Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„Ecce papa misit mihi coronam” - „Íme, a pápa koronát küldött nekem”...mondta Szent István királyunk

2016.03.05

TÁJAK, VÁROSOK

Pápa (németül: Poppa) város Veszprém megyében, a Pápai járás központja.

Fekvése
- Az egykor bővízű Tapolca-patak völgyében, a Pápai-síkság középpontjában található, a Bakony hegység és a Kisalföld találkozásánál. Érinti a 83-as főút.

Nevének eredete
A helytörténészek többsége egyetért abban, hogy a városnév személynévi eredetű:
- Popo bajor lovagról kapta a nevét, aki az államalapítás korában a mai város helyén kialakult udvarház elöljárója lehetett. A legelfogadottabb feltevés szerint Gizella királyné kíséretével érkezett Magyarországra, de van olyan nézet, amely szerint a honfoglalás előtt, még a Frank Őrgrófság korában élt itt. Valószínűleg tőle származott a Pápa nemzetség, melynek a későbbi századokban a város környékén voltak birtokai. A német eredet mellett szól, hogy középkori német nyelvű metszeteken Poppo vagy Poppa néven jelzik a várost.

Az elmúlt századokban a helytörténészek több, a néphagyományban élő mondát feljegyeztek a város nevéről, amelyek általában a hasonló hangzás miatt a katolikus egyházfővel hozzák kapcsolatba a névadást és az államalapítás korába nyúlnak vissza:
A legismertebb történet szerint, amelyet már Bél Mátyás is feljegyzett 1735-ben, I. István király ezen a helyen találkozott a Rómából visszatérő Asztrik püspökkel, aki átadta neki a II. Szilveszter pápától hozott koronát. Ekkor a király így kiáltott fel:
- „Ecce papa misit mihi coronam”, vagyis „Íme, a pápa koronát küldött nekem”, a nép pedig az egyházfő iránti tiszteletből és hálából nevezte el Pápának a frissen alapított várost.
Pongrátz Gáspár plébános ugyanezt a mondát más formában jegyezte fel 1733-ban: szerinte a város a római pápa legátusáról nyerte a nevét, aki a királyhoz jövet itt pihent meg.
Egy másik monda szerint a névadó Géza fejedelem volt. Fia, a későbbi István király még csecsemőként ezen a helyen mondta ki először, hogy papa, és Géza atyai szíve örömében adta volna a nevet a városnak.
Enessey György 1799-ben megjelent munkájában a púp szóból eredeztette Pápa nevét, mivel a város egy dombon épült.

Története
Searchtool right.svg Bővebben: Pápa története
Az újkőkortól (neolitikum) lakott;
- kelta régészeti leleteket is feltártak a térségben.
Bár a római korban a Szombathely (Savaria) és Győr (Arrabona) közötti út erre haladt, település nem jött létre. A város első írásos említése 1061-ből való, s egy malom adományozásáról szól. Ebből következik, hogy Pápa mint mezőváros volt jelentős akkoriban. Ez a szerepe a 19. század első felére teljesedett ki, akkor 22 malommal rendelkezett, amelyeket a Tapolca-patak hajtott. Ma azonban a bauxittermelés és az iparosodás miatt kiszáradt patak már nem tudná a malmokat ellátni, így ezek inkább csak látványosságként, mintsem működő valójukban lelhetők fel a városban.
A város szerepe 18. század közepétől kezdett kibővülni, (kisebb megszakításokkal) azóta is működő iskolák jöttek létre. A 19. század közepén már jó hírű iskolaváros. Országos hírű iskolája az eredetileg 1531-ben alapított Református Kollégium, ahová Petőfi Sándor és Jókai Mór is járt. A másik hasonló hírnévvel rendelkező iskola a pálosok által 1638-ban alapított, ma állami tulajdonban lévő Türr István Gimnázium, ahová a kiegyezés megkötője, Deák Ferenc is járt.
Történelmének egyik fontos eleme a jelenleg Kanadában élő Kluge família kékfestő műhelye. Ezt 1786-ban hozták létre Pápán. A műhelyt a Tapolca-patak vize táplálta. A 19. századig kézi erővel, míg később már gőzgépekkel történt a kékfestés, ami a századfordulón a legjobbak közé tartozott Magyarországon. A műhely a mesterséggel együtt apáról fiúra szállt a Kluge családban, mígnem az államosítás során 1945-ben bezáratták a magánvállalkozásukat. A helyén 1962 óta múzeum működik, amely bemutatja a nagy múltú mesterséget.

