Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK - Megmentette az anyákat....Kortársai agyonverették

2016.08.13

HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK

Semmelweis Ignác Fülöp (Buda, Tabán, 1818. július 1. – Bécs-Döbling, 1865. augusztus 13.) magyar orvos, az „anyák megmentője".
Jó megfigyelőképessége és tapasztalatai, valamint a statisztikai adatok helyes értelmezése alapján Semmelweis lényegében az aszepszist vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentetve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt.
Megfigyelte, hogy a klórvizes kézmosás megszünteti a boncolás utáni hullaszagot, eme tapasztalatai alapján osztályán előírta, jóllehet a kórokozó baktériumokat még nem ismerte. Szerencsére a klóros víz a kézre tapadt baktériumokat is elölte. Módszerének elterjesztése érdekében szélmalomharcot vívott az akkori orvostársadalom tekintélyes képviselőivel. Ragaszkodott a kórtermek rendszeres takarításához, szellőztetéséhez, napoztatásához és a gyakori ágyhuzatcseréhez.
A takarékosságból szennyes ágynemű felhúzását elbocsátással büntette.
Eljárását mások nem alkalmazták, nem látván be az ok-okozati összefüggést.

Hasznossága csak a kórokozók felfedezésével nyert bizonyítást.

Gyermekkora
1818. július 1-jén a tabáni Fehér Elefánthoz, majd Palota (ma Apród) utca 1-3. alatti Meindl-házban látta meg a napvilágot, ahol édesapjának – a hintz-(szász) ősökkel rendelkező Semmelweis Józsefnek (1778–1846) – jól menő fűszerüzlete is volt.
Édesanyja Müller Teréz, Müller Fülöp módos krisztinavárosi sváb kocsigyártó és Anderl Teréz leánya. A szülők 1810. január 14-én kötöttek házasságot a Krisztinavárosban. Ignác ötödik gyerekként született, két bátyja ismert pesti kereskedő, Károly öccse pedig a Belvárosi római katolikus plébánia lelkésze volt. Ignácot a közeli Tabáni Plébániatemplomban keresztelték meg.

A szülők: Müller Terézia és Semmelweis József
A budai vár madártávlatból, és a Tabán, Semmelweis szülőhelye, az 1800-as évek közepén
A gyermek Semmelweis portréja 1830-ból. Lénart Landau pesti festő olajképe (1790–1868)

Tanulmányai
A középiskolát a Várban működött Budai Egyetemi kir. kat. Gimnáziumban járta ki.
Egyetemi tanulmányait 1837 őszén a bécsi jogi fakultáson kezdte, majd még abban a tanévben átiratkozott az orvosi karra. Az első évet ott végezte el, majd 1839 és 1841 között a Mária Terézia által megszüntetett jezsuiták kolostorába telepített – (Neue Weltgasse, később Újvilág, ma Semmelweis utca) pesti egyetem másod-harmad éves hallgatója. A 4-5. évfolyamot ismét Bécsben végezte. Már korán magára vonta tanárainak - különösen Karl von Rokitanskynak és Josef Škodának - figyelmét. Az előbbi engedélyével éveken át, szinte naponta látogatta az anatómia-részleget és végzett számtalan boncolást.

A Pesti Egyetem Orvoskarának tanárai, 1863-ban. Semmelweis keresztbe tett karral áll. Jobbra Balassa János ül, balra Diescher János, Semmelweis pesti hivatali utódja áll

