Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MOSOLYSZÜNET 8

2016.01.16

MOSOLYSZÜNET
Mottó
Minden régi vicc,
minden újszülöttnek, új."

(Ludas Matyi)

Templomi gyóntatás
Egy férfi gyónja a bűneit a papnak:
- Vétkeztem atyám. A minap bementem a feleségem munkahelyére. Senki nem volt ott, csak a kolléganője, én elkaptam és megerőszakoltam.
- Hát ez nem volt szép dolog - mondja a pap - még mi rosszat csináltál?
- Atyám, múlt héten, elmentem a feleségem nővéréhez, senki más nem volt otthon, őt is elkaptam, és megerőszakoltam.
- Ejnye, fiam, ez nagy bűn volt - mondja a pap.
- Ez még semmi atyám. - mondja a férfi. - A múltkor meglátogatott az anyósom, csak én voltam otthon, és azt is megerőszakoltam.
A gyóntatószékből nincs válasz. A férfi vár, vár, szólítgatja a papot, majd benyit, és látja, hogy a pap a pad alá bújt, és remeg félelmében.
- Mit csinál ott atyám? - kérdi tőle a férfi.
Erre a pap:
- Fiam, csak most jöttem rá, hogy nincs a templomban senki más, csak te meg én...

Igazi skót
Egy skót 100 fontot veszít az egyik este kártyán. A játszma végén panaszosan így szól a játékostársaihoz:
- Segítsetek rajtam, könyörgöm! Ha a feleségem megtudja, hogy 100 fontot veszítettem, hatalmas veszekedést rendez. Adjátok vissza a pénzem!
A játékostársak megszánják a skótot, és visszaadják a pénzét. Mire a skót:
- Nem kaphatnék még 50 fontot, hogy a feleségem hadd higgye azt, hogy nyertem?

Döbbenet
Magyarázd meg, miért nem váltál el attól az unalmas férjedtől? - kérdi az anya lányától.
- Képzeld, már kitűzték a tárgyalás napját, amikor elromlott a tévénk és én rájöttem, hogy nagyon kellemes, szórakoztató partner.
Ez is megoldás
- Milyen nagyszerűen néz ki Szabó úr!
- Ja, a Riviérának köszönhetem.
- Ott nyaralt?
- Nem én, hanem a családom.

Bosszú
- Hol láttam már én magát? - nézi gyanakodva a bíró a vádlottat.
- Pár éve hegedűórákat tartottam a kedves fiának - szól a vádlott reménykedve, hátha enyhe ítéletet kap.
- Aha, már emlékszem. Húsz év.

Na, ki a hülye?
Arisztid és Tasziló utaznak a vonaton. Odaérnek egy kabinhoz. amiben csak egy öregember van. Bemennek.
Arisztid odaszól Taszilónak:
- Te, ez itt Szent István.
- Hülye vagy? Szent István már ezer éve meghalt!
Ebben a pillanatban bejön egy ember a kabinba.
- István! Ezer éve nem láttalak!
Arisztid megszólal:
- Na, ki a hülye???

Miből lesz a cserebogár
- Tudják, egy nagyon szegény faluban voltam plébános. Amikor meghalt a harangozónk, új nem jött a helyébe, és nekem kellett minden nap harangozni. Egy idő után meguntam, és beta-nítottam egy majmot, és az teljesen jól elvégezte a munkát. Egyszer aztán meghalt a kántor is, és a majom annak a munkáját is megtanulta. Sőt, képzeljétek, egyszer elaludtam az istentiszte-letet, és azt is megtartotta helyettem.
- Nahát, tisztelendő úr - hitetlenkedtek a falubeliek -, ez aztán a különleges történet. Aztán, hol van most a maga csodálatos majma?
- Hát idővel a fejemre nőtt, most ő a mi nagytiszteletű püspök urunk.

