Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK - AZ ELVITATHATATLAN "SZÍNÉSZKIRÁLY"

2017.06.04

HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK

Latinovits Zoltán (Budapest, 1931. szeptember 9. – Balatonszemes, 1976. június 4.) Jászai Mari-, Balázs Béla-díjas és posztumusz Kossuth-díjas magyar színész. A nemzet legnépszerűbb színészeinek egyike, sokan úgy is nevezik: „a Színészkirály”.

Féltestvérei:
- Bujtor István, Balázs Béla-díjas színész és - Frenreisz Károly, Kossuth-díjas zenész.

Életrajza - A színésszé válás útján
1931. szeptember 9-én, Budapesten született saját bevallása szerint nagyapja, Gundel Károly éttermében, „éppen Krúdy Gyula bácsi asztala fölött”.
Édesapja Latinovits Oszkár földbirtokos, édesanyja Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja.
Az édesapa gyermeke születése után nem sokkal elhagyta a családot, ami élete végéig fájdalommal töltötte el Latinovitsot.
Édesanyja 1941-ben férjhez ment Frenreisz István orvoshoz, akitől még két gyermeke született: István (1942), aki Bujtor István néven színész, és Károly (1946), aki Frenreisz Károly néven zenész lett.

A konyhaművész Gundel unokájaként a tizenhárom nagybácsi, a gyermeklélek számára csodás-misztikus állatkert, és a nevezetes étterem alkotta hangulatos légkörben nevelkedett.
„Tört fényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmokkal, ördögfintorral, gömbölyű boszorkánykavicsokkal. Felhők, napok, csillagok szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen görbéket” - vallja.
Bár év vesztes lett volna, de már tudott olvasni, hatévesen ezért beíratták a Damjanich utcai elemi iskolába.
1949-ben érettségizett a budapesti Állami Szent Imre Gimnáziumban.
Osztálytársai többek között Abody Béla, Györgyi Géza és Vajda Miklós voltak.
A gimnázium önképző-köre bemutatta Sárközi György Dózsa György című drámáját. Ebben egy epizódszerepet alakított. Szövegét a nézőknek félig háttal, lámpalázasan, beszédhibával mondta el. Az előadás után – a vendégként jelen levő – Bajor Gizi csak őt kereste meg, és a következő szavakkal inspirálta: „Maga menjen színésznek!".
Ez eddig sem Latinovitsnak, sem másnak nem jutott eszébe.
1952-ig „bizonyos koráramlat” folytán asztalostanonc, majd hídépítő munkás lesz, de hamarosan beiratkozik a Budapesti Műszaki Egyetemre, és 1956-ban építészmérnökként vörös diplomát kap.
Mindeközben 1951-től már NB I-es (tartalék) játékos a Haladás SE kosárlabdacsapatában, ezenkívül nagyon jó vitorlásversenyző.
Az egyetemi évek alatt is folyamatosan szaval, Lehotay Árpád és Galamb Sándor tanítványaként, valamint tbk. a MÁVAG színjátszó csoportjának tagjaként ismerkedik a színészmesterség fortélyaival, s mint később bevallja: igencsak nehezen ment neki.
1956-ban mégis szerződtetik Debrecenbe segédszínésznek; többek között Andaházy Margit, Csáki Magda, Hegedűs Ágnes, Lőrinczy Éva, Medgyesi Mária, Szabó Ildikó, Márkus László, Angyal Sándor, Harkányi Endre, Simor Ottó, Lőte Attila, Tréfás György. Tyll Attila, Selmeczi Mihály és Novák István mellett tanulhatta a színészmesterséget.

Emléktáblája:
a Szent Lukács Gyógyfürdőben
Krajcsovics Károly alkotása

Pályájának alakulása
- 1959-től kezdve egészen haláláig filmezett.
- 1957–1959. Debreceni Csokonai Színház
- 1959–1961. Miskolci Nemzeti Színház
- 1961–1962. Debreceni Csokonai Színház
- 1962–1966. Vígszínház. Bemutatkozó előadása 1962 szeptember 26-án volt, a Várkonyi Zoltán által rendezett, „Különös találkozó" című darabban
- 1966–1968. Thália Színház. Benne: Örkény István: Tóték
- 1969–1971. Vígszínház
- 1972–1973. Veszprémi Petőfi Színház
- 1974–1975. Irodalmi Színpad
- 1976. február 27. Fővárosi Operettszínház, az utolsó színházi bemutatója. A darab címe: A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak. A szerzők: Fényes Szabolcs-Békeffi István és G. Dénes György, az előadást Vámos László rendezte.

