Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK - HA AZT MONDOM, "ÖRÖMÓDA". TUDOD KI Ő?

2017.03.26

HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770. december 16.(vélhetően) – Bécs, 1827. március 26.) német zeneszerző.
Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart mellett őt tartják a bécsi klasszika harmadik nagy alakjának.
Ugyanakkor zenéje a romantika jegyeit is magán viseli.
Beethoven jelentősége azon is lemérhető, mennyire meghatározta a későbbi zenetörténet számos alakjának pályáját.

Élete - Családja
Beethoven apai ősei földművesek és iparosok voltak, akik a 18. század első feléig Mechelen városában (Flandriában) éltek. A nagyapa – akinek neve flamandul Lodewijk, majd németül szintén Ludwig van Beethoven volt – Antwerpenből Bonnba elszármazott belga, udvari karnagy, basszista volt, előbb 1761-től Leuvenben, ezután Liège-ben, majd Bonnban.
1773-ban hunyt el.
Fia, Johann van Beethoven ifjúkorában tenoristaként a bonni választófejedelem udvarában énekelt.
27 éves korában feleségül vett egy 21 éves özvegyasszonyt, Maria Magdalena Keverichet, egy Ehrenbreitsteinban élő választófejedelmi szakács leányát.
Első férje egy trieri udvari inas volt, akitől egy fiatalon elhunyt fia született.
A Beethoven-Keverich házaspárnak öt fia és két leánya született:
- Ludwig Maria (*/† 1769),
- Ludwig (1770–1827) – a zeneszerző –,
- Kasper Anton Carl (1774–1815),
- Nicolas Johann (1776–1848),
- Anna Maria Franziska (1779),
- Franz Georg (1781–1783) és
- Maria Margarita Josepha (1786–1787).

Fiatalkora, tanulmányai
Beethoven születésének idején még polgári anyakönyvek nem készültek, így csak 1770. december 17-i kereszteléséről maradt fenn hivatalos adat. Mivel a keresztelőt általában a gyermek születésének napján vagy másnap tartották, feltételezhető, hogy Beethoven 1770. december 16-án született.
Beethoven első zenetanára iszákos és indulatos édesapja volt, egy közepes tehetségű udvari muzsikus, aki gyakran verte fiát, és Mozartékhoz hasonlóan megpróbált belőle csodagyereket nevelni, sikertelenül.
Mivel apja korán felismerte benne a nagy tehetséget, s törekedett ezt minél előbb kenyérkeresetre használni, ezért gyakran változtatta zeneoktatóit.
Beethoven ezt később gyakran panaszolta.
A családnak valójában már egészen fiatalon Beethoven volt az eltartója.
A fiú tehetségét mások hamar felfedezték.
1780 körül Christian Gottlob Neefe vette kezébe zenei nevelését, mialatt a választófejedelem anyagi támogatásában részesült.
1781-ben Németalföldön utazgatva, nyilvánosan kellett játszania.
1782–83-ban jelentek meg első zeneművei:
- változatok és három szonáta zongorára,
- 1785-ben következett három zongoranégyese.
Tudományos képzettségéről azonban alig gondoskodtak.