Kérdés, felelet
Két ember barkochbázik.
- Személy?
- Igen.
- Természettel kapcsolatos?
- Igen.
- Fához köthető?
- Igen
- Rákérdezhetek?
- Igen.
- Döbrögi?

E.H.L.S.
(Egy hang a leghátsó sorból)
A laktanyába új parancsnok érkezik. Összehívja az ezredet és ezt mondja:
- Katonák! Az én szótáramból hiányzik az a szó, hogy félelem.
Mire egy hang hátulról:
- A majrénál tetszett nézni?

A botcsinálta orvos
- Tudod miért jó a sárgarépa a látásra?
- Nem.
- Láttál már szemüveges nyuszit?!

Tanácstalanság
Lélekszakadva esik be három zsidó a rabbihoz:
- Képzeld rabbi, egy huligán megkergetett bennünket!
- De miért futottatok előle - csodálkozik a rabbi - hiszen ti hárman voltatok, ő meg csak egyedül.
- Mert nem tudtuk, hogy melyikünket kergeti.

Félresikerült bók
Étteremben. Egy férfi odamegy egy egyedül ülő hölgyhöz, és megpróbál bókolni neki:
- Gyönyörű ez a pulóver.
- Igazi teveszőr.
- A púpokból mindjárt gondoltam.

Biztos, hogy jó ötlet?
A sarkon álló kurvák mellett megáll egy autó.
- Mit csináltok ötezerért?
- Bármit.
- Akkor ugorjatok be! Megyünk betonozni.

Terefere
Két rendőr áll a buszmegállóban és beszélgetnek:
- Te Béla, szerinted mivel menjünk? Busszal vagy gyalog?
- Hát azzal, ami előbb ideér!

Vajon kit nem világosítottak fel időben?
Az anya kissé zavarban van, amikor beszélgetni kezd a tizenhat éves lányával.
- Magam sem tudom, hogyan történhetett, de hét hónap múlva kistestvéred születik.
- Én sem tudom megmondani, anyukám, hogyan történhetett, de hat hónap múlva nagymama leszel.

Miért is nem beszéltem másfél évig?
Annyira meglepődtem attól, hogy megszülettem, hogy másfél évig meg se szólaltam.

Csak a skótok?
A skót és a fia mennek a piacon, megszólal a gyerek:
- Apa, kaphatok narancsot?
- Nem.
- De apa, nagyon szeretnék!
- Jól van fiam, köpd le az árust, talán hozzád vág egyet!

Az emlékezet?
Egy nagy áruházban vásárolunk. Anyósom bemegy egy próbafülkébe, mi kint várakozunk, beszélgetünk. Rövid időn belül kiszól:
- Kukkantsatok be, rajtam van a cucc
A sógorom feltépi a függönyt, és egy vadidegen idős hölgy ott áll egy szál melltartóban.......az anyósom mellett lévő fülkében.

Érdemes nyelvtant tanulni
A fuvaros lova kileheli a lelkét a Rottenbiller utcában. Csődület támad, rendőrt hívnak, aki annak rendje és módja szerint jegyzőkönyvet vesz fel. Homloka izzad, tollát nyálazza, ennek ellenére többszöri nekifutásra sem boldogul a baleset helyszínének a feljegyzésével. Végül a bámészkodókhoz fordul:
- Emberek, segítsenek! Vonszoljuk már át ezt a dögöt a Nagykörútra!

Sztálin értekezletet tart.
A hallgatóság közül valaki eltüsszenti magát.
- Ki volt ez?
Senki nem meri vállalni, ezért utasítja a biztonságiakat:
- A nyolcadik sort főbe lőni!
Újra megkérdezi:
- Ki volt ez? - semmi válasz, így sor kerül a negyedik és a tizenkettedik sorban ülőkre is. Vé-gül, a vérfürdő láttán egy elvtárs feláll:
- Én tüsszentettem Sztálin elvtárs.
- Elvtársam, hát maga beteg! Szanatóriumba kell utaznia! Hisz tudja: a szocializmusban a legfőbb érték az ember!