Latinovits Zoltán relief a Veszprémi Petőfi Színház homlokzatán

Szerepei
Latinovits Zoltán modern játékstílusát intellektuális szerepértelmezés, az indulatok aprólékos ábrázolása, kivételes ironizáló hajlam jellemezte.
Művészi pályáján elsősorban klasszikus hősöket, valamint torz lelkű gonoszokat formált meg kivételes találékonysággal, alázatos, tiszta alakításokkal.
Színházi munkáinak sorából kiemelkedik a Rómeó és Júlia címszerepe, partnere Júlia Ruttkai Éva volt, a
- Játék a kastélyban (Ádám), a
- Mario és a varázsló (Cipolla), a
- Tóték (Őrnagy),
- Az ügynök halála (Willy Loman).
Jelentős kései alakítása fűződik a Ványa bácsi c. Csehov-darabhoz, amelynek címszerepét játszotta.
Veszprémben megvalósíthatta régi álmát: rendezhetett. - Németh László Győzelem c. drámáját valósíthatta meg. Első rendezése az év nagy színházi eseménye volt.
Bár a színházi színészetet sokkal előbbre sorolta, a magyar filmművészet számára is maradandót alkotott:
először Krisztyán Tódorként az 1962-es Aranyember-feldolgozásban, majd a Pacsirta, a Szegénylegények, az Alfa Rómeó és Júlia, a Szindbád, A Pendragon-legenda, Az ötödik pecsét szerepeiben. Az Utazás a koponyám körül filmadaptációjáért a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztivál legjobb férfiszínésznek járó díját vihette haza.
Először 1957-ben találkozhatunk nevével egy debreceni színlapon.
- Heltai Jenő, Tündérlaki lányok című darabjában Pázmán Sándor szerepét adta.
Az előadást Thuróczy György rendezte; játszótársai voltak:
- Timár Ila, Fényes Márta, Csengeri Edit, Schaff Ibolya, Tikos Sári, Ujvárosi Katalin, Petróczky Irén, Bán Elemér, Dánffy Sándor, Puskás Ferenc.
Ebben az időszakban – kisebb-nagyobb szerepekben – havonta voltak bemutatói.

Latinovits, az előadóművész
Már 3 éves kora óta szavalt, majd az egyetem évei alatt folyamatosan mondott verset
Színészként a magyar előadó-művészet talán legnagyobb alakjává vált.
Ady Endre, József Attila, Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső és más költők verseinek ihletett előadójaként összetéveszthetetlen, fülsimogató baritonján senki máshoz sem fogható művészi elevenséggel élte meg a magyar sors minden aspektusát.
„Gondolatom az, hogy az előadóművésznek magát a költőt kell megjátszania, vagyis az alkotás hosszú folyamatát kell olyan röviden összefoglalnia, mint maga a vers, a költőt kell életre keltenie úgy, ahogy ő a költőt a mű első élményében, az alkotás küzdelmében elképzeli” - vallotta.
Újfajta látásmódjával szakított az egyoldalú, távolságtartó versmondói stílussal, és ezerárnyalatú, hajlékony előadói művészetével hű folytatója lett Ascher Oszkár és Egressy Gábor versmondói munkásságának.
Szavalatainak hangulata, csengő-bongó rímei előre kimunkált hangsúlyozással és artikulációval párosultak.

Latinovits, a magánember
„ Igazságomból nem engedtem soha, káros szenvedélyem a dohányzás, meg az, hogy tehetségtelen, ezért rosszakaratú emberekkel összeférhetetlen vagyok. ”

– Latinovits Zoltán, 1969
„ Búcsú L. Z.-tól

Rendjén úgy lett volna, hogy amikor
szembe szöktél, düh-köpésként, a vonatnak:
az hátrál meg. A bűn! Az: a konok vak
világ fröccsen szét: a pokol!
S nem ami lett. Hogy a sakál dalol
s a pacsírták vonítnak.