1784-ben, alig 13 éveskorában udvari másodorgonistává nevezték ki.
1787 márciusában utazott először Bécsbe, hogy Mozarttól tanulhasson.
Nem tudni, hogy sikerült-e találkoznia vele, mivel egy váratlan esemény miatt haza kellett utaznia:
17 éves korában elvesztette jóságos, derék édesanyját;
- hazatért, és évekig egyedül nevelte két öccsét. Emiatt később már nem nyílt alkalma találkozni vele, mivel Mozart 1791-ben meghalt.
Bonn jeles udvari zenekarában a brácsaszólamot játszotta; zongorán is mindinkább tökéletesítette magát; sokat alkotott, egyelőre kiadatlanul hagyva.
1792 novemberében Waldstein gróf támogatásának köszönhetően Bécsbe költözött, ahol Joseph Haydnnál szándékozott tanulni, de mivel neki nem volt elég ideje Beethovennel foglalkozni, Johann Georg Albrechtsberger gondjaira bízta.
Megismerkedett Breuning udvari tanácsossal is, akinek családja pótolta később számára az édes otthont.
Tehetsége és egy-egy összeköttetése megnyitotta előtte a császári város első házait;
- Gottfried van Swieten báró és Lichnowsky hercegnő különösen pártolták.
Közben 1792. december 18-án elhunyt Beethoven édesapja. Salierinél nyolc esztendeig tanult.
Zongoraművészként 1795 márciusában mutatkozott be a bécsi nyilvánosság előtt, B-dúr zongoraversenyének előadásával.
Ezt a fellépést azután újabbak követték, és hamarosan kiadója és pártfogója is akadt.
Hamar népszerű lett zongoravirtuózként és – jóval lassabban ugyan – zeneszerzőként.
Népszerűsége fokozódott Prágában, Drezdában és Berlinben, ahol 1796-ban körutat tett.
Berlinben erősen marasztalták, de ő Bécshez ragaszkodott, ahol lelke is ki volt elégítve;
- társadalmi állása és kenyere is biztosítva volt.
Művészi körútjának folytatását lehetetlenné tette 1798-ban kezdődött fülbaja, mely lassanként teljes siketségbe ment át.
Ez a csapás tette őt hangszeres virtuóz helyett végképp zeneköltővé.
1800 óta már a telet a társas élet közepette, művei előadásának szentelte, nyaranta pedig a Bécs körüli falvakban műveit dolgozta ki. A monarchiában is tett utazásokat, volt Magyarországon is, 1806-ban Martonvásáron, a Brunswick grófok Fejér vármegyei birtokán.
Itteni szerelméről az egyik grófkisasszony iránt, Székely Júlia:
- A halhatatlan kedves című, a Zeneműkiadó Vállalat (Budapest), 1961-ben kiadott, a zeneköltő hagyatékában fellelt levelén alapuló életrajzi regénye szól.
A bécsi kongresszus - 1814 - magas külföldi vendégei is meghajoltak tehetsége előtt, ez volt utolsó szereplése.
Siketsége és altesti fájdalmai hipochondrikussá tették őt, aki különben is melankóliára hajlott, családi viszálykodások (bátyja özvegyével, akinek fia fölött gyámkodott) szintén bántották, de ez nem csökkentette alkotóerejét, hanem erős sajátos jelleget adott műveinek.