Nevezetességei
Pápa város nevezetességei közé tartozik a katolikus nagytemplom, amelyet 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr költségén kezdtek el építeni, Fellner Jakab uradalmi építész tervei alapján. Fellner halála után az építkezést Grossmann József vezette. A templom 15 év alatt épült fel. A végleges díszítések elkészülte után, 1795. május 3-án szentelte fel Pierer József püspök. A templom impozáns méretű, egyhajós ún. csarnoktemplom, amely már nem a barokk túldíszített stílusában, de annak jegyeit még magán viselve, a klasszicizmus fele hajló barokkban, copf stílusban épült meg. A templom hossza 42 méter, szélessége 22 méter, belső tere 24 méter magas, tornyának magassága 72 méter. A homlokzat hatalmas tömegét a timpanonnal, a fölötte lévő szobor-kompozícióval (3 szobor és néhány kisebb mellékszobor) és főleg a tornyok könnyedséggel megvalósuló áttört, oszlopokon álló szerkezetével oldották fel. A tornyok gyönyörű, rézborítású, összetett sisakokban végződnek. A mennyezetfreskókat Franz Anton Maulbertsch készítette, 1781–1783 között.

Nevezetessége még a Kékfestő Múzeum, ami szinte tökéletesen mutatja be a kor híres mesterséget, a kékfestést.

A Fő tér és a Fő utca sarkán áll egy épület, amely nevét az Esterházy-család címerében szereplő madárról kapta: a Griff szálló. Sokáig beszálló vendéglő volt. Nagy tánctermében egykor nagy bálok, előadások és zenés estek zajlottak. Testőrtiszt korában itt járta a táncot Kisfaludy Sándor költő–író későbbi hitvesével, Szegedy Rózával, és itt lobbant szerelemre egy színésznő iránt, majd ábrándult ki pár nap múltán és írta meg „Szín és való” című versét 1842-ben egy pápai diák, Petőfi Sándor. Az épületet a rendszerváltás után helyreállították és ismét szállóvendégeket fogad, a hajdani tánctermében pedig tükrök sokszorozzák a mulatók társaságát.

A város másik jellegzetessége, az Esterházy-kastély az egykori vár alapjainak felhasználásával épült fel. Az 1740-es évektől a kor egyik nagy építésze, Franz Anton Pilgram tervei szerint kezdték kastéllyá átépíteni a városban egykoron álló várat. Pilgram rokokóba hajló barokk tervezetét a kastély múzeumi részének úgynevezett Nádor-termében függő pannó ábrázolja. Az épület – az alapként felhasznált várfalak elhelyezkedése miatt – kissé szabálytalan „U” alakjával északról lezárja a Fő teret. A két szárny manzard-tetős sarok-krizalitokkal végződik, és az egész épületet a mértéktartóan alkalmazott díszek teszik változatos megjelenésűvé. A háború után felújították. Ma itt található Pápa városi könyvtára.
A református templom a belváros közepén, a Március 15. téren, az 1531-ben alapított Pápai Református Kollégium mellett található. Az 1931-ben lebontott Jókai Színház helyén épült fel 1931–1934 között Dudás Kálmán építész tervei alapján Pápa második legjelentősebb és leghíresebb, új neobarokk stílusú református temploma. Az épület főhomlokzatán az oszlopos, erkélyes főbejárat felett íves oromzat köti össze a négyzet alaprajzú kétrészes, sisakkal fedett tornyokat. Az épületben 1250 ülőhely van. A templomot 1941-ben szentelték fel.

Építészet, városkép
Pápán a házak zöme viszonylag új, huszadik századi építésű, a város 12476 házából − a 2001-es népszámlálási adatok szerint − 1909 épült 1919 előtt. A legrégibb ma is álló épület a 15. századi Korvin-ház. A belváros 19. századi, 20. század eleji polgárházai szépen fel vannak újítva, a Fő teret Közép-Európa egyik legszebb barokk terének tartják. A belváros számos épületén megfigyelhetjük a jellegzetes pápai zárt erkélyeket. A műemlék jellegű épületek megóvásáért, restaurációjáért Pápa 1989-ben Hild János-emlékérmet kapott. Pápával kapcsolatban gyakran említik a soktornyú jelzőt: bármely irányból közelít ugyanis az ember a városhoz, először a tornyait látja meg. A belváros egy-, legfeljebb kétemeletes házai közül valóban magasan kiemelkednek a nagyobb templomok tornyai, és bár a lakótelepek felépülése óta a fenti állítás nem feltétlenül igaz, a templomtornyok ma is a városkép meghatározó jegyét képezik.