S fölkél a nap vad ragyogással ismét
magyarázva (nekünk megalkuvóknak):
mért nem lett, nem is lehetett segítség.
S a tegnap az úr, nem a holnap!
” – Illyés Gyula verse

Összeférhetetlennek, „rendszerellenesnek” tartották egyéni véleménye, meg nem alkuvó életszemlélete, nehéz természete miatt.
Mindenkinek az igazat mondta, ha néha kíméletlenül és túlzottan szigorúan is, de mindenképpen találóan és bátran.
Alkatából kifolyólag élete utolsó éveiben alig kapott szerepeket, és folytonos zaklatásoknak volt kitéve.
Latinovits azonban - a néha-néha felbukkanó, de mindenképpen pejoratív ítéletekkel ellentétben - nem volt botrányhős, csupán tudatos, felelősségteljes művész, aki színészi érzékenysége, kompromisszumoktól való irtózása folytán került összetűzésbe „ellenfeleivel”.
Ellenkezőleg:
- az örök idealisták és meg nem alkuvók nagy családjának tagja volt. Alázatos, nem csak a színpadon becsületes, elvhű ember, aki életérzéssé merte és kívánta artikulálni a korabeli színházi és politikai viszonyok ellen meggyőződésből lázadó ember (jobbító szándékú) haragját.
Halála után Pilinszky János, Illyés Gyula, Örkény István és a magyar irodalom számos jeles alakja búcsúztatta. Illyés Gyula Búcsú L.Z.-tól c. expresszionista versében emlékezik a magyar nemzet színészóriására.

Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán emléktáblája
egykori lakhelyükön Budapest, II. kerület, Endrődi Sándor utca 67.

A hatvanas években Latinovits igazi ikercsillagra lelt Ruttkai Éva személyében. Regényesen nagy, szenvedélyes szerelmük számos, közös filmalkotásukba és színházi produkciójukba átviharzott.

Halála
„ […] Latinovits Zoltán, gyere el hozzám
nyári ruhádban, a gyöngyfehérben,
hozzám, vagy értem, hozzám, vagy értem,
te kísértetnek is őrült Király!
Vicsorogd rám a reményt, miképpen
élve is, magadnak sereget csinálj,
mondd, jön a Vízöntő-korszak, s jóra
fordul még Mohács is, megfoganhat
mind aki elhúllt – kerengj föl a porból,
szállj föl versmondó nagyharangnak !
Gyere el hozzám, vagy értem, mindegy,
pohár az asztalon, hűen várlak
akár utrakészen is, mint egy
mosoly, hogy rád, a csillagra szálljak. […] ” – Nagy László: Gyászom a Színészkirályért (részlet)


Sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel, szeretett volna másfajta színházat létrehozni a hozzá hasonló szemléletű színészek, színházi szakemberek részvételével. „...összeférhetetlen vagyok. Mindazokkal szemben, akik nem értenek a szakmájukhoz, mégis gyakorolják, sőt vezető helyen gyakorolják - azokkal én nem tudok egyetérteni. Nem is fogok. Erre engem nem lehet rávenni.”

 

 

 

Sokan, sokféleképpen hallgatták a Magyar Rádióban 1967 karácsonyán elhangzott nyilatkozatát. Harcait, igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta a Ködszurkáló című (1973) önéletrajzi kötetében. Azonban a kortársak meg nem értése felőrölte idegeit, és hosszabb ideig depresszióval küzdött.
Utolsó munkája a Rádiószínházban egy rádiófelvétel volt, ahol Bárdos Pál Rákóczi–induló című dokumentumjátékában Ady Endre Két kuruc beszélget című versét mondta el, 1976. június 3-án.
Másnap, június 4-én már Balatonszemesről napközben levelet írt Cserhalmi Györgynek:
- „A depresszió vagy vélt depresszió ellustított, teljesen elpuhított [...] Tegnap még fél napot ágyban töltöttem. Ma végre nekiláttam a jógázásnak, favágásnak. Ezért ma jobban érzem magam. Most már mindennap háromszor megcsinálom a gyakorlatokat.”