Betegsége, halála
Beethoven sokat betegeskedett, kiváltképp húszas éveinek közepétől, amikor is komoly hasfájásoktól kezdett szenvedni.
1826-ban egészségi állapota drasztikusan megromlott.
A következő évben bekövetkezett halálát májbetegségnek tulajdonítják, bár Beethoven halálának idejéből származó hajmintáin végzett modern kutatások azt mutatják, hogy ólommérgezés is hozzájárulhatott gyengélkedéseihez és idő előtt bekövetkezett halálához (az ólom szintje több mint 100-szorosan múlta felül a mai embereknél mérhetőt).
Vízkórságban halt meg 1827. március 26-án éjjel, a Bécs fölött átvonuló vihar mennydörgése közepette.
A március 29-én tartott temetési menetben a becslések szerint 20-30 ezer ember vett részt.
A fáklyavivők között voltFranz Schubert is, aki másfél év múlva halt meg;
- kérésére Beethoven mellé temették.
Beethoven halálának napjáig dolgozott.
Befejezetlenül hagyott
- egy vonósötöst, a
- X. szimfónia vázlatait,
- két kánont,
- két vonósnégyest és a
- B-dúr vonósnégyes fináléját.

Életének háttere
Beethoven személyes élete problémákkal volt tele.
Fiatalon, már25 éves kora körül a siketség első jeleit észlelte, amelynek hatására időnként az öngyilkosság gondolatával is foglalkozott. A századforduló környékén születtek legsötétebb művei, ekkor vált számára világossá, hogy a halláskárosodása visszafordíthatatlan folyamat.
1819-re teljesen megsiketült.
Ez zárkózottá tette, s csak társalgási füzeteinek segítségével tudott érintkezni a külvilággal.
Hihetetlen belső hallása volt, csak ez tette lehetővé, hogy ne hagyja abba a komponálást.
Elérhetetlen (házas vagy arisztokrata) hölgyekhez vonzódott, akiket eszményített (például Brunszvik Jozefin). A társadalmi különbségek, az emberek esetleges elítélése gátolta, sosem házasodott meg. Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész megosztott egy történetet, amely a Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat lapja, a Várnegyed 2016. február 12-i számának 3. oldalán is olvasható. A történet szerint Beethovennek kislánya született Jozefintől. A gyermek a Minona nevet kapta, melynek visszafelé olvasva van értelme: Anonim.
Beethoven középtermetű, vállas, telt arcú volt; dús haja felborzolt, lelkes szeme nyugtalan, kedélyes vonásai pedig – főleg ha zenéről szólott – érdekesek, hódolatra gerjesztők, szelleme nemes, szíve tiszta, lángolt az igazságért és a szabadságért.
Hiányos nevelésére vallott indulatos volta, valamint a tapasztalatok és életismeret teljes hiánya. Legkedvesebb szórakozása volt:
- magányos séta a zöldben; fő művei közül is sok fogamzott meg a szabadban, sőt nyerte végleges alakját is egy-egy padon.
Zenéjében gyakran életének visszhangját vélik felfedezni, ami győzelemmel véget érő küzdelmekkel tarkított. Életének személyes problémái fölött a mesterműveinek megalkotásával aratott diadalt.

Alkotói korszakai
Beethoven zeneszerzői pályafutását általában korai, középső és késői korszakra szokták osztani.

Korai alkotói korszaka
A korai időszakában a nagy elődök, Haydn és Mozart hatása érezhető.
Mindkét szerző műveit jól ismerte, időben közel is állt hozzájuk, de munkássága a zene történetének új korszakát jelenti. Ez részben a megváltozott történelmi helyzet, részben a maga új helyzetének következménye, amelyet kora társadalmában mint „szabad művész” kivívott.
De mindez mégiscsak külső kerete annak az egyéniségnek, amely művészként és emberként egyformán nagy volt.
Alkotóművészete viszonylag lassan fejlődött ki: csaknem huszonöt esztendős volt, amikor első olyan műveit kiadja, amelyeket már opusz-számmal jelöl.
Ez idő alatt született az I. és a II. szimfónia, az első hat vonósnégyes, az első három zongoraverseny, az első húsz zongoraszonáta (az op. 31-gyel bezárólag), köztük az ismert Patetikus és Holdfény.

Középső alkotói korszaka
A középső alkotói korszak röviddel Beethoven siketséggel kapcsolatos válsága után kezdődött.
E korszakot hatalmas erejű művek jelzik, melyek tele vannak hősiességgel és küzdelemmel;
köztük találjuk az Egmont-nyitányt, hat szimfóniát (III–VIII), az utolsó három zongoraversenyt és öt vonósnégyest (7–11), további hét zongoraszonátát, köztük a Waldsteint és az Appassionátát, továbbá Beethoven egyetlen hegedűversenyét és operáját, a Fideliót.

Késői alkotói korszaka

Az Op. 109. kézirata

1816 körül kezdődött késői korszaka, ami egészen haláláig, 1827-ig tartott.
A késői darabokat mély intellektualitás, intenzív és személyes kifejezés és a formákkal történő kísérletezés jellemzi (például a cisz-moll vonósnégyes hét tételből áll, míg a leghíresebb IX. szimfóniájának utolsó tételében a zenekar mellett a kórusnak is szerepet ad).
Ekkoriban komponálta többek között a Missa Solemnist, az utolsó hat vonósnégyest és az utolsó öt zongoraszonátát.
Életének utolsó évéből a következő művek maradtak ránk:
egy vonósötös megkezdett vázlatának zongorakivonata (a mester halála után jelent meg); a X. szimfónia néhány vázlata; két kánon („Es muss sein” és „Wir irren allesamt, nur jeder irret anders”), két vonósnégyes (op. 131 és 135) és az előző évben befejezett B-dúr vonósnégyes (op. 130) fináléja.

