiara Lubich

Életrajz
A mély elkötelezettséget családjából örökölte, apja antifasiszta, bátyja kommunista, édesanyja pedig mélyen vallásos volt.

Gyermekkora
Iskoláit Trento - ban végezte, majd beiratkozott a velencei egyetem filozófia szakára. Miután a háború miatt kénytelen volt félbehagyni tanulmányait, egy trentoi árvaházban vállalt tanítói állást. 1939-ben Loretóba utazott egy lelkigyakorlatra, ahol minden szabadidejét a bazilikában töltötte. A hagyomány szerint ugyanis itt őrzik a Szent Család názáreti házát, nagyon megragadta őt a ház légköre.
Utolsó nap a tömeget nézve hatalmába kerítette egy gondolat:
- „szüzek serege fog követni”.
Ennek hatására Silvia megértette, hogy egy, addig nem járt utat talált.
Ezután egyházi szolgálatot vállalt, majd belépett a ferences harmadrendbe, és felvette a Chiara nevet. 1943-ban kérte a kapucinus atyáktól, hogy örök fogadalmat tehessen, amire megkapta az engedélyt, így 1943. december 7-én örökre "házasságot kötött" Istennel.

A mozgalom kezdetei
Az új életben talált öröme lassan másokra is átterjedt, észrevették tanítványai, ismerősei. Első társaival a bombázások alatt találkoztak az óvóhelyeken, és közösen akarták megélni keresztény életüket. A háború lassan minden álmukat meghiúsította, minden megsemmisült, amiért eddig éltek. Lakásaik összeomlottak, egyikük vőlegénye a fronton maradt. De volt aki nem folytathatta már megkezdett tanulmányait. Ekkor feltették a kérdést: mi az, amit semmi nem pusztíthat el. „Isten. Úgy döntöttünk, Őt választjuk életünk ideáljául.”
Saját elmondása szerint ekkoriban két esemény jelentett döntő fordulatot a közösség életében. Az óvóhelyeken rendszeresen olvasták a Bibliát. Egy alkalommal Jézus főpapi imájánál nyílt ki: „Atyám, legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21). Úgy érezték, megértették ezt a sokszor magyarázott és mégis titokzatos szövegrészt. Egy másik alkalommal egy pap rávilágított Chiarának, hogy Jézus legnagyobb fájdalma a halála előtti pillanat volt, amikor így kiáltott:
- „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
Ez a két mondat lett Chiara és a megszülető mozgalom alapvető mozgatója.
Mikor családja elmenekült a szétbombázott városból, Chiara és társai kibéreltek egy lakást a Piazza dei Cappuccini 2-ben. Ezt nevezték „házacskának”. Később az elkötelezettek hasonló otthonait a trentóiak kezdték fokolár-nak (trentói nyelvjárásban családi tűzhely) nevezni.

Trentótól Rómáig
Az evangéliumi „adjatok, és akkor ti is kaptok” gondolatától vezérelve a közösség aktívan részt vett Trento szociális gondjainak megoldásában. Maguk is mindenüket megosztották a rászorulókkal, például szegényeket láttak vendégül asztaluknál. Ezzel kivívták úgy a városvezetés, mint néhány kommunista ismerősük szimpátiáját. Carlo de Ferrari, Trento érseke is áldását adta a közösségre, ettől kezdve Olaszország különböző városaiba hívták őket, és megszülettek az első közösségek Trentón kívül.
Nemsokára Chiara is Rómába költözött.
1949-ben megismerte Igino Giordani parlamenti képviselőt, teológus-írót, aki hamar felfedezte a mozgalom lelkiségében rejlő újdonságot, és júliusban csatlakozott a közösséghez tonadicói nyaralásuk alatt. Az itt megélt rendkívül fontos időszakban együtt értették meg azokat a gondolatokat, amelyek már 1943 óta vezették a közösséget, és Isten „elképzelését a mozgalmunkról”.
A katolikus egyház azonban komoly megfigyelés alá vette a mozgalmat az első időszakban, hiszen működése eltért minden addig megszokott szerveződési formától. Ebben az időszakban ébredtek rá a mozgalom tagjai saját „egyház létükre”.
1950-ben Pistoiában megismerkedett a mozgalommal Pasquale Foresi, akit Chiara nemsokára megkért, hogy viselje vele együtt a mozgalom felelősségét.
Chiara rendkívüli érzékenységet mutatott a társadalom problémáira: a kommunizmus terjedésére (testvére, Gino is a kommunista párt aktív tagja volt), a háború utáni bizonytalan politikai helyzetre (az ekkoriban megismert Alcide de Gasperi miniszterelnök hatására), és az egyház megosztottságára (Igino Giordani és Bea bíboros már a II. vatikáni zsinat előtt az ökumenizmus gondolatát képviselték).

