Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MOSOLYSZÜNET 66

2016.03.14

MOSOLYSZÜNET

Mottó
Minden régi vicc,
minden újszülöttnek, új."

(Ludas Matyi)

Párbeszéd az erdőben…
A róka kérdezi a nyuszit:
- Miért van ilyen rövid füled?
- Mert romantikus alkat vagyok.
- ???
- Tudod, annyira figyeltem a madarak csicsergését, hogy nem hallottam a fűnyírót..

"Orvosnál"…
Az erős dohányos alkoholista felkeresi az orvost:
- Doktor úr, nagyon fáj az oldalam és a mellkasom. Az orvos megvizsgálja, és így szól:
- Uram, van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam?
- A rosszat.
- Sajnos a fél tüdejét ki kell operálni.
- És mi a jó hír?
- Az, hogy lesz elég hely a májának.

Családi csevegés…
Tudod, drágám, mindig is kíváncsi voltam, hányszor csaltál meg - így a férj
lefekvéskor a bombázó feleségének.
- Hát jó - így a nő -, bevallom. Háromszor.
- Elmesélnéd, édesem?
- Emlékszel, mikor nem kaptunk kölcsönt a házépítéshez? A bankigazgató felajánlotta, hogy...
- Igen, igen. Megértelek. Azért ez szép gesztus volt tőled, drágám, hogymegmentetted a családi fészket. És aztán másodszor?
- Emlékszel, amikor beteg voltál, és nem volt elég pénzünk a műtétre? Nos,akkor a sebész felajánlotta, hogy...
- Ez az áldozat is csodálatos volt a részedről, drágám! És harmadszor?
- Hááát... Emlékszel, amikor nagykövet akartál lenni?
- Igen, Tahitiben.
- És akkor hiányzott még ezerkétszáz szavazat...

Háborús vicc…
Az orosz katonák három német katonát üldöznek, akik az erdő szélén belebújnak egy kútba. Lenn a kútban a németek közül az egyik odaszól a társainak:
- Maradjatok csendben, majd ha belenéznek a kútba és megszólalnak, akkor én leszek a visszhang.
Jönnek az oroszok és belenéznek a kútba. Az egyik lekiabál:
- Talán a kútban vannak.
A német a kútból:
- Talán a kútban vannak.
Megint lekiált:
- Vagy talán az erdőbe mentek.
Válasz megint:
- Vagy talán az erdőbe mentek.
Újabb próba:
- Hát én mégis beledobok egy kézigránátot a kútba.
- Vagy talán az erdőbe mentek.

A kedélyes szomszéd…
Kovácsot a liftnél kedélyesen hátba csapja szomszédja és így szól:
- Gratulálok öregem! Hogy neked milyen vidám, jó humorú kis feleséged van!
- Igazán?
- Komolyan. A múltkor elmeséltem neki egy jó malac viccet és úgy nevetett, hogy mindketten majdnem kiestünk az ágyból!

Vicces professzor…
Medikus vizsgázik az egyetemen. Mivel nem sokat tud az anyagról, eléggé makog.
A vizsgáztató professzor megszólal:
- Jöjjön közelebb, kolléga úr!
A hallgató közelebb megy, de értelmes mondatot így sem tud mondani.
A vizsgáztató folytatja:
- Jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb megy, de a helyzet változatlan. Mire az oktató:
- Tudja mit, kolléga úr? Jöjjön legközelebb!

Vicces diák…
Az állattan professzora, úgy vizsgáztat,hogy a letakart kalitkából, csak a madár lába látszik.
- Felismeri a madarat? - A hallgató a fejét csóválva hallgat.
- Hát akkor elégtelent adok Önnek!
- Mi a Neve
- A vizsgázó térdig felhúzza a nadrágját, tessék kitalálni Professzor Úr!

„Székely”…
Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.
- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani...
- Minek az nekem?
- Hát, ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron, a pályaudvaron?!

Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba.
Kirohan hozzá az egész család, leengedik a kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor kibukkan a feje a kútból, elkezd rettentően nevetni.
Mondja neki az asszony:
- Ember, mit röhögsz, hisz épp hogy csak megmentettük az életed!
- Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet, hogy seggre esnétek!

