Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Műveit ma is jobban ismerik külföldön, mint itthon

2016.03.30

HÍRESSÉGEK, ESEMÉNYEK

Szokolay Sándor (Kunágota, 1931. március 30. – Sopron, 2013. december 8.) Kossuth-díjas magyar zeneszerző, egyetemi tanár.

Életútja
Kunágota egyetlen evangélikus családjában született
Szokolay Bálint tisztviselő, műkedvelő muzsikus és Holecska Erzsébet második fiaként.
Orosházán már vallásának megfelelő környezetben nevelkedett. Ez nyomot hagyott későbbi vallásos témaválasztásaiban is.
Zenei tanulmányait 1947-től a Gulyás György vezette békés–tarhosi zenei gimnáziumban kezdte, ahol 1950-ben érettségizett. 1950-től a Zeneakadémián Szabó Ferenc majd Farkas Ferenc tanítványaként tanult zeneszerzést.

Zeneakadémiai tanulmányai alatt már szolfézst tanított a Fővárosi Zeneiskolai Szervezet keretében, a Fodor-féle zeneiskolában (1952–1955).
Diplomája megszerzése után, 1957-től 1961-ig a Magyar Rádió zenei lektora és szerkesztője lett, ezt követően független művészként kereste megélhetését.
1966-tól 1994-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai énektanár és karvezető, valamint zeneszerzés tanszakán ellenpontot, prozódiát és zeneszerzést tanított, 1982-től egyetemi tanárként. 1994-ben a Zeneakadémiáról vonult nyugdíjba.
1978–1988 között a Magyar Televízió zenei lektora volt.
Rendkívül termékeny és sokoldalú zeneszerzői tevékenysége eredményeképpen számos énekes és hangszeres alkotást írt, életművének gerincét azonban operái alkotják. Művei, különösen operái, külföldön is ismertek.
Az 1964-ben komponált Vérnász című operájával egyszeriben közismert lett európai zenei életben is; szövegét tucatnyi nyelvre lefordították és nagy sikerrel mutatták be a világ huszonhárom városában. Kiváló dramaturgiai érzékkel rendelkezett, művei színpadra termettek.

A Lorca-tragédia alapján írt, Illyés Gyula által fordított Vérnász (1964) – amit a Zenés TV színház sorozat keretében 1974-ben Mikó András rendezésében a Magyar Televízió is bemutatott – spanyol, a Shakespeare ihlette Hamlet (1968) angol és dán, a Németh László Ótestamentumra épülő drámája inspirálta Sámson (1973) bibliai ihletésű, a Níkosz Kazandzákisz regénye nyomán készült Ecce homo (1984) újgörög passió, a Szávitri (1988) indiai mesén alapul, Lessing Bölcs Náthánja pedig a keresztény-zsidó-muzulmán feszültségek egyetemes hordozója.

Hetedik operája, az Árpád-házi Szent Margitról szóló nemzeti opera (Margit, a hazának szentelt áldozat) azonban az első olyan műve, amelyben magyar történelmi témát dolgoz fel (ebből 1995-ben operafilm is készült Márton István és Koltay Gábor rendezésében).
Szokolay Sándor sokat tett azért, hogy az ifjúság komolyzene iránti érdeklődése a könnyűzene térhódítása mellett is megmaradjon.

A Vérnászt követő színpadi műve, a Tavaszhozó kislány (1967) is a gyerekek számára íródott (a verseket Balássy László írta Móra Ferenc novellája alapján). Ezenkívül írt még több gyermekoperát: Csalóka Péter, amiből szintén készült tévéfilm, 1979-ben Horváth Ádám rendezésében, Az elégedetlen kishangya (1956), Lalala (1971).
Jellemző az ifjúság iránti pedagógiai elkötelezettségére, hogy már első kísérőzenéjét is egy animációs filmhez, Csermák Tibor 1961-ben készült A Piros pöttyös labda című rövidfilmjéhez írta. A Csillagszemű című, Markos Miklós rendezte mesejátékhoz 1978-ban komponált kísérőzenét.
Letagadhatatlanul vokális ihletésű számos hangszeres szerzeménye is.
Több versenyművet is komponált (Zongoraverseny, Hegedűversenyek, Trombitaverseny, Fuvolaverseny, Kettős verseny). Öt balettet, három szimfóniát, száznál is több kamaraművet (Vonósnégyes; Szextett), huszonhét kantátát, oratóriumokat, dalokat és kétszáz kórusművet.
A kommunista korszak alatt sem rejtette véka alá Istenbe vetett hitét.
Az 1970-es évektől megszaporodtak egyházi művei (Locarnói motetta; Confessio Augustana; Luther kantáta; stb.). Evangélikus hite ötvöződött a szívből jövő ökumenikus gondolatokkal.Vulkanikusan kitörő alkotóerejét, ellenállhatatlan hatású, üde, szenvedélyes hangvételét, tehetségét nem lehetett beskatulyázni.