A mozgalom növekszik
1958 és 1967 között a mozgalom eljutott mind az öt kontinensre, és 1960-tól titokban a vasfüggönyön túli országokban is elkezdi működését. 1962. március 23-án megérkezett a katolikus egyház jóváhagyása is. Chiara élete ezután egyre inkább összeforrt a növekvő mozgalom életével.
Új, elkötelezett hivatások születtek: az 1956. október 23-i magyarországi forradalom hatására és XII. Piusz pápa ezt követő felhívására létrehozta „Isten önkéntesei”-nek ágát, körülöttük alakult ki az évek során az Új Emberiség mozgalom. 1967-től megszülettek a mozgalom második, harmadik és negyedik generációi, az úgynevezett genek, akiknek lelkesedésére és gyermeki odaadására Chiara bármikor számíthatott. Ez év decemberében két együttest hozott létre számukra: a Gen Rosso-t és a Gen Verde-t.

 

1975-ben már 25 000 fiatalnak beszélt a római Stadio Olimpicoban.
Szintén 1967-től létrejött az Új Családok mozgalma.
1961-ben első alkalommal került kapcsolatba nem katolikus keresztényekkel, ettől kezdve Chiara és a mozgalom elkötelezte magát az ökumenizmus útján.
Chiara Lubich Németországba látogatott, és Darmstadt-ban evangélikus lelkészek kérésére elmondta lelki tapasztalatát. Az egység lelkisége az évek során több, mint 300 egyházban és keresztény közösségben terjedt el. Londonban fogadta az anglikán prímás, aki arra buzdította, hogy az angliai egyházban is terjessze el a Fokoláre lelkiségét. A későbbiekben a prímás utódai is támogatták a mozgalmat.
1967-ben megismerte I. Athenagoras konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, akivel szoros együttműködés alakult ki, és aki többször kifejtette, hogy maga is igyekszik „egyszerű fokolarinó” lenni.
1977-ben Londonban a Templeton-díj átvételekor - a keresztények közti párbeszéd kiterjesztéseként - útjára indította a vallások közti párbeszédet is.
1984-ben II. János Pál pápa is ellátogatott a mozgalom Rocca di Papa-i központjába. Jó kapcsolat alakult ki közöttük, amelyet Chiara úgy jellemzett, hogy szinte gyermekeként, nagy egységben van a pápa mellett. Wojtyła pápa három szinódusra is meghívta.
1956-ban Tonadicóban Chiara egy írásával megjelent a Città Nuova (magyar kiadása az Új Város) folyóirat első száma, amely ma 43 kiadásban jelenik meg világszerte. 1964-ben nagy álma valósult meg:
- Loppianóban létrejött egy modelltelepülés, ahol a mozgalom lelkisége lett az élet mozgatója. A 80-as években létrejött az első tanulmányi központ és folyóirat, amelyek a lelkiség újdonságait hivatottak teológiailag és tudományosan megfogalmazni.
1988-ban megkapta az Augsburgi Békedíjat.
Chiara és a mozgalom ekkor még meglehetős ismeretlenségben élt, csak a családok és a fiatalok nagy rendezvényei irányították rájuk a figyelmet. Ebben az időszakban épült ki mindaz a szervezet, amely nélkül képtelenség lett volna fenntartani mindazt, ami később, a 90-es évektől kibontakozott.