Pápa tornyai: balról jobbra az evangélikus templom, a Szent Anna-plébániatemplom, a
katolikus nagytemplom, a református templom (mellette alig észrevehetően látszik a bencés templom tornya), a
kép jobb szélén pedig a kórházkápolna.

A belváros, vagyis az egykori várfalak által közrefogott terület sűrű utcaszerkezete már a középkorban kialakult. A szűk, kanyargós utcák megtartották eredeti alakjukat, bár a házak többsége újabb keletű. A ritkább utcahálózatú külvárosok − valaha a mezőváros majorságai voltak − helyenként máig őrzik falusias jellegüket. A történelmi belváros utcaszerkezetének sajátos vonását képezik a párhuzamos utcákat észak-dél irányban összekötő szűk, másfél-két méter széles gyalogutcák, az úgynevezett közlék. Ezek századokkal ezelőtt kialakultak, némelyiket már Maynzeck Henrik 1730-as években készült várostérképe is feltünteti a mai helyén, illetve írásos adat is van a létezésükre a 18. századból.
Az utóbbi évtizedekben sok más városhoz hasonlóan Pápán is elterjedtek az üzletházak, bevásárlóudvarok. Több belvárosi bérház − műemlék jellegű épület − udvarát megnyitották az egyik, vagy akár mindkét utca felé, így átjárási lehetőséget biztosítva két szomszédos utca között. A gyalogosforgalom színterévé vált, üzletsoroknak helyet adó udvarok saját nevet viselnek, mint például Griff udvar, Kossuth udvar, Fellner udvar.

A kastély és a templom madártávlatból

Látnivalók
- Fő tér
- pápai katolikus nagytemplom
- Pápai Maulbertsch freskók
- Kékfestő Múzeum
- Református Kollégium
- Református Egyháztörténeti Múzeum (Papensiana)
- református ótemplom
- evangélikus templom
- Bencés templom
- Esterházy-kastély
- Lábasház
- Ferences templom (barokk, 1764)
- Zichy ház
- Kenessey–Szondy ház
- Eszterházy-kastély: Helytörténeti Múzeum, Könyvtár.
- Várkert
- Pápai Várkertfürdő
- Zsinagóga (neoromán) (jelenleg romos állapotban)
- Millenniumi Emlékpark
- Szent József-kápolna
- MH Pápa Bázisrepülőtér

Oktatás - Felsőoktatás
- Pápai Református Teológiai Akadémia
- Pannon Egyetem Pápai kirendeltség

Pápán születtek, működtek
- Andrew Laszlo - világhírű operatőr (1926-2011)
- Bauer Miklós fül-orr-gégész professzor (1929)
- Bárány Ignác - Bárány Róbert Nobel-díjas ausztriai orvos apja (1833–1882)
- Beck Ö. Fülöp - szobrász, éremművész (1873-1945)
- Beke József - hídépítő mérnök (1867-1940)
- Beke Manó - matematikus (1862-1946)
- Blum Zoltán - labdarúgó, edző, 38-szoros magyar válogatott (1892-1959)
- Grofcsik János – vegyész (1890–1977)
- Gyurcsány Ferenc – Magyarország miniszterelnöke 2004-től 2009-ig (1961)
- Kis Tivadar – könyvkereskedő, nyomdász (1861–1933)
- Kolossváry Sándor (1775–1842) kanonok, címzetes apát, az MTA tagja
- Koltai Jenő - atlétaedző (1917-2004)
- Kövér László – országgyűlési képviselő, miniszter (1959)
- Kuncze Gábor – országgyűlési képviselő, miniszter, pártelnök (1950)
- Kunszt Zoltán - fizikus, professzor, Elméleti Fizikai Intézet, Zürich (1944)
- Lázár Andor - politikus, a Gömbös-kormány és a Darányi-kormány igazságügy-minisztere (1882–1971)
- Lőw Vilmos - amerikai magyar ügyvéd, műfordító (1847-1922)
- Ney Bernát - operaénekes (1863-1938)
- Pály Elek – színész, operaénekes, műfordító (1797–1846)
- Pápai Károly – nyelvész, etnográfus (1861–1893)
- Rab Zsuzsa - költő, műfordító (1926-1998)
- Ruzitska József – zeneszerző (1775k–1885k)
- Szathmáry Lilla – orgonaművész (1944)
- Vathy Zsuzsa – írónő (1940)
- Vezerle Gáspár – kanonok (1794)
- Zsédenyi Adrienn – énekesnő (1974)
- Zsoldos Ignác – jogász, szakíró, akadémikus (1803–1885)
- Zsoldos Xavér Ferenc - pap (1743-1819)