A rendőr megállítja a székely bácsit.
- Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren?
A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!

Két székely bácsi találkozik a piacon.
Egyik kérdezi:
- Mit adtál a lovadnak tavaly, amikor kólikás volt?
- Korpát meg melaszt!
Egy hét múlva újra találkoznak: - Korpát meg melaszt adtam a lovamnak, mégis megdöglött!
- Az enyém is!

Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört.
Apja elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:
- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

Székely bácsika rohan az állomásra, végül csak lekési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér.
Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik.
A gyerek:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán' édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki ezzel a beretvával!

Mondja Bácsi, miért ilyen soványak ezek a tehenek ezen a dús füvű legelőn? -kérdezi az állatokat legeltető székelytől az arra járó turista.
- Hát bizony fiam, komoly oka van annak - feleli az öreg.
- ???
- Amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefelejcset esznek.

Két székely beszélget:
- Hé, szomszéd, miért van annak a disznónak három lába?
- Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!

Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást, mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak asszony? Éppen az előbb imádkoztam, hogy "szabadíts meg a gonosztól"!

Öreg székely elmegy az orvoshoz.
A doki meghallgatja a tüdejét, s így szól az öreghez:
- Sóhajtson nagyokat kérem!
- Ej, haj...

Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik.
Kiabálva rohan feléje az unokája.
- Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipából és így szól:
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencés rudat.
- Minek ennyi minden, nagyapa?
- Én majd felmászok a tetőre, a petrencés rúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le nekije a tökeit.
- De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja:
- Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát.

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban.
Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én es tudnám!

A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke.
Mindhárman várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a gyereküket. Egyszer csak kilép a szobából a nővérke:
- Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem, fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
- Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan, mint én, a bőre színén is látszik.
Mire a székely:
- Lehet, hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez nálam marad!!!

Két székely beszélget:
- Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Miért, jobban van?

A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog.
Megszólal az apa:
- Ne csámcsogj! - de a gyerek tovább csámcsog.
- Ne csámcsogj, mert pofon lesz! - a gyerek azért is.
Lendül az apa keze, de a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt éri, hogy leesik a székről.
A gyerek éktelenül elkezd röhögni, mire az apa: - Ne röhögj, anyád is csámcsogott.

János bácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat.
Érzi a végén, nem tud felállni, akárhogy próbálja. Gondolja, egy kis friss levegő nem árt és kikúszik az ajtóig. Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud felállni. Na, gondolja, talán ha hazakúszik, akkor majd sikerül.
Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik az ágyba és egyből kidől.
Másnap a felesége rángatja fel, és mondja:
- Má' megint segg részegre ittad magad a kocsmába'!
- Honnan tudod?
- Szóltak, hogy ott hagytad a tolókocsid!!

Az öreg székely részegen a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva.
Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle!
Az öreg székely csak mordul rá egyet.
A rendőr, intézkedés gyanánt a következőket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!

A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben.
A fiú megkérdezi:
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?
- Hát, ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.

A székely és fia szántanak, egyszer csak az eke kifordít egy vadászpuskát.
Nézegeti az öreg székely meg a fia, de nem tudják, mi az.
Azt mondja az öreg:
- Fiam, úgy hiszem, ez egy furulya! Azzal a szájába veszi és elkezdi fújni. Addig matat a puskán, míg elhúzza a ravaszt. A puska hatalmasat dörren és elviszi az öreg száját.
Megszólal a fiú:
- Hát édesapám hiába vigyorog, én azért egy kicsit megijedtem.

Két székely beszélget:
- Kell egy fél malac?
- Ááá, dehogy!
- De mért nem?
- Mert eldőlne az ólban!

Besorozzák Ábelt a haditengerészethez:
- Tud úszni?
- Miért? Hajó nincs?

A budapesti turista csoport megindultan szemléli a idilli Hargitát.
A távolból egy juhnyáj közeledik, pásztoruk János bácsi, akit a turisták könnybe lábadó szemmel csodálnak, minthogy ez valószínűleg teljes harmóniában él a természettel.
Az egyik turista megszólítja az öreget:
- Aztán adnak-e tejet ezek a juhok?
- A fehérek adnak - feleli János bácsi.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- És gyapjút adnak-e ezek a juhok?
- A fehérek adnak.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- De hát János bácsi, miért tesz mindig különbséget a fehér és a fekete juhok között?
- Mert a fehérek mind az enyémek.
- És a feketék?
- Hát, azok is.