Zenei stílus és újítások
Az osztrák születésű brit zenész, Hans Keller (1919–1985) „az emberiség legnagyobb elméjének” nevezte, tekintetbe véve művészetének mélységét és kiterjedtségét, valamint hogy Beethovennek sikerült a lehető legszélesebb közönség számára érthető zenét komponálni.
Beethovenre mint a zenei klasszicizmus és romantika átmeneti alakjára tekintünk.
Ami a zenei formát illeti, a Haydntól illetve Mozarttól örökölt szonátaformára és motívikus fejlesztésre épített, de nagymértékben kibővítette őket, azáltal hogy hosszabb és nagyratörőbb tételeket komponált. Középső korszakának művei a hősiesség kifejezése miatt, míg késői darabjai az intellektuális mélységüknek köszönhetően népszerűek.

Személyes meggyőződések és zenei hatásuk
Beethoven sokat merített a felvilágosodás és az Európában egyre növekvő romantika eszméiből.
Kezdetben a harmadik szimfóniát, az Eroicát (a „hősi” olasz megfelelője) Napóleonnak ajánlotta, abban a meggyőződésében, hogy a tábornok fenntartja majd a francia forradalom demokratikus és köztársasági eszméit, de amint Napóleon császári törekvései világossá váltak, 1804-ben kitépte a címet tartalmazó lapot, melyen az ajánlás volt, és a szimfónia új nevet kapott: „Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il Sovvenire di un grand Uomo”, vagyis „Hősi szimfónia, egy nagy ember emlékének megünneplésére”.
A kilencedik szimfónia negyedik tételének sajátossága a Schiller An die Freude („Örömóda”) című ódájának feldolgozása, amely bizakodó himnusz az emberi testvériség mellett.
A tudósok vitáznak Beethoven vallási meggyőződésén, illetve azon hogy ez milyen szerepet játszott a munkájában.

A romantikus Beethoven?
Folyamatos vita tárgyát képezi, hogy vajon Beethoven klasszicista vagy romantikus zeneszerző volt-e. Mivel a romantika szó, illetve a romantika korszak meghatározása tudományról tudományra változik, Beethoven hovatartozását összefüggésében kell vizsgálni.
Ha a romantikus mozgalmat esztétikai korszaknak tekintjük úgy az irodalomban, mint általában a művészetekben, akkor Beethoven pontosan az első felének derekán foglal helyet olyan irodalmi romantikusok között, mint Goethe és Schiller (akiknek a szövegeiből ő is és az egyértelműen romantikus Franz Schubert is merített dalaihoz) német, illetve Percy Bysshe Shelley angol költők. Olyan kortársak, mint például Louis Spohr és E. T. A. Hoffmann szintén romantikusnak nevezték. Gyakran őt tartják az első dalciklus komponistájának, nagy hatással volt rá a népi kifejezésmód, ami jól látszik például Robert Burns munkáinak felhasználásában.
Egy tucat ilyen verset (és népdalt) zenésített meg énekhangra, zongorára, hegedűre.
Másrészről viszont, ha a zenetudomány alapján vizsgálódunk, amely szerint a romantikus zene később alakult ki, a kérdés még inkább vitatott. Néhány tudós szerint Beethoven nem romantikus, mások szerint átmeneti alak, vagy a romantika közvetlen előfutára, a romantika „feltalálója”;
- megint mások számára ő a prototípusa, vagy talán inkább őstípusa a regébe illő, hősies zsenialitással és egyéniséggel megáldott romantikus zeneszerzőnek. A tudomány számtalanszor elmozdította a romantika határát jelölő jelzőbóját, és ez továbbra is heves vita tárgya, köszönhetően Beethoven nagy hatású munkásságának.
Azoknak, akiknek a felvilágosodás az újszerűség alapját jelenti, Beethoven egyértelműen klasszicista, míg azok számára, akik a romantikus érzékenységre mint a későbbi művészeti korokra (beleértve napjainkat is) nyíló ajtó kulcsára tekintenek, bizonyosan romantikus.
E két szélsőséges nézet között természetesen számtalan árnyalat van.