Kapcsolódó szócikkek
- Pápaiak

Pápán tanultak
Pápa a 17. század elejétől jó hírben álló diákváros, a nagy múltú Türr István Gimnázium és a Pápai Református Kollégium az ország legnagyobbjait is tanította:
- Ányos Pál – 18. századi költő, pap (1756–1784)
- Balázs János – nyelvész, irodalomtörténész, műfordító (1914–1989)
- Ballagi Mór – teológiai és nyelvészeti író, akadémikus(1815–1891)
- Balogh Jenő – jogász, miniszter, akadémikus (1864–1953)
- Beke Manó – matematikus (1862–1946)
- Bereményi Géza – író, költő, rendező (1946)
- Berkes János - tanító, politikus, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője (1902-1992)
- Bocsor István – 19. századi történész (1807–1885)
- Bokor József – a Pallas nagy lexikonának szerkesztője (1843–1917)
- Bódás János – lelkipásztor, költő (1905–1987)
- Bodolay Géza – irodalomtörténész, egyetemi professzor (1923–2002)
- Cholnoky Viktor – író, újságíró (1866–1912)
- Csomasz Tóth Kálmán – teológiai tanár, zenetudós (1902–1988)
- Csoóri Sándor - költő, politikus (1930)
- Csúzi Cseh Jakab – egyházi író, püspök (1639–1695)
- Deák Ferenc – a kiegyezés megkötője, 1867-ben (1803–1876)
- Domanovszky Endre – filozófiai író, akadémikus (1817–1895)
- Döbröntei Gábor – író, műfordító, szerkesztő, akadémikus (1785–1851)
- Endrődi Sándor – költő, író (1850–1920)
- Eötvös Károly – író, politikus (1842–1916)
- Édes Gergely – költő, műfordító (1763–1847)
- Éliás József – zsidókat mentő református lelkész (1914–1995)
- Fáber Kovács Gyula – református lelkész, író (1909–1954)
- Fábián Dániel – szociológus, falukutató mozgalom zászlóvivője(1901–1980)
- Fábián Gábor – író, műfordító, akadémikus (1795–1887)
- Gulyás Lajos – református lelkész, az 1956-os forradalom mártírja (1918–1957)
- Györffy Endre – 48-as honvédtiszt (1825–1849)
- Gyurcsány Ferenc – miniszterelnök, pártelnök (1961)
- Hegyi Imre – néprajzkutató (1921–1991)
- Hoppál Péter - egyházzenész, karnagy, iskolaigazgató, politikus, országgyűlési képviselő (1972)
- Ihász-Kovács Éva – költő, író, főszerkesztő, Magyar Kultúra Lovagja 1930
- Imre Samu – nyelvész, akadémikus (1917–1990)
- Istenes András – festőművész (1915–1947)
- Jókai Mór – író, költő (1825–1904)
- Kiss Géza – lelkipásztor, néprajz- és nyelvjáráskutató (1891–1947)
- Kozma Andor – költő (1861–1933)
- Kozma Sándor – jogi szakíró, első királyi főügyész (1825–1897)
- Kövér László – miniszter, az országgyűlés elnöke (1959)
- Lampérth Gáza – költő, író, helytörténész (1873–1934)
- Lőrincze Lajos - nyelvész, tanár (1915-1993)
- Makara Lajos – sebész, anatómus (1862–1915)
- Marczali Henrik - történész, egyetemi tanár (1856-1940)
- Molnár Gábor – író, vadász, utazó (1908–1980)
- Móritz Sándor – festőművész (1924–1966)
- Nagy László – költő (1925-1978)
- Noszlopy Gáspár – 1848-as kormánybiztos, mártír (1820–1853)
- Orlai Petrich Soma – festőművész (1822–1880)
- Pap Gábor – egyházi író, püspök (1827–1895)
- Pápay József – nyelvész (1873–1931)
- Pathay István – énekszerző, püspök (1555–1637)
- Payr Sándor – egyháztörténész (1861–1938)
- Petőfi Sándor – költő (itt változtatta át a nevét Petőfire)(1823–1849)
- Pócza Jenő – fizikus (1915–1975)
- Radó Gyula – a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője (1882–1976)
- Somogyi József – szobrász (1916-1993)
- Sulyok Dezső – az 1940-es évek politikájának meghatározó alakja (1897–1965)
- Szabó Imre (püspök, 1814–1881) – egyházi író, esperes
- Szekér Gyula – politikus, miniszterelnök-helyettes, nehézipari miniszter (1925)
- Szemere Pál – kritikus, szerkesztő (1785–1861)
- Tatay Sándor – író (1910–1991)
- Thaly Kálmán – történész, költő, akadémikus (1839–1909)
- Tildy Zoltán – (1889–1961) református lelkész, politikus, miniszterelnök, majd köztársasági elnök
- Trócsányi Zsolt – történész, főlevéltáros (1926–1987)
- Varga Gyula – költő, műfordító, eszperantista (1905–1986)
- Vályi Nagy Ervin – teológiai tanár (1924–1993)
- Vikár Béla – néprajztudós, műfordító, akadémikus (1859–1945)
- Weltner Andor – jogász, akadémikus (1910–1978)
- Weöres Sándor – költő, író, irodalomtudós (1913–1989)
- Weszprémi István – orvos, orvostörténész (1723–1799).