Nehézségek hivatása gyakorlásában
1844. május 21-én Bécsben kapta meg orvosdoktori diplomáját, botanikai doktori értekezésével: Tractatus de Vita Plantarum.
Majd sebész- és szülészmesteri oklevelet szerzett, 1846-ban.
Ezután rögtön tanársegédi állást kapott Klein professzor szülészeti klinikáján, a bécsi közkórházban, az Allgemeines Krankenhausban.
Néhány hónappal később Breit orvos-tanár, akinek helyére korábban felvették, visszatért, így Semmelweis elveszítette állását. Angol nyelvórákat vett, és a Dublinba való távozás gondolata foglalkoztatta, de visszahelyezték állásába, mivel Breit a Tübingeni Egyetem szülészeti tanszékének élére került. 1847-es itáliai (velencei) szakmai utazása után fájdalommal értesült barátja, kollégája haláláról; Jacob Kolletschka boncolás okozta vérmérgezésben hunyt el. Eltöprengett ezen és még az év márciusában felismerte, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta és az, amelyet gyermekágyi láz néven ismertek, azonosak.
Már Bécsben, majd 1851-től a pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának (nem tiszteletdíjas) főorvosaként kimutatta az aszeptikus (fertőzést megelőző) eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben.
Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom nem vett róla tudomást.
Az antiszeptikus eljárások jelentőségét és annak bevezetését is csak Joseph Lister angol sebész meggyőző munkája (1877) nyomán, lassanként fogadta el az orvosszakma. Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a klórvizes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni hullaszagot. A későbbi összefüggésre ennek alkalmazása közben jött rá. Ekkoriban a kórokozó baktériumokat még nem ismerték, ám ez nem akadályozta meg a klórt abban, hogy a kézre tapadt baktériumokat is megölje. Szinte ismeretlen magyar szülészként csak szélmalomharcot tudott folytatni a kor tekintélyes, és különböző - ma már bizonyítottan téves - elméleteket hirdető szülészeivel szemben. A mikroorganizmusok felfedezése, Louis Pasteur munkássága hozta meg az áttörést, ennek nyomán kezdett Lister is 1865-ben (Semmelweis halálának évében) a karbolsavas antiszepszissel foglalkozni.
A tisztaságra való törekvés általában jelen volt - bizonyára tapasztalati alapon - a különböző történelmi korok orvoslásában/sebészetében, de a korban messze nem olyan tudatosan és alaposan, ahogy manapság. Kivétel talán az egyes államok középkor végére eső gyakorlata a „Dreckapotheke”, amit Luther is megemlít.

Felfedezése

Bécsi mellszobra, Rudolf Schmidt alkotása, 1944
A gyermekágyi láz halálozási adatai a Bécsi Közkórház I. és II. sz. klinikáján, 1841-1846. Nyilvánvalóan az I.sz. klinikán volt nagyobb a mortalitás
1861-es könyvében, Semmelweis bemutatja a kórbonctan 1823-as fellendülésének (első függőleges vonal)
egybeesését a gyermekágyi láz áldozatai számának felfutásával.
A második függőleges vonal a klóros kézmosás
1847-es bevezetésének időpontját jelzi. A dublini szülőotthon, ahol nem volt kórbonctan, 1784-1849 közötti történeti statisztikáját a kék görbe jeleníti meg

Rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók okozták azzal, hogy boncolás után átjártak az I. számú klinika szülészeti osztályára, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandósokat. A bábák nem végeztek boncolást, így a vérmérgezés eme speciális fajtája harmadannyi esetben fordult elő a szegényebbeket kiszolgáló II. számú klinikán, mint az orvosokén.
A klórmész-oldatos kézmosást Semmelweis antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak.
Felfedezését még abban az évben közzétette.
Májusban kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klórmész-oldatos kézmosásra, majd októberben kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is.
Akkoriban ezek rendkívül népszerűtlen intézkedések voltak, a statisztikai bizonyítékokat, pedig egyszerűen komolytalannak tartották. Így kezdődött szélmalomharca az akkori hivatalos, tudományos világgal, amely a mikroszkóp alkalmazásával (amit ő nem is használt) sem jutott erre az egyszerű, empirikus következtetésre. Az 1848-as év tavaszán Semmelweis több társával együtt tagja lett a bécsi forradalmi Nemzeti Gárdának, de eközben folyamatosan gyakorolta hivatását is.

Abban az évben a gyermekágyi lázban elhaltak aránya az orvosok szülészeti osztályán még kisebb lett, mint a bábákén. 1849. március 20-án Semmelweis tanársegédi megbízatása lejárt, és nem hosszabbították meg bécsi szerződését. Így 1850 októberében hazatért és 1851-től tiszteletbeli osztályvezető főorvosként irányította a pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályát.

Szent Rókus Kórház (Pest)
Semmelweisék esküvői képe (1857)
Felesége, Weidenhofer Mária
Leánya: Semmelweis Antónia 18 évesen

1855-ben a pesti egyetemen kinevezték az elméleti- és gyakorlati szülészet tanárává. 1857-ben a zürichi egyetem meghívta tanárnak, de inkább itthon maradt. Június 1-jén, a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébániatemplomban frigyre lépett a 19 éves Weidenhofer Máriával. Öt gyermekük született, akik közül hárman megérték a felnőttkort, de csak egyiküknek születtek utódai.