Drámai teremtőereje Shakespeare-ével vetekszik, zenei lírája Arany János-i. Műveit át-átszövik a népzene jellegzetességei (pentatónia, modalitás, ritmus), az egyházi népénekek, a középkori gregorián himnuszok, a reneszánsz szófestészet, a barokk variációs és imitációs technika, sőt a tizenkét fokúság és énekbeszéd (recitativo) is, mindez stiláris törés nélkül, tökéletes egységet alkotva.

Harmóniavilágában újra és újra megjelennek a jellegzetes mixtúrák - énekes zenéjében a végsőkig tiszteletben tartja a nyelv belső életét, lüktetését, hangsúly- és ritmusvilágát. Nem csak a magyar nyelvre van tekintettel, elmondható ez latin vagy német szövegű műveiről is. Hitet, erőt, égi üzenetet közvetítő összetéveszthetetlen stílusa egyetemessé és örök érvényűvé teszi művészetét, mely jóllehet magába olvasztja

Európa mindig megújuló szellemi áramlatait, „mégis győztes, mégis új és magyar”. Alkotásaiból archaikus modernség, képzettársítás-világ, műveltségből fakadó széles palettájú ötlettár, hamis felhangoktól mentes magyarság, mélyen megélt hit sugárzik.
Nem tartozott egyetlen zeneszerzői csoportosuláshoz sem. Véleménye szerint a zeneszerzés eszközeként rendkívül fontos a szakmabeli tudás, de nincs ihletett komponista az Isten adta alkotókészség, tehetség nélkül.
Opusainak száma felül van a négyszázon.
Kórusműveiben több mint harminc magyar költő versét zenésítette meg. Szövegválasztása szinte missziót teljesít. Számos művét történelmi múltunk ihlette.
1952-ben házasságot kötött Szesztay Sári zongoraművésszel, akitől 1968-ban elvált. 1970-ben dr. Weltler Magdolnát (bőrgyógyász szakorvos) vette feleségül.
Gyermekei – Tamás kivételével – valamennyien muzsikusok:
- Gergely és Balázs zongorista,
- Ádám fuvolaművész, a második házasságból született
- Orsolya lánya pedig hegedűművész lett.
1994-ben Sopronba költözött, hogy még több időt tudott szentelni a komponálásnak és Bécsben élő leányához is közelebb került.
2013. december 8-án soproni otthonában békésen hunyt el.
Halála másnapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem, Művészeti Akadémia és Sopron Város Önkormányzata is saját halottjának nyilvánította

Közéleti tevékenysége
- A Magyar Kodály Társaság elnöke (1978), a
- Fészek Művészklub alelnöke (1980), a
- budapesti Operabarátok kuratóriumi elnöke (1985), a
- Magyar Zenei Kamara elnöke (1991-92), a
- Nemzeti Alapítvány kuratóriumának elnöke (1991–92), a
- Magyar Művészeti Akadémia tagja (1992).

Szokolay Sándor Keresztúry Dezsőné, Szőnyi Erzsébet és Kerekes Károly társaságában, a Magyar Örökség díj átadásakor, 2004

Díjai
- VIT-díjak (1955, 1957, 1959)
- Wieniawsky-verseny nyertese (Varsó, 1956)
- Munka Érdemérem (1957)
- Erkel Ferenc-díj (1960, 1965)
- Kossuth-díj (1966)
- Érdemes művész (1976)
- Kiváló művész (1988)
- Bartók–Pásztory-díj (1987)
- Magyar Művészetért díj (1993)
- Magyar Örökség díj (1998)
- Magyar Corvin-lánc (2001)
- Prima díj (2008)
- Artisjus-díj (2011)
- Solymár díszpolgára (2011)