Polgármesterek
- Kovács Zoltán (1990–2011)
- Áldozó Tamás (2011–)

Média - Televízió
- Városi Televízió Pápa
- Bemutató / Info TV

Rádió
- Mária Rádió Pápa
- AFN The Eagle

Jegyzetek
- Jump up ↑ Pápa települési választás eredményei (magyar nyelven) (html). Országos Választási Iroda, 2010. október 3. (Hozzáférés: 2011. július 26.)
- Jump up ↑ Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2014. január 1. (magyar és angol nyelven). Központi Statisztikai Hivatal, 2014. augusztus 27. (Hozzáférés: 2014. szeptember 1.)
- Jump up ↑ http://www.ungarndeutsche.de/de/cms/uploads/Ortsnamen_ungarndeutsche.pdf (Hozzáférés 2013. augusztus 15.)
- Jump up ↑ Dr. Hermann István: Pápa történetének rövid foglalata
- Jump up ↑ Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása. Veszprém, 1989 (ISBN 963-7229-01-9). Eredeti megjelenés: Notitia Hungariae novae historico geographica, Bécs, 1735
- Jump up ↑ Ifj. Hermann István: Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár pápai plébános városleírása a XVIII. század elejéről. Pápa, 1999 (ISBN 963-03-7742-X)
- Jump up ↑ Huszár János: Múltidéző történetek Pápáról. Pápa, 2005 (ISBN 963-86580-4-5)
- Jump up ↑ Enessey György: Antiquitates et memorabilia comitatus Jaurinensis, Komárom, 1799
- Jump up ↑ A lakások és lakott üdülők építési éve Veszprém megyében
- Jump up ↑ 1783-ban említik a Szent László utcai Kis-Közt a református egyház által megvásárolt telek mellett. Ezen a telken épült fel a mai Ókollégium, a közle pedig ma is mellette húzódik. Jankó László: Adalékok a XIII. századi Pápa városáról (II) In: Várostörténet és közműveltség, 132. o. Pápa, 2001 (ISBN 963-00-9478-9)

Civertanlegipápa1.jpg
Civertanlegipápa2.jpg
Civertanlegipápa5.jpg
Civertanlegipápa6.jpg

További információk
- A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
- Commons
- A Wikimédia Commons tartalmaz Pápa (település) témájú médiaállományokat.
- Pápa város honlapja
- a Napló hírei Pápáról
- Az egykori Pápai Dohánygyár
- Pápa az utazom.com honlapján
- Jókai Mór Művelődési Központ
- Jókai Mór Városi Könyvtár
- Pápai Termálfürdő
- Pápa Városi Televízió
- Térkép Kalauz – Pápa
- Légifotó a városról
- A Pápa–Csorna vasút oldala
- Pápa.lap.hu – linkgyűjtemény
- Pápa Esterházy-kastély
- Veszprém megye települései
- A Pápai járás települései
- Földrajz
- Földrajzportál
- Magyarország Magyarország-portál

Kategória:
- Pápa<

wikipédia
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.