Ítélőszék előtt….
A buszsofőr és a pap fölkerülnek Szt. Péter elé. Ebédkor Szt. Péter a buszsofőrt maga mellé ülteti, a papot meg egy távoli asztalhoz. Egy kis idő elteltével a pap odamegy Szt. Péterhez.
- Ide hallgass Szt. Péter! Egész életemben az Istent szolgáltam. A buszsofőr meg csak úgy odaülhet melléd. Hogy van ez?
- Hát az úgy van, te pap - mondja Szt. Péter - amíg te prédikáltál mindenki aludt. De amikor a buszsofőr vezetett, mindenki imádkozott.

Párbeszéd autósok között…
Nyugodt tempóban halad az autós a városban, mikor irányjelzés nélkül elé vág egy nő. A sofőrnek minden tudására szüksége van, hogy elkerülje az ütközést. A következő lámpánál megszólítja a nőt:
- Hölgyem, nem tud indexelni?
- Indexelni tudok, csak vezetni nem.
Már mutattam, de szenzációs másodjára is…
Egy férfi motorozott a Kaliforniai tengerpart mentén, amikor váratlanul egy felhő került a feje felé és egy menydörgő hang szólalt meg:
- Azért mert te mindig hűséges voltál hozzám teljesítem egy kívánságodat.
A motoros lehúzódott az úttest szélére és így válaszolt: - Építsél nekem egy hidat Kalifornia és Hawaii közé, hogy bármikor átugorhassak a szigetre.
Az Úr így szólt: - A te kérésed igencsak anyagi dolgokra épül., gondold el, mekkora létesítmény lenne. Az óceán aljára levinni a tartó oszlopokat, és az a rengeteg beton, aszfalt és acél. Természetfeletti dolognak vélnék. Én meg tudnám csinálni, de még nekem is nehéz lenne. Gondolkodj egy kicsit, hátha eszedbe jut valami más, amivel az emberiség jövőjét tudnád elősegíteni.
A motoros elég sokáig gondolkodott, végül így szólt: - Uram! Azt kívánom, hogy minden férfi megérthesse az asszonyokat. Tudni szeretném, hogy mire gondolnak, mit éreznek legbelül, amikor csak némán néznek rám, vagy amikor sírnak, nevetnek, amikor rosszat mondok. És hogy hogyan tudnám a nőket boldoggá, kiegyensúlyozottá tenni.
Erre az Úr így válaszolt:
- Hány sávot akarsz a hídon?

Mesterségbeli tudás…
Egyszer régen, egy japán császár rendeletet adott ki: keressék meg neki a világ legügyesebb szamuráját, hogy őt állítsa a serege élére. Egy év után hárman jelentkeztek: egy japán, egy kínai és egy zsidó jelölt. Eljött a nap, hogy bemutassák tudásukat. A japán szamuráj kinyitott egy kis dobozt, ebből felröppent egy légy. A szamuráj kirántotta a kardját, és ssssssuuuhiiiii - a légy pontosan kettévágva hullott le.
- Hihetetlen képesség! Lássuk, mit tud a következő!
A kínai magabiztosan előlépett, szintén kieresztett egy kis legyet, és a kardjával sssssssiiiitty-sssssssuuuutty - röptében négyfelé vágta!
- Elképesztő! Kíváncsi vagyok, ezt még űberelni tudja-e az utolsó jelölt. A zsidó is felreptetett egy legyet, elő a kardját, sssiityi-sssittyi-sssitty-ssssuutty. a légy még mindig ott röpködött. - Na, mi az? Nem tudod megölni? - kérdezte gúnyolódva a császár.
- Ugyan már! Megölni? Az túl könnyű lett volna! Na, de körülmetélni?

Kérdés - válasszal
- Hogy hívják a japán focistát?
- ???
- Stop Lee.

Cidej barátom gyűjtéséből
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.