Emléktáblája Budán, a róla elnevezett utcában.
Alkotó: Csontos László

Beethoven zenéjét is meghallgatva, egy másik tudományos elemzés is lehetséges: egyértelmű fejlődés figyelhető meg későbbi munkáiban a korai darabokhoz képest.
A fiatal Beethoven igyekszik idomulni a kortársak művészeti stílusához:
- olyan zenét próbál szerezni, ami a korabeli társadalom számára elfogadható.
Későbbi felfogásában már nincs tekintettel a művészeti normákra, így például 9. szimfóniájában kórust szerepeltet, holott addig a szimfónia pusztán hangszeres műfaj volt.
Ez alapján a kérdés tehát nem az, hogy Beethoven vajon klasszicista, vagy romantikus művész volt-e, hanem hogy hol van az a pont, ahol az erősen klasszicista Beethoven erősen romantikussá lett?
A legtöbb zenetudós egyetért abban, hogy ez a pont valahol az 1808-as közös hangversenyen előadott 5. és 6. szimfónia között rejlik.
Az ötödik szimfóniájában addig soha nem hallható módon, egy rövid dübörgő téma vonul végig, a hatodik pedig első példája a „programzeneként” komponált szimfóniának (ami a romantikában általánosnak számított), sőt mi több, ez megtörte a szimfóniák hagyományos, négy tételből álló rendjét is. Ezután ugyan még megírta a nagyon „klasszikusnak számító” 8. szimfóniáját, és még néhány az angol közönségnek szánt kamarazenét is, azonban a 19. század első évtizedének végére Beethovennek már kétségkívül a romantikus vonása domborodik ki jobban.
Ezzel szemben Carl Dahlhaus a mellett érvel, hogy Beethoven stílusa a romantikán túl helyezi őt, egy olyan helyre, ahol teljesen elválik a kortársai zenéjétől. Dahlhaus rámutat arra, hogy Beethoven romantikus megítélése nagyrészt a korai periódusának műveiből származik, ilyen a 3. szimfónia és az 5. szimfónia.
Ugyanakkor Beethoven középső korszakának második feléből származó, 74. és 97. közötti opusz-számmal jelölt művei gyakorolták a legnagyobb hatást a romantikus zeneszerzőkre. Dahlhaus szerint romantikus zene hagyománya lényegében megegyezik a schuberti muzsika hagyományával, Schubertre pedig Beethoven fentebb említett művei hatottak. A késői korszakára pedig annyira egyénivé vált Beethoven, hogy többé már nem tekinthető ugyanazon műfaj képviselőjének, mint kortársai.

Beethoven hajfürtje
Anton Sauter muzsikus költő a halottasházban levágott egy hajfürtöt, majd ezt az ereklyét Franz Seraphin Hölzlnek ajándékozta, aki továbbajándékozta 1870-ben a Pécsi Dalárdának. 1958-ban a martonvásári Beethoven Emlékmúzeumnak ajándékozta a dalárda. Azóta is itt tekinthető meg.

Művei - Szimfóniák
1. szimfónia (C-dúr), op. 21, 1800
2. szimfónia (D-dúr), op. 36, 1802
3. szimfónia (Esz-dúr), op. 55, „Eroica”, 1803/04
4. szimfónia (B-dúr), op. 60, 1806
5. szimfónia (c-moll), op. 67, „Sorsszimfónia”, 1808
6. szimfónia (F-dúr), op. 68, „Pastorale”, 1808
7. szimfónia (A-dúr), op. 92, 1811/12
8. szimfónia (F-dúr), op. 93, 1812
9. szimfónia (d-moll), op. 125, 1823
10. szimfónia (befejezetlen).