Majd késő délutáni sétája alkalmával a megérkező személyvonat halálra gázolta.
Latinovits Zoltán 1976. június 4-én – 45 éves korában – a balatonszemesi vasúti átjáróban veszítette életét.
Máig vitatott, öngyilkossági szándék vagy véletlen baleset következtében, erre a halála körülményeit részletesen vizsgáló Szigethy Gábor Anatómiai vázlat c. értekezése sem nyújtott megbízható választ.
A Kossuth Rádióban néhány éve a vonatot vezető masiniszta az öngyilkosságot erősítette meg:
- „Föltartott kezekkel, szemben velem lépett a mozdony elé, jóval féktávolságon belül...”.
1976. június 6-án vasárnap – akkor még vasárnap is megjelentek a napilapok – mind a négy újságban megjelent a hír Latinovits Zoltán haláláról. Mind a négy napilapban (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava, Népszabadság) megjelent a Kulturális Minisztérium és a Színházművészeti Szövetség kommünikéje. Nem címoldalon, nem feltűnően nagy betűkkel, gyászkeretben is csak a Népszabadságban.
Az egyen szöveg ez volt:
- „Latinovits Zoltán érdemes művész 45 éves korában – hosszan tartó, súlyos betegség után – véget vetett életének. A mai magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége volt. Halála kulturális életünknek súlyos vesztesége. Temetéséről később történik intézkedés.”
„Vándor, ki erre jársz, Sírj vagy nevess, Zokogó víz Balatonszemes Fái görcsben a tóra hajolnak, Hatalmas nagy fia holtán Ki voltál Latinovits Zoltán. Pünkösdi lángnyelv júniusi szélben Lecsap a habokra, parányi vakokra Boldog vagonokra. Napfogyatkozás egy júniusi éjben.
– Latinovits Zoltán sírfelirata Balatonszemesen
 

Anekdoták róla - A Latinovits-Komlós affér
A művészkörökben közismert anekdota szerint 1976-ban egy alkalommal Latinovits bement a fiatalon rabbinak tanuló, majd ÁVH-s kihallgató tiszti múltjáról hírhedt Komlós János által vezetett Mikroszkóp Színpadra megnézni egy előadást. Találkozásukkor Komlós így szólt Latinovitshoz: „Nem tudom, miként üdvözöljem itt Önt: mint Latinovits Zoltánt, a híres színészt, mint Latinovits földbirtokos fiát vagy mint a legidősebb Gundel unokát?” Latinovits így válaszolt: „Én sem tudom, kinek köszönjem meg, Komlós Jánosnak, a Mikroszkóp Színház igazgatójának, az egykori ÁVO-s katonatisztnek vagy a zsidó rabbi (fiá)nak?
Színházi szerepeiből
A Színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma: színész-75, rendező-3;ugyanitt nyolcvanhat színházi felvételen is látható.

Shakespeare:
Rómeó és Júlia (Rómeó)
II. Richárd (Henrik)
Tévedések vígjátéka (Ephesusi Antilophas)
Vízkereszt (Orsino)
Csehov:
Ványa bácsi (Ivan Petrovics Vojnyickij)
Dosztojevszkij:
A Karamazov testvérek (Iván)
Makszim Gorkij: Vassza Zseleznova (Jevgenyij)
G. B. Shaw:
Pygmalion (Henry Higgins)
Az orvos dilemmája (Louis Dubedat, festőművész)
Miller:
A tisztesség tudó utcalány (Fred)
Az ügynök halála (Willy Loman)
Közjáték Vichyben (Labeau)
Thomas Mann:
Fiorenza (Girolamo Savonarola)
Mário és a varázsló (Cipolla lovag)
Hugo:
Királyasszony lovagja (Ruy Blas)
Molnár Ferenc:
Liliom (Liliom)
Játék a kastélyban (Ádám)
Az ördög (János)
Jókai:
A kőszívű ember fiai (Jenő)
Illyés:
A különc (Teleky László)
Tiszták (Pierre-Amiel, pápai legátus)
Örkény:
Tóték (őrnagy)
Heltai:
A Tündérlaki lányok (Pázmán Sándor)
A néma levente (Agárdi Péter)
Az orvos és a halál (Titkár)
Mikszáth:
Különös házasság (Buttler János gróf)
Csokonai: Özvegy Karnyóné (Lipitlotty)
Bródy:
A tanítónő (ifjú Nagy)
A dada (Viktor)
Darvas:
Zrínyi (Miksa császár)
Békeffi - Fényes - G. Dénes:
A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak (Dr. Edvardo Bozzi)
Kálmán:
Marica grófnő (István)
Kundera:
Zárt ajtók mögött (Karel)
Sartre:
A tisztességtudó utcalány (Fred)
Euripidész:
Trójai nők (Talthybiosz)
O'Neill:
Amerikai Elektra (Orin)
Pirandello:
IV. Henrik (IV. Henrik)
Chase:
Barátom Harvey (Sanderson dr.)
Kielland:
Az ember, aki nemet mondott (Frank)