Semmelweis hamarosan leköszönt a szülészeti osztály vezetéséről, ahol hat év alatt egy százalék alá szorította módszerével a gyermekágyi láz halandóságát.

Publikációi

Semmelweis fő műve: Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers, 1861 (címlapja)

- 1858-ban, barátja, Markusovszky Lajos biztatására, az Orvosi Hetilapban A gyermekágyi láz kóroktana címmel publikálta felfedezését.
- 1859-ben az elavult, Újvilág utcai klinikát átköltöztették az Ország úti (ma Múzeum körút) Kunewälder-épületbe.
- 1860-ban Bécsben adatta ki 1861-es évszámmal megjelenő, német nyelvű könyvét (Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers (A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése). Tanait, az osztályán gyakorlatban bizonyított hasznosságuk ellenére, az orvosi közvélemény visszautasította.
- 1862-ben százoldalas, nyomtatott nyílt levélben fordult a szülészorvosokhoz.

Halála
1865 júliusa közepén magatartásában az elmezavar jelei mutatkoztak; július 31-én Bécsbe vitték, és Balassa doktor beutalta a döblingeni elmegyógyintézetbe. Agresszív magaviselete miatt ápolói súlyosan bántalmazták, valószínűleg ennek következtében két hét után meghalt.
Előbb a schmelzi temetőben temették el, majd annak felszámolása után, 1891-ben földi maradványait neje hazahozatta kerepesi temetőbeli sírboltjába. 1894-ben díszes, saját sírhelyet kapott.

Semmelweis Ignác Fülöp sírja Budapesten. Kerepesi temető: 34/2-1-1. (Jelképes sír. 1930-tól 1963-ig ez volt Semmelweis negyedik „nyughelye”)

A halála körüli kérdések
A hivatalos verzió szerint (gennyvérűség) szepszis végzett vele, de sokan úgy gondolják, hogy a döblingi intézet megállapítása téves volt. Már korábban is a dementia luetica (lueszes elbutulás) jelei mutatkoztak rajta. Szifilisz-fertőzésének hipotézisét azonban 1965-ben - az akkor rendelkezésre álló eszközökkel - egy tudományos vizsgálat megcáfolni látszott. Nyilván a halála centenáriumán sem hangzott volna jól a vérbajos verzió, tekintve annak a köztudatban élő negatív felhangjait, pedig aki akkoriban rendszeresen boncolt, a fertőzést aligha kerülhette el. Ugyancsak gyakori volt a fertőzés a fogorvosok körében, amíg a kórokozó természetére fény nem derült, és a kórkép gyógyítása meg nem oldódott.
A 2000-ben megindult újabb orvostörténeti vizsgálódások teljes mértékben bizonyították Semmelweis betegségének okaként a paralysis progressivát, vagyis a hűdéses elmezavart (a nagyagyi kéreg krónikus lueses encephalitise), amit valószínűleg még fiatalkorában egy gyermekágyi lázban elhunyt vérbajos asszony boncolásakor szerzett kézsérülése révén kapott. Ennél a betegségnél az egyre súlyosabb elmezavar évtizedek alatt alakul ki.
Semmelweis már halála előtt 3-4 évvel nagyon furcsán viselkedett, hozzátartozói többnyire igyekeztek távol tartani őt betegeitől.
A ma elfogadott diagnózist Benedek István fogalmazta meg Semmelweisről szóló jól ismert, s a - Paralysis progressiva kimondása miatt sokat támadott könyveiben és szakcikkeiben. A legújabb orvostörténeti kutatások is az ő megállapításának helyességét igazolták.
A vérmérgezéses teóriát, vagy hogy Semmelweis halálát valamilyen vele szembeni összeesküvés okozta volna, messzemenően cáfolják az új, alapos, levéltári kutatásra, a korabeli dokumentumokra épülő vizsgálatok is.

Érdekes következtetésre jutott viszont Garamvölgyi László ismert bűnügyi szakíró elméleti kriminalisztikai vizsgálódásaival. Ezek szerint az anyák megmentőjét tényleg brutálisan agyonverték a döblingi elmegyógyintézet pincéjében. A „cui prodest?” kérdésre a válasz, hogy szakmai tekintélyében megsértett ellensége bőven lehetett és kapóra jött a betegségéből adódó fékezhetetlen őrjöngése is.