Párbeszéd mindenkivel

Sudika Chiara Lubich.jpg

1990-ben a Vatikán jóváhagyta a mozgalom általános szabályzatát. Chiara ugyanebben az évben a német Klaus Hemmerle püspökkel létrehozta az Abba Iskolát, amelynek célja az volt, hogy világos és megalapozott tanításban összegezze a mozgalom tapasztalata alapján a közösségi életet. 1991-ben Brazíliában útjára indította a Közösségi Gazdaság tervét, amelyhez azóta 761 cég csatlakozott. Tehát az élet minden területén igyekezett hasznosítani a közösségi élet tapasztalatait, ennek sikerét jelzi Chiara 1996 és 2008 között kapott tizenhat díszdoktori címe.
1996-ban az UNESCO kitüntette a békére nevelésért, 1998-ban pedig az Európa Tanács az emberi jogok érdekében tett erőfeszítéseiért. Ezen kívül tizenhét város, köztük Trento, Róma, illetve Magyarországon Jánoshalma választotta díszpolgárává.
Az egyházon belül az 1998 pünkösdjén tartott Szent Péter-téri találkozó után párbeszédet kezdeményezett a különböző lelkiségi mozgalmak között, melyhez nemsokára más keresztény egyházak mozgalmai is csatlakoztak. Ennek a folyamatnak voltak mérföldkövei a Stuttgartban 2004-ben illetve 2007-ben rendezett "Együtt Európáért" kongresszusok. A vallások közti párbeszéd fontos állomását jelezte a New York-i W. D. Mohammad imámmal folytatott párbeszéde, aki meghívta Chiarát, hogy mondja el tapasztalatát a harlemi Malcolm X Boulevard-i mecsetben. Ezt az alkalmat hasonló találkozások sora követte:
- a thaiföldi Chiang Maiban terravada buddhista szerzetesek,
- Indiában hindu közösségek,
- Tokióban a Risho Kosei Kai mozgalom tagjai,
- Buenos Airesben a helyi zsidó közösség előtt beszélt.
1994-ben megválasztották a Vallások a Békéért Világkonferencia tiszteletbeli elnökévé, 2002-ben pedig Andrea Riccardival együtt őt kérték fel, hogy az assisi vallásközi találkozón a katolikus egyház nevében felszólaljon. Ez az időszak a Chiara személyes kapcsolataiból megszülető párbeszédek időszaka volt, amelynek méltó lezárása II. János Pál pápa Novo millennio ineunte kezdetű enciklikája, melyben az egész egyház számára a "közösségi lelkiség" útját javasolta.

Az utolsó próbatétel
2004-től betegsége miatt Chiara visszavonult a nyilvánosságtól. Ez az időszak a ragyogó ünnep előtti sötétség időszaka volt számára. Betegsége súlyosbodott, ám a halála előtti napon maga kérte, hogy szállítsák haza a római Gemelli Klinikáról.
Utolsó óráiban kitárta háza ajtaját, és az emberek százával érkeztek otthonába, hogy elbúcsúzzanak tőle.
2008. március 14-én hagyta el ezt a világot.
Búcsúztatási szentmiséjét a római San Paolo fuori le Mura bazilikában Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár mutatta be 16 bíboros, 40 püspök és 800 pap részvételével, politikusok, világi és vallási vezetők valamint mintegy negyvenezer hívő jelenlétében. Rocca di Papában, a Fokoláre mozgalom központjában temették el, Igino Giordani mellé.
Utóda a Fokoláre mozgalom vezetésében az olasz Maria Voce (Emmaus).

Az élet igéje
Talán legismertebb kezdeményezése az Élet igéje volt, amelyet 1977-től kezdve haláláig írt. Ez egy eleinte kéthetente, majd havonta megjelenő, egy szentírási szakaszhoz írt magyarázat, amelyet kezdetben egy helyi rádióban olvasott fel, majd a Fokoláre mozgalom csatornáin, később az interneten keresztül jutott el egyre több keresztényhez. Ma 86 nyelvre fordítják le, kb. 14 millió ember olvassa, ezen kívül több könyve is foglalkozik vele.
Magyarul is megjelenik több lapban, illetve a mozgalom és több plébánia honlapján.
Halála után utódai nem írtak újakat, 2008 júliusától újra a 70-es években megírt szövegeket vették elő.

Műve
- Olaszul több mint 60 könyvét adták ki, ezenkívül kb. 30 nyelven jelentek meg írásai. Halála után titkára, Eli Folonari vezetésével létrehozták a Chiara Lubich Központot, amelynek feladata írásainak összegyűjtése és dokumentálása.