Filmszerepei
Számos filmben szerepelt, először 1959-ben a Gyalog a mennyországba címűben.
Ki látott engem? (1977) (csak hang)

Az ötödik pecsét - civilruhás (1976)

Ballagó idő - huszártiszt (1976)
141 perc a befejezetlen mondatból - Wavra professzor (1975)
A Pendragon legenda - Dr. Bátky János (1974)
A dunai hajós - Monseniur Boris (1974)
A magyar ugaron - Zilahy Kálmán - Tanár (1973)
És mégis mozog a föld - Bálvándy báró (1973)
A lámpás - pap (1972)
„Les Évasions célèbres” - Le baron de Kempelen (1972) (tévésorozat)
Volt egyszer egy család - Géza (1972)
A legszebb férfikor - Alker Tamás (1972)
Csárdáskirálynő - Miska (1971)

Szindbád - Szindbád (1971)

Szerelmi álmok - herceg (1970)
Utazás a koponyám körül - Karinthy Frigyes, az író (1970)
Isten hozta, őrnagy úr! - őrnagy (1969)
Az alvilág professzora - Gálffy alezredes (1969)
Alfa Rómeó és Júlia - Vili (1969)
Az örökös - Geréb Róbert (1969)
Hazai pálya - Köves Béla, csapatkapitány (1969)
Komédia a tetőn - Géza (1969) (TV)
A nagy kék jelzés - Abay - költő (1969)
Régi nyár - Baron János Pataky (1969) (TV)
Keresztelő - Gócza Menyhért (1968)
Falak - Ambrus László (1968)
Egri csillagok - Varsányi Imre (1968)
Kártyavár - Dr. Bán (1968)

Csend és kiáltás - Kémeri (1968)

Egy szerelem három éjszakája - Menyhért (1967)
Fiúk a térről - Somos doktor (1967)
Tanulmány a nőkről - Balogh Sándor (1967)

Mocorgó (1967) (TV) - Iric" border="0">

Mélyrétegben (1967)
Kárpáthy Zoltán - Szentirmay Rudolf (1966)
Aranysárkány - Fóris - tanár (1966)
És akkor a pasas… - a főnök (1966)
Hideg napok - Büky őrnagy (1966)
Egy magyar nábob - Szentirmay Rudolf (1966)
Minden kezdet nehéz (1966)
Az orvos halála - narrátor (1966)
Sok hűség semmiért - szobrász (1966)
Fény a redőny mögött (1965)
Iszony (1965)
Sellő a pecsétgyűrűn - Borsy Kálmán (1965)
Szegénylegények - Veszelka Imre (1965)
Karambol - Weber István (1964)
Az aranyfej (1963)
Fotó Háber - Csiky Gábor (1963)

Oldás és kötés - Járom Ambrus dr. (1963)

Pacsirta - Miklós (1963)

Az aranyember - Krisztyán Tódor (1962)

Kertes házak utcája - János (1962) Gyalog a mennyországba - Imre (1959)

Rendezései
Németh László: Győzelem (Veszprémi Petőfi Színház, 1971/1972. évad)

Makszim Gorkij: Kispolgárok (Veszprémi Petőfi Színház, 1972/1973. évad)