Dr. Czeizel Endre leírása szerint Semmelweis enyhén szólva „nehéz” ember volt, de nem volt elmebeteg. Elmegyógyintézetbe utalásáról feleségének panaszait követően háromtagú konzílium döntött, akik „lehetőséget láttak orvosi indokkal történő eltávolítására”. A tragikus véget azonban bizonyosan nem akarták, „nem számítottak a bécsi elmegyógyintézet ápolóinak brutális magatartására, sőt gyilkos tettére.”

Az ápolók két alkalommal is nagyon súlyosan bántalmazták (a boncolási lelet többszörös végtagtörésről is szól), majd „megkötözve orvosi ellátás nélkül a sebei okozta vérmérgezésben hagyták elpusztulni.”
Semmelweis felesége később megváltoztatta nevét és morfinista lett; fia, Béla öngyilkosságot követett el.

Semmelweis nyílt levele a szülészet összes tanárához, 1862 (original)
Az 1857-1864 közötti képek mutatják gyors öregedését
1857 (39 évesen)
1858 (40 évesen)
1860 (42 évesen)
1861 (43 évesen)
1863 (45 évesen)
1864 (46 évesen)

Szakirodalmi dolgozatai
- A gyermekágyi láz kórtana. Orvosi Hetilap, 1858;
- Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Wien, 1861 (tényleges megjelenés: 1860); Magyar fordításban: A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése. Ford.: Rákóczi Katalin. Bp., 2012, Akadémiai Kiadó, 387. old.;
- A méhrostdaganat kiirtása és újratermelődése; rendes lefolyású terhesség (Orvosi Hetilap, 1861);
- Az ivarvérzés körüli régibb és újabb elméletek (Orvosi Hetilap melléklete: Nő- és gyermekgyógyászat, 1864);
- Hét hónapos terhesség, rendkívüli nagyságú rostos méhpöfeteg mellett (u. o. 1864);
- Az ivarvérzés és ennek rendellenességei (u. o. 1864);
- A petefészektömlők műtételi kezelése (u. o. 1865);
- További szakirodalmi dolgozatai

Emlékezete

Semmelweis Ignácz Emlékfal
Emléktáblája: - I. kerület Apród utca 1-3.

Életében nem kapta meg az őt megillető elismerést, a Magyar Tudományos Akadémia sem vette föl tagjai sorába. Az utókor azonban többféle módon adózik nagyságának:

Semmelweis, az anyák megmentője - emlékbélyeg (1960)

- 1901-ben az eredetileg német nyelvű könyvét lefordítják, és A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése címmel kiadják magyarul.
- 1906-ban az Újvilág utca felvette a nevét
- 1906-ban Stróbl Alajos Semmelweis-szobrát előbb az Erzsébet téren, majd 1948-ban a később (1952-ben) róla elnevezett egykori munkahelye, a Szent Rókus Kórház előtt fölállították
- 1912-ben róla nevezték el az Orvosegyesület székházának auláját
- 1965-ben hamvait szülőháza falába helyezték, és ott, a róla elnevezett Orvostörténeti Múzeumot fölavatták
- 1969. november 7-én a Budapesti Orvosi Egyetem vette fel a nevét
- 1991-ben egykori munkahelye, a bécsi nőklinika is az ő nevét vette fel
- 2004. október 22-én az Egyetem belső telepén leleplezték Domonkos Béla Semmelweis-szobrát
- 2005. február 4-én a Városmajori Tudományos Ülés keretében Krasznai János szobrászművész Semmelweis-domborművét avatták föl az Ér- és Szívsebészeti Klinikán
- Róla nevezték el a Semmelweis-reflexet
- Az ő emlékét őrzi a 4170 Semmelweis kisbolygó elnevezése
- 2012-ben az I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 200 évvel ezelőtti alapításának évfordulóján az eredetileg német nyelvű könyvét újra lefordítják és A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése címmel kiadják magyarul.
- Az UNESCO 2013-ban felvette az „anyák megmentőjének” a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezését és annak 1847 és 1861 között keletkezett primer dokumentumait A világ emlékezete program kitüntetettjeinek 1992-től bővülő listjára.