Szokolay Sándor 2004-ben

Főbb művei - Operák:
- Vérnász (Federico García Lorca) (1964), Hamlet (Shakespeare) (1968), Sámson (Németh László) (1973), Ecce homo (Nikosz Kazantzakisz) (1984), Margit, a hazának szentelt áldozat (misztériumopera, 1995), Szávitri (1998), Bölcs Náthán (Gotthold Ephraim Lessing) (hangsz.: 1997/98)
Oratórikus művek:
- A tűz márciusa (1958), Istár pokoljárása (1960), Néger kantáta (1962), Deploration (1964), Magyar kórusszimfónia (1970), Vitézi ének (1970), Karácsonyi pastoral (1970), Apokalipszis (1971), Pünkösdi ének (1972), Ódon ének (1972), Hódolat Kodálynak (1975), Ady kantáta (1975), Gályarab kantáta (1975), Libellus Ungaricus (1979), Confessio Augustana (1980), Luther kantáta (1983), Magyar zsoltár (1990), Tanúságtétel (1992), Korál-requiem (1992), Szabó Lőrinc kantáta (1996), Hymnus ad honorem Sancti Stephani et Beatae Gisellae (2001), Október végi tiszta lángok (Nagy Gáspár versére, 2008).
Versenyművek:
- Hegedűverseny (1957), Zongoraverseny (1958), Trombitaverseny (1968), Fuvolaconcertino (1981), Kettős hegedűverseny (1993), Dublin concert – hegedű (1991)
Zenekari művek: <6r> - Ballata Sinfonica (1968), Rapszódia (1978), Concerto (1982), Római szimfónia (1991), … Ergo sum (1994), Első szimfónia (1997), Második szimfónia (1998), harmadik szimfónia (Symphonia Ungarorum - Nagy Gáspár versére, 1999) továbbá balettek
Kórusciklusok:
- Missa Pannonica, Aforizmák, Tabernákulum, Quattro Madrigali, Musica Notturna, Tíz József Attila-töredék, Kecskeméti magyar mise stb.
Szólókantáták:
- A Minden Titkok Titka (1977), Jeremiáda (1979), Orbis Pictus (1979), Aeternitas temporia (1988), Leben-Natur-Liebe (1988), Palme (1990), Széchenyi miniatűrök (1991), Soproni akvarellek (1976)

Szólószonáták:
- hegedűre, fuvolára, gordonkára
Dalok, kórusművek, kamaraművek, két vonósnégyes, szólóművek zongorára, orgonára, cimbalomra

Diszkográfia
- Öt szerzői lemez
- Szerzői CD-lemez 1997-ben

Irodalom
- Földes Imre: Harmincasok. Beszélgetések magyar zeneszerzőkkel. (Zeneműkiadó, Budapest, 1969)
- Radics Éva: Szokolay - Emlékkönyv a zeneszerző 75. születésnapjára (Kairosz Kiadó, 2005) ISBN 9637510737

Források
- www.szokolay.hu
- A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak adatlapja
- Szokolay Sándor - Magyar Rádió (biográfia)
- Bartók Rádió - Szokolay Sándor

Jegyzetek
- Jump up ↑ MTI: Meghalt Szokolay Sándor zeneszerző. origo, 2013. december 8. (Hozzáférés: 2013. december 9.)
- Jump up ↑ Szokolay Sándor - http://kincsestar.radio.hu
- Jump up ↑ http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szokolay-sandor-a-miniszterium-sajat-halottja

További információk
- A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
- Commons
- A Wikimédia Commons tartalmaz Szokolay Sándor témájú médiaállományokat.
- Szokolay Sándor az Internet Movie Database oldalán
- Szokolay Sándor a PORT.hu-n
- Evangélikus élet
- Műismertető Fidelio
- Alkotni a jobb idők reményében Magyar Nemzet 2000.
- Soproni-sétáló-könyvecske
- Akinek sikerült Portré 2004.
- Gyöngyhimnusz – Újmódi históriás énekek Vivat Academia 2005.
- Századvégi arcképcsarnok
- http://www.fidelio.hu/magazin.asp?id=1202
- http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=72845&archiv=1&next=0
- http://www.lap.szinhaz.hu/html/2003dec/rendezo.shtml
- Vérnász a Szegedi Nemzeti Színházban
- Vérnász a Magyar Állami Operaházban
- Tűzzel, hittel, alázattal