Szinkronszerepei
Rómeó és Júlia (Romeo and Juliet) [1936] - Rómeó (Leslie Howard)
Férfiszenvedély (The Lost Weekend) [1945] - Don Birnam (Ray Milland)
A gyilkosok köztünk vannak (Die Mörder sind unter uns) [1946] - Dr. Hans Mertens (Ernst Wilhelm Borchert)
Amíg mellettem vagy… (Solange Du da bist) 1953 - Frank Tornau (O.W. Fischer)
A hősök elfáradtak (Les héros sont fatigués) 1955 - Wolf Gerke (Curd Jürgens)
Fieszta (The Sun Also Rises) 1957 - Jake Barnes (Tyrone Power)
Az édes élet (La dolce vita) 1960 - Marcello Rubini (Marcello Mastroianni)
Éjféli csipke (Midnight Lace) 1960 - Anthony Preston (Rex Harrison)
Ki volt dr. Sorge? (Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?) 1961 - Richard Sorge (Thomas Holtzmann)
Gyűlölet kegyelem nélkül (Haß ohne Gnade) 1962 - Rasan (Horst Frank)
Hamlet (Gamlet) 1964 - Hamlet, dán királyfi (Innokenti Smoktunovsky)
Rigócsőr királyfi (König Drosselbart) 1965
A háborúnak vége (La guerre est finie) 1966 - Diego Mora (Yves Montand)
Halálfejesek (The Born Losers) 1967 - Daniel `Danny` Carmody (Jeremy Slate)
A mű (L'oeuvre) 1967 - Claude Lantier (Bernard Fresson)
Virinea (Virineya) 1968
Légyfogó (Polowanie na muchy) 1969
Ragyogj, ragyogj, csillagom! (Gori, gori, moya zvezda) 1969 - Kapitány (Vlagyimir Naumov)
Menekülés (Beg) 1970 - Hludov tábornok (Vladislav Dvorzhetskiy)
A Regina Krause-ügy (Fall Regine Krause) 1970 - Barton biztos (Erich Auer)
Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto) 1970 - Főfelügyelő (Gian Maria Volonté)
Kardiogram 1970
A Mattei-ügy (Il caso Mattei) 1972 - Enrico Mattei (Gian Maria Volonté)
A rendőrség csak áll és néz (La polizia sta a guardare) 1973 - Cardone (Enrico Maria Salerno)
Az utolsó szolgálat (The Last Detail) 1973 - Billy `Büdös Segg` Buddusky (Jack Nicholson)
Gyorsított eljárás (Processo per direttissima) 1974 - Antonelli felügyelő (Eros Pagni)
Miért ölnek meg egy bírót? (Perché si uccide un magistrato) 1974 - Alberto Traini bíró (Marco Guglielmi)
Amerikai anzix (Amerikai anzix) 1974 - Fiala János hangja

Hanglemezek, rádiófelvételek
Krúdy - Fantázia Török Tamás rádiókompozíciója
Magyar Rádió (1974)
A Mester és Margarita (1976) - Pilátus, hangjáték
Hungaroton (1978, 2005)
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül (Az Év Hanglemeze, 1979)

Hangosversek
Hungaroton - Arany János versei, elmondja Latinovits Zoltán (1986)
A rádióban közölt utolsó interjú Baló Júlia közreműködésével (Baló Júlia: Utolsó interjú Latinovits Zoltánnal, Retro Media, 2008)

Könyvei
Ködszurkáló (Magvető Könyvkiadó, 1973)
Verset mondok - Tanulmányok, nyilatkozatok, műsorok. A dokumentumokat összegyűjtötte és a kötetet összeállította: Surányi Ibolya (Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1978)
Emlékszem a röpülés boldogságára (összegyűjtött írások) (Magvető Könyvkiadó, 1985)
Drága jó Mamikám! - Levelei Édesanyjához (Kairosz Kiadó, 2003)

Latinovits Zoltán relief a Veszprémi Petőfi Színház homlokzatán

 

Kitüntetései
1966 – Jászai Mari-díj
1970 – Balázs Béla-díj
1975 – Érdemes művész
1990 – Kossuth-díj (posztumusz)
1996 – Magyar Örökség díj (posztumusz)
2015 – Ferencváros díszpolgára (posztumusz)