Etióp a zuhany alatt
- Miért rohangál az etióp a zuhany alatt?
- ???
- Hogy végre eltalálja egy vízcsepp.

Hiány
Kohn elmegy a rabbihoz tanácsot kérni:
- Rabbi, mit tegyek? Hiányzik a kasszából 1000 dollár!
- Tedd vissza, fiam...

Mikulás
A Mikulás elmegy az oviba és ölébe ülteti az első gyereket, pöckölgeti az orrát simogatja az arcát, majd megkérdi a gyereket:
- Mit szeretnél kapni?
Erre a gyerek:
- Puncit.
A Mikulás:
- Miiit?
- Puncit - válaszolja a gyerek, de nehogy azt mond, hogy nincs, mert érzem az ujjadon!

Ez még ma is így megy?
Cigány párttag és besúgják a párttitkárnak, hogy jár a templomba.
- Te Gazsi, jársz a templomba?!
- Járok én a pártgyűlésre is.
- Pénzt is dobsz a perselybe?!
- Fizsetem én a tágdíjat is.
- Krisztus lábát is megcsókoltad?!
- A párttitkár elvtárzs lábát is megcsókolnám, ha kerestre lenne fesítve.

Már itt tartunk?
Az 5 éves Pistike ül a lépcsőn és dohányzik, arra megy az óvó néni:
- Pistike, te már dohányzol?
- Óvó néni, én már szeretkeztem is.
- Ne viccelj Pistike, és kivel?
- Tudod, óvó néni, olyan részeg voltam, hogy nem emlékszem rá.

Figyelmes férj
A szobapincér a reggeli maradékát pakolja össze.
- Hozhatok még valamit, uram? - kérdi a vendégtől.
- Nem, köszönöm! - feleli a férfi.
A szobapincér ekkor észreveszi, hogy az ágyban fekszik egy nő is.
- És valamit a feleségének? - kérdi.
- Hmmm, nem rossz ötlet - mondja a vendég. - Legyen szíves, hozzon egy képeslapot.

Megállapítás
A chili szósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup

Utolsó mondatok
- Uzulbuzul, milyen hülye név egy barbárnak!

- Az ember nem is gondolná, hogy ilyen közel engednek magukhoz ezek a hatalmas gorillák...

A hegymászó utolsó mondata:
- Már értem, miért volt olyan olcsó a felszerelés...

- Anyu! Hogyhogy te vezetsz?!

- Süsü, hisz te részeg vagy! Lehelj csak rám...

Kocsiban:
- Tuti beférek még a busz elé!

- Ilyen közelről sokkal szebb a tűzijáték...

- Semmi ok a pánikra, kisebb légörvénybe kerültünk.

- A kezemben tartott növényevő lábatlan gyíkot csak a szakemberek tudják megkülönböztetni a hasonló kinézetű szakállas viperától...

- Itt pont jó lesz, ebből a kanyarból látni az egész versenyt!

- Ezeket a gumiköteleket mindig átvizsgálják ugrás előtt!

- A jóllakott oroszlán emberre sohasem támad…

- Adja ide a fegyvert, itt most senki nem fog meghalni.

- Ne félj! Ebbe még senki nem halt bele!

- A fa tetején vannak a legszebb cseresznyék.

- Beveszek még egy szem Viagrát...