Magyar Örökség díj 1995–2000
1995
- Neumann János Valahol Európában László Gyula Radványi Géza Papp László István, a király Tőkés László
1996
- Latinovits Zoltán Esterházy János Makovecz Imre Márton Áron Másfélmillió Lépés Magyarországon Püski Sándor és felesége Balczó András Kodály Zoltán Sütő András Kovács Margit Teller Ede Aranycsapat Antall József Kondor Béla Duna Televízió Szőts István Egerszegi Krisztina Mansfeld Péter Szabó T. Attila Sinkovits Imre Budai Ilona Márai Sándor Jancsó Adrienne
1997
- Borsos Miklós Hamvas Béla Kemény Katalin Bay Zoltán Bethlen Gábor Alapítvány Kós Károly Fischer Annie Pap Gábor Balogh János Dávid Katalin Simándy József Trogmayer Ottó Tolnay Klári Farkas Ferenc Nemzeti Történeti Emlékpark Illyés Gyula Andorka Rudolf Magyar Nemzet Pethő Tibor Magyar Zoltán Kósa Ferenc Tízezer nap Sára Sándor Tempfli József Ravasz László Gyurkovics Tibor Karácsony Sándor Külföldi Magyar Cserkészszövetség Pilinszky János Szörényi Éva Scheiber Sándor Debreceni Református Kollégium Kántusa Tóth Sándor Bay Béla Tamási Áron Győrffy György
1998
- Olasz Ferenc Sándor György Haynal Imre Szokolay Sándor Böröcz József Csíksomlyói katolikus közösség Weöres Sándor Csendes Zoltán Szabédi László Jókai Anna Melocco Miklós Bibó István Csillagszemű Gyermektáncegyüttes Tímár Sándor és felesége Rajki Béla Kecskési Tollas Tibor Simonyi Károly Kárpáti Rudolf Nagy László Turczel Lajos Botka Valéria Csányi László Hites Kristóf Bálint Sándor Szent-Györgyi Albert Várkonyi Nándor Kányádi Sándor Melis György Erdélyi Zsuzsanna Egry József B. Farkas Tamás Kernács Gabriella
1999
- Kodolányi János Kőbán Rita Vargyas Lajos Újszászy Kálmán Rácz Aladár Kolozsvári Állami Magyar Színház Szigligeti Színház Bánffy György Pungor Ernő Szőkefalvi-Nagy Béla Sao Paolói Szent Gellért Apátság és Szent Imre Kollégium Perner Ferenc Tiszatáj Honvéd Együttes Deák Ferenc (labdarúgó, 1922) Szent Korona Csete György Csete Ildikó Gundel Károly Wass Albert Bárdos Lajos Vásáry Tamás Földi Imre Mindszenty József Berlász Jenő Kovács Béla Nagy Ferenc Varga Béla Halmos Béla Nomád Nemzedék Fodor András Szántó Tibor Pogány Frigyes
2000
- Csizmazia Darab József Áprily Lajos Jékely Zoltán Ordass Lajos Barcsay Jenő Duray Miklós Fekete István 100 Tagú Cigányzenekar Bangó Margit Szentágothai János Levendel László Mádl Ferenc Ferencsik János Gyenge Valéria Sinka István Bessenyei Ferenc Benda Kálmán Béres József Borbándi Gyula Szalatnai Rezső Muzsikás együttes Sebestyén Márta Budó Ágoston Csapody Vera Sík Sándor Durkó Zsolt Báthory Júlia Padisák Mihály Záborszky József Szent István Király Zenekar Kallós Zoltán Magyar árvízvédelem
- Nemzetközi katalógusok
- WorldCat VIAF: 116617678 LCCN: n80086159 ISNI: 0000 0000 8185 5342 GND: 130293601 BNF: cb13969102h MusicBrainz: bca0507e-5a77-4deb-8a9d-b16073f0b883
- zene
- Zeneportál
- opera
- Operaportál

Kategória:
- 1931-ben született személyek
- 2013-ban elhunyt személyek
- Magyar zeneszerzők
- Magyar egyetemi, főiskolai oktatók
- Magyar zenepedagógusok
- Kossuth-díjasok
- Operaszerzők
- Erkel Ferenc-díjasok
- Artisjus-díjasok
- Bartók–Pásztory-díjasok
- Prima díjasok
- A Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze díjasok
- A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze díjasok
- Magyar Örökség díjasok
- Magyar Művészetért díjasok
- Magyar Corvin-lánc díjasok

 

wikipédia
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.