Filmek
- That mothers might live (Hogy élhessenek az anyák), USA 1938 Metro-Goldwyn-Mayer/MGM (Rendezte Fred Zinnemann) Oscar-díj, a legjobb rövidfilmnek
- Semmelweis, Magyarország, 1940 Mester Film (Rendezte Tóth Endre)
- Semmelweis – Retter der Mütter / Semmelweis, az anyák megmentője, NDK, 1950 DEFA (Rendezte Georg C. Klaren)
- Semmelweis, Magyarország, 1952 (Rendezte: Bán Frigyes)
- Ignaz Semmelweis – Arzt der Frauen / Semmelweis Ignác – Az anyák megmentője, Magyarország/NSZK/Ausztria, 1989 Magyar Televízió/ZDF/ORF (Rendezte Michael Verhoeven)
- Semmelweis, Hollandia, 1994 Humanistische Omroep Stichting (Rendezte Floor Maas)
- Docteur Semmelweis / Semmelweis doktor, Franciaország/Lengyelország, 1995 (Rendezte Roger Andrieux)
- Semmelweis (rövidfilm), USA/Ausztria, 2001 Belvedere Film (Rendezte Jim Berry)
- Az életmentő. Semmelweis Ignác igaz története, Magyarország, 2014. Aster Film. (Rendezte: Katona Zsuzsa)


Jegyzetek
- Jump up ↑ Budapest-Tabán Alexandriai Szent Katalin Plébánia (magyar nyelven)
- Jump up ↑ Templomtörténet Tabáni Plébánia (magyar nyelven)
- Jump up ↑ Lénárt Landau
- Jump up ↑ Gennyvérűség - Szepszis (magyar nyelven)
- Jump up ↑ Michael H. Hart. 100 híres ember: a kezdetektől napjainkig. Magyar Könyvklub, Budapest, Joseph Lister 211-212, Semmelweis 212. o. ISBN 9638289279 (1994)
- Jump up ↑ Richard Friedenthal. Luther élete és kora (magyar nyelven). Gondolat, 541. o. ISBN 963 280 306 X (1977)
- Jump up ↑ Hüttl Tivadar: A sebgyógyítás irányelvei, tanulságai Balassa idejében és napjainkban (magyar nyelven), 1941
- Jump up ↑ Dementia - Elbutulás (magyar nyelven). Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára (Online szótár)
- Jump up ↑ Benedek István, Falvay Alfréd. Semmelweis' Krankheit (német nyelven). Akadémiai Kiadó (Budapest). ISBN 9630534282 9789630534284 (1983)
- Jump up ↑ Paralysis progresszíva (magyar nyelven). DrDiag
- Jump up ↑ Benedek István. Semmelweis és kora (magyar nyelven)
- Jump up ↑ Garamvölgyi László: Semmelweist meggyilkolták (magyar nyelven)
- Jump up ↑ Czeizel Endre (2013. június 21.). Ne győzzön a hazug legenda. Élet és Irodalom LVII. évf. (25. szám), 8.. o. Hozzáférés ideje: 2013. június 21.
- Jump up ↑ Semmelweis Ignác Fülöp: A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése Akadémiai Kiadó, 2012.

Források
- Budapest lexikon II. (L–Z). Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1993. 394–395. o. ISBN 963-05-6411-4
- Tanulmányok Semmelweis munkásságáról. Összeáll.: Gazda István
- Kapronczay Károly: Semmelweis ; [közread. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár]. Budapest, 2003. 24 p.
- Az anyák megmentője, Tiszta Tér Technológia

Semmelweis Ignác - Negyvenkét évesen

További információk
- Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
- Semmelweis először a Magyar Posta bélyegén, 1932
- Stróbl Alajos Semmelweis szobra Budapesten (1906), Fotó: Lőrincze Géza, 2006
- Semmelweis szobra Semmelweis Egyetem udvarán
- Krasznai János szobrászművész Semmelweis-domborműve
- Anyák megmentője, a Váci utca orvosa (Gábriel Tibor; Belváros-Lipótváros, 2006)
- Semmelweis (egy kisfilm angol nyelven)
- Semmelweis Ignác (1818-1865) szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár életében megjelent szakirodalmi publikációinak bibliográfiája (MEK)
- Semmelweis Ignác munkásságáról (MEK)
- Nemzetközi katalógusok
- WorldCat VIAF: 12442422 LCCN: n79058752 ISNI: 0000 0000 8357 4923 GND: 118613138 SUDOC: 087591944 BNF: cb13086501d
- orvostudomány
- Orvostudományi portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap

Kategória:
- Magyar orvosok
- Magyar szülész-nőgyógyászok
- Magyar egyetemi, főiskolai oktatók
- Magyarországi németek
- Római katolikus magyarok
- Budaiak
- 1818-ban született személyek
-1865-ben elhunyt személyek

wikipédia
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.