Magyarul megjelent művei
- Ha tüzet gyújtanánk (Città Nuova, 1972 / Új Város, 2001, 2007)
- Legyenek mindnyájan egy (Ecclesia, 1986)
- Életünk az ige (Új Város, 1991)
- Franca Zambonini: Az egység kalandja (Új Város, 1992, interjúkötet)
- Hozzád szólok (Új Város, 1993)
- Az élet egy utazás (Új Város, 1994)
- Ami odafönt van (Új Város, 1994)
- Elmélkedések (Új Város, 1995, 2008)
- Család: a társadalom reménye (Új Város, 1995 / 2002)
- Ahol ketten vagy hárman (Új Város, 1997)
- Újra itt a karácsony! (Új Város, 1998, 2002)
- Miért hagytál el engem? (Szent István Társulat/Új Város, 1998)
- Ahol az élet lángja fellobban (Új Város, 1999)
- Mint az angyalok (Új Város, 1991)
- Az élet igéje (Új Város, 2001)
- A kiáltás (Új Város, 2001)
- Személyes igen Istennek (Új Város, 2001)
- Pillanatról pillanatra (Új Város, 2002)
- Új úton (Új Város, 2003)
- A szeretet művészete (Új Város, 2006)
- A geneknek (Új Város, 2007)
- Éljük az Igét I-II (Új Város, 2008)

Elismerések
- 1977 - Templeton-díj
- 1988 - Augsburg város békedíja
- 1996 - UNESCO-Díj a békére nevelésért
- 1998 - Az Európa Tanács Emberi Jogokért Európai Díja
- Tizenhat díszdoktori és tizenhét díszpolgári címet kapott, köztük Jánoshalma városától is. 2008. december 7-én választott lakhelye, Rocca di Papa róla nevezte el egyik terét.

Jegyzetek
- Jump up ↑ Az életrajz forrása: [www.fokolare.hu/letoltes/Ch_Lubich_eletrajz_3.doc Chiara Lubich életrajz] (DOC). Fokoláre mozgalom. (Hozzáférés: 2010. április 27.)
- Jump up ↑ Az idézetek saját fordítások különböző olasz nyelvű interjúkból
- Jump up ↑ Tomka, Ferenc. Találkozás a kereszténységgel, 1, Budapest: Szent István Társulat, 15. o. ISBN 963-361-483-X (2003)
- Jump up ↑ Fokoláre mozgalom. Magyar katolikus lexikon
- Jump up ↑ „"Hittünk a szeretetben” – Eltemették Chiara Lubichot”, Magyar Kurír, 2008. március 18. (Hozzáférés ideje: 2008. november 4.)
- Jump up ↑ Maria Voce a Fokoláre mozgalom új elnöke. Virtuális Plébánia Portál, 2008. július 8. (Hozzáférés: 2008. november 4.)
- Jump up ↑ Az élet igéje a Fokoláre mozgalom honlapján

Források
- (2008. július 1.) „Chiara Lubich. La sua vita” (olasz nyelven). Città Nuova.
- (2008. június 1.) „Chiara Lubich különszám”. Új Város. ISSN 0865-0829.
- (2008. március 18.) „Chiara Lubich életrajza”. Magyar Kurír. Hozzáférés ideje: 2010. március 23.

További információk
- A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
- Fokoláre mozgalom nemzetközi honlap (angol, olasz nyelven)
- Fokoláre mozgalom magyar honlap
- (2008. március 15.) „Chiara Lubich”. The Times. (angolul)
- "Chiara Lubich". Encyclopaedia Britannica.
- Bertone, Tarcisio: Homília a temetési szertartáson (angol nyelven). Zenit, 2008. április 3. (Hozzáférés: 2010. március 23.)

Kapcsolódó szócikkek
- Fokoláre mozgalom
- Gen Rosso
- Gen Verde
- Loppiano
- Nemzetközi katalógusok
- WorldCat VIAF: 114546179 LCCN: n79058691 ISNI: 0000 0001 1033 1338 GND: 11857468X BNF: cb11913544s
- Olaszország
- Olaszország-portál
- Vallás
- Vallásportál

Kategória:
- Fokoláre mozgalom
- Ferences szerzetesek
- Olasz egyházi személyek
- Olasz nők
- 1920-ban született személyek
- 2008-ban elhunyt személyek
- Jánoshalmiak

 

wikipédia
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.