Egyéb érdekességek
A Gundel családból származott, ennek kapcsán megérte a rendszer származás szerinti diszkriminatív politikáját. Személyes tragédiája az volt, hogy apja röviddel a születése után elhagyta a családot. Emiatt egész életében e méltatlan sorssal szemben a „szeretetre érdemesség” bizonyítási kényszere fűtötte.
Sok vetélytársa, irigye volt, akik ott próbálták kikezdeni, ahol lehetett, és ahol abban az időszakban szokás volt. Ruttkai Évával való együttléte mellett egyszer azt mondta:
- „az összes díjamat, szerepet és sikeremet elcserélném két kisgyerekre”.
Ezt nem adta meg neki a sors.
Élete vége felé még Bagó nevű pulikutyájában találhatott barátot, és halála után hirtelenül sok-sok „barátja” lett, noha életében tehetetlen volt a politikai köntösbe bújtatott vagy egyéb módon álságos rágalmazásokkal szemben, amelyek gyakran érték.
Latinovits Zoltán családja és testvérei véleménye szerint Molnár Gál Péter színikritikus jelentései – aki III/III-as ügynökként megfigyelte Latinovitsot – hozzájárulhattak a színész halálához. Molnár G. Péter ezeket a vádakat, miközben Latinovitsról szóló könyvét dedikálta, „marhaságnak” nevezte.
Korábban ő jelentette ki:
- „csak önmaga lelkiismeretével kell elszámolnia, a 90 besúgott színésszel szemben nem”.
A Latinovits és Gundel család tagjai mélységesen felháborodtak e nyilatkozaton.
2002-ben kisbolygót neveztek el róla (132874 Latinovits).

Latinovits Zoltán és Galamb Sándor emléktáblája (Budapest, IX. kerület, Mester utca 1.)


Irodalom
Hegyi Béla: Latinovits. Legenda, valóság, emlékezet (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1983) ISBN 9632812719 (373 oldal illusztráció)
Abody Béla: Emlékezetem pályája (Gondolat Kiadó, 1981)
Bános Tibor: Pályák és sorsok (Kozmosz könyvek, 1981)
Kelecsényi László: Latinovits Zoltán (Filmbarátok kiskönyvtára, 1981)
Koltai Tamás: Színházfaggató (Gondolat Kiadó, 1978)
Latinovits Zoltán: Bagó story (Vigilia, 1976. 2-3. szám)
Latinovits Zoltán (A színész arca, 4. MOKÉP-kiadvány, 1978)
Mezey Mária: Vallomástöredékek (A Magyarországi Református Egyház zsinati irodájának kiadása, 1981)
Beke Albert: Magasból a mélybe - Latinovits Zoltán levelei Beke Alberthez (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1996)
Szigethy Gábor: Latinovits (Gabo Kiadó, 1999)
Ruttkai Éva: Parancsolj, Tündérkirálynőm (Zeneműkiadó Vállalat, 1989)
Baló Júlia: Utolsó interjú Latinovits Zoltánnal (Retro Media, 2008)

Nagy László: Gyászom a Színészkirályért (1977)
„ Latinovits Zoltánnak

nem a lánc
nem az óraműpontossággal
visszajáró sas
csőre karma
az árulás füstje fáj
a fuldoklás szégyene
miért kellett körém
gyújtanotok az erdőt!

” – Kányádi Sándor: Prométheusz (1974)

 

 

Források
Sulinet életrajz
Latinovits Zoltán - Magyar életrajzi lexikon 1000–1990
Színházi Adattár
Latinovits Zoltán az Internet Movie Database oldalon (angolul)
Latinovits Zoltán a PORT.hu-n (magyarul)

További információk
Latinovits Zoltán oldal
Versek Latinovits előadásában
A nemzet legnagyobb színésze
A veszprémi ködszurkáló (mult-kor.hu)
Latinovits Zoltán 50 vers, az MTV archívumából DVD-n
Videó - Duna TV Híradó: 80 éves lenne Latinovits Zoltán - 2011.09.09.
Szerzői adatlapja a Molyon
Emlékképek, emlékek a 81. születésnapján - 2012. 09. 09.
Színészportrék - Latinovits Zoltán (Youtube 14:15)
Magasból a mélybe - Latinovits Zoltán levelei Beke Alberthez

 

 

 

wikipédia

 

Szerkesztette és Illusztrálta

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

gsn casino games cocrr

(Ajgzuwreda, 2018.07.06 12:21)

best online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino</a> online casino <a href=" https://onlinecasinoplay.us.org/">free online casino slots</a> | [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]casino games[/url] [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]online gambling[/url]