Újabb adónemek javaslata!
(Sterz Árpád írása Szombathelyről)
Mielőtt regnáló kormányunk szakemberei újabb, az adózás hatáskörébe tartozó tevékenységek és dolgok tömegéhez még újabbakat találnának ki, vagy régi adóelemek befizetésén törnék a fejüket, javasolnám, hogy az illetlen beszéd elterjedését visszaszorítandó: kemény pénzbeli retorziókat vezessenek be azok ellen, akik trágár kommunikációval mutatnak rossz példát fel-növekvő gyermekeinknek. Az államháztartás hiánya fél év alatt megszűnik, a második fél évben pedig soha nem látott pénzügyi felemelkedés lesz tapasztalható, ugyanis a magyar szókincs ide vonatkozó része gazdagabb, mint Kuvait egész olajtartaléka! Egyes pontokhoz tartozó pénzügyi retorziókat a szakemberek hatáskörébe rendeltetnék. A következőket javasolnám büntetni, amennyiben beszéd közben elhangzanának, vagy róluk említés történnék:
- bélsár (simán).
- bélsár (híg állapotban).
- megnevezett személyre való székelés.
- valakinek vagy valaminek bélsárral való bevonására utalás.
- egyéb, bélsárral kapcsolatos kívánság.
- örömtanya említése.
- közszolgálati intézmények, munkahely stb. örömtanyához való hasonlítása.
- kéjnő.
- kéjnő jelzővel.
- kéjnő jelzővel (szomszédra, munkatársnőre, ismerősre vonatkoztatva).
- kéjnő jelzővel (valakinek az anyukájára utalva).
- ülő testrész említése.
- ülő testrész lábbal való fenyegetése.
- saját ülő testrész búvóhelyül való felajánlása.
- rejtőzködésre való felszólítás más egyén ülő testrészébe.
- ülő testrész és elmeállapot közötti párhuzam megállapítása.
- emberi nemi szervek említése.
- vagy azok lábbal való erőteljes érintésére utalás.
- vagy hasonlatosságának megállapítása (+kalap).
- saját ülő testrész nyelvvel való megtisztítására buzdítás.
- más ülő testrészének ajánlása nyelvvel való megtisztítására.
- fajtalankodásra való felszólítás.
- hímnemű patás nemi szervének más ülő testrészében való elhelyezését ajánlani,
- hímnemű állat nemi szervének említése.
- ugyanez valakinek való hasonlítására.
- kecskének, lónak, kutyának, szamárnak stb. teherbe hozatalára való felszólítás.
- mennyben lakó szentek emlegetése.
Szigorúbb elbírálás alá esnék a fenti pontok egymáshoz való kapcsolása. A félre nem magya-rázható karjelzéses mozdulatokkal való demonstrálás pluszbüntetést vonhasson maga után, viszont ha a fentiek közül bármelyik basáskodó (főnökkel, főnöknővel stb.) egyénekkel szemtől szembe hangzanék el, úgy a lehetséges büntetés kilencvenszázalékos csökkentésére legyen lehetőség. Természetesen akadnak joghézagok, amelyek kitöltését a kedves olvasóra bízom.

Részletes számla
Egy paraszt vett egy autót az egyik nagy autógyártó cégtől. Sokat mérgelődött aztán az extrákért fizetendő felár miatt
Nem sokkal később Ugyanennek az autógyártó cégnek az egyik vezetőségi tagja vett ugyanet-től a paraszttól egy tehenet a hétvégi birtokára.
Hamarosan a következő számlát kapta a paraszttól, aki még nem feledte bosszúságát:
1 tehén, alapmodell.
Alapár: 2400 EUR. 1. tehén, kétszínű (fekete/ fehér)
Felár: Marhabőr huzat:100 EUR.
Tejtartó nyári és téli üzemre: 50 EUR.
4 lefejtő szelep: 12,50 EUR.
2 lökhárító, sz*ru: 35 EUR.
Trágyázó berendezés (bio): 60 EUR.
Patkók minden szezonra: 100 EUR.
Kétkörös fékrendszer (első és hátsó): 400 EUR.
Légycsapó, félautomata: 30 EUR.
Többhangú hangjelző: 135 EUR.
Kellemes tapintású duda - szerkezet: 180 EUR.
Becsukható halogénszemek: 150 EUR.
Kellemes duruzsolású far- motor: 450 EUR.
Vegyes tápanyaglebontó: 1250 EUR.
Teljes tehén a kívánt kivitelben: 5352,5 EUR* *Gyártási ár "

 

 

Cidej barátom gyűjtéséből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.