Versenyművek
1. zongoraverseny (C-dúr), op. 14, 1795–1801
2. zongoraverseny (B-dúr), op. 19, 1788–1801
3. zongoraverseny (c-moll), op. 37, 1800–1803
4. zongoraverseny (G-dúr), op. 58, 1804–1807
5. zongoraverseny (Esz-dúr), op. 73, 1809
Hegedűverseny (D-dúr), op. 61, 1806
Hármasverseny (hegedű–gordonka–zongora) (C-dúr), op. 56, 1803–1805

Színpadi művek
Fidelio – egyetlen operája

Egyházi művek
Missa Solemnis (1818–1823)

Eredetileg barátja és tanítványa, Rudolf főherceg érseki beiktatására készült volna. A zeneszerző baráti gesztusán túlnőtt az elkezdett mű által felvetett zenei és „tartalmi” problémák tökéletes megoldásának vágya. „Szívből fakadt – bár a szívekig hatna” – írta a partitúra első lapja fölé, s bár Beethoven a katolikus miseszöveget zenésítette meg, valójában felekezetek fölött álló művet alkotott. Az ő vallása ugyanis az erkölcs és a humánum volt, Krisztusa pedig: ember, vagy jobban mondva: hős. Ennek a Krisztusnak feladata van: az emberiség számára a legnagyobb adományok egyikét, a külső és a belső békét megszerezni. Az Agnus Dei zárótétel a zeneirodalom legfenségesebb békehimnuszaként kerekíti le és teszi teljessé Beethoven monumentális vallomását, mely szerint az emberiség legfőbb célja, az emberi élet értelme – isteni példára – maga a béke.

Források
- Bokor József (szerk.). A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET (1893–1897, 1998.). ISBN 963 85923 2 X
- Caeyers, 2013.: Caeyers, Jan. Beethoven. Typotex Kiadó. ISBN 9789632793139 (2013). Hozzáférés ideje: 2015. december 16.

További információk
- Wikiquote-logo.svg
- A magyar Wikidézetben további idézetek találhatóak
- Ludwig van Beethoven témában.
- Commons
- A Wikimédia Commons tartalmaz Ludwig van Beethoven témájú médiaállományokat.

Irodalom - Angol
- Enciklopédikus könyv: Cím:The lives of the great composers; A. L. Bacharach (szerkesztő); Kiadó: E.P. Dutton & Co Inc.; New York, 1936. Második fejezet: 47-76. oldal; Peter Latham (szerző), cím: Beethoven.

Magyar
- Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. 2. kiad. Budapest, Zeneműkiadó, 1995 ISBN 963-330-040-1 Ford. Szilágyi Mihály
- Brodszky Ferenc: Ludwig van Beethoven életének krónikája. 3. kiad. Budapest, Zeneműkiadó, 1979 ISBN 963-330-284-6
- Fischer, Edwin: Ludwig van Beethoven zongoraszonátái. Ford. … Jemnitz Séndor, Budapest, Zeneműkiadó, 1961
- Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Ford. Komlós Katalin. Budapest, Zeneműkiadó, 1977 ISBN 963-330-180-7
- Schonberg, Harold C.: A nagy zeneszerzők élete. Ford. Szilágyi Mihály stb. Budapest, Európa kiadó, 2006, 104–117. o. ISBN 963-07-8099-2
- Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán.5. kiad. Budapest, Zeneműkiadó, 1976 ISBN 963-330-155-6
- Zongoramuzsika-kalauz. Szerk. Denis Matthews. Ismeretlen ford. Budapest, Zeneműkiadó, 1976 163–182. o. ISBN 963-330-170-X

nformációk az interneten
- Esszék Beethoven szimfóniáiról a komolyportal.tk-n
- Beethoven a fidelio.hu-n
- Budapesti Fesztiválzenekar-Beethoven
- Lap.hu linkgyűjtemény
- Romantika
- Nemzetközi katalógusok
- WorldCat VIAF: 32182557 LCCN: n79107741 ISNI: 0000 0001 2126 8987 GND: 118508288 LIBRIS: 177119 SUDOC: 026714329 BNF: cb138912954 BIBSYS: 90051084 ULAN: 500339269 MusicBrainz: 1f9df192-a621-4f54-8850-2c5373b7eac9 RKD: 448562
- opera
- Operaportál
- zene
- Zeneportál
- Németország
- Németország-portál

Kategória:
- Német zeneszerzők
- Klasszicista zeneszerzők
- Romantikus zeneszerzők
- Operaszerzők
- Hallássérültek
- Bonniak
- 1770-ben született személyek
- 1827-ben elhunyt személyek

 

wikipédia
Szerkesztette és Illusztrálta
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.