Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Atomi fesztiválváros

2016.01.23

TÁJAK, VÁROSOK

Paks (németül: Paksch) város Tolna megyében, a Paksi járás központja.
A település közel húszezer lakosával Szekszárd és Dombóvár után a megye harmadik legnagyobb városa. Történelme az őskori civilizációktól egészen a legmodernebb korig ível, az egykor itt húzódott Duna-menti hadi út évszázadokra jelentőssé tette.
Sváb népszokásairól és jellegzetes halászlevéről messze földön híres.
Kisváros létére igen sok rendezvénynek ad otthont, mint például a Gastroblues Fesztivál, a Paksi Harmonika Fesztivál, valamint a Szüreti felvonulás és mulatság.
Országos ismertségét legfőképp atomerőművének köszönheti, amely Magyarország egyetlen energiahálózatra kapcsolt atomerőműve. Ennek köszönhetően kiemelkedő gazdasági teljesítménye miatt a legdinamikusabban fejlődő magyar városnak tartják.
A város gazdasági ereje a környező települések lakosságának jó részét is vonzza, sokan dolgoznak itt ingázóként.

 

 

Nevének eredete
A Paks helynév első ismert írott formája Pakws a 14. századból, majd előfordult Paxi, Pax formában is. Eredete a Pakus személynévre vezethető vissza, amely a ma is használt Bakos személynév változata lehetett.
Egy másik verzió szerint római eredetű, mivel pax latinul békét jelent és elképzelhető, hogy itt kötöttek valamiféle békét.
A Sánchegyen római auxiliáris csapatok állomásoztak, míg a Duna túloldalán jazig törzsek éltek, amelyekkel a rómaiak sokat háborúztak.

Földrajza - Fekvése
A város az ország középső részén, a Duna jobb partján, a Dunaföldvárnál kezdődő kanyarulat végénél fekszik, Budapesttől mintegy 110 kilométerre délre, a Mezőföldön. Északról az Imsósi-erdő és a Sánchegy (római-kori nevén Lussonium), keletről a Duna, délről az atomerőmű és Csámpa-puszta, nyugatról pedig az Ürgemező határolja.
A város legmagasabb pontja a 103 méter magas löszös domb, a Sánchegy, amely tájvédelem alatt áll, mert ez Közép-Európa egyik legnagyobb löszös képződménye.
Az erőmű építése előtt tipikus mezőváros volt.
Környékén a vadgazdaságoknak megfelelő erdők találhatók; a Duna a halászatra, a tavak halgazdálkodásra teremtenek lehetőséget.
Az Ürgemező tájvédelmi terület, ahol védett növények és állatok (madarak, kígyók és kihalóban lévő rágcsálók) élnek.
Közúton az M6-os autópályán közelíthető meg legkönnyebben, vasúton pedig a Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks-vasútvonalon érhető el.

Városrészek

 

 

 

Paks térképe


A város három fő részből áll:
- az Óvárosból, a
- Szérűskertből és az
- Újvárosból.

Az Óváros a történelmi városrész, a nevezetességek legnagyobb része itt található. Ide tartozik a város északi része, a főutca és az onnan nyíló utcák, illetve az Alvég (a Dunára nyíló utcák), a Békaváros (a KRESZ-park és környéke), az Öreghegy és a Malomhegy, illetve az ezek környékén fekvő utcák.
- A Szérűskert a Pál utca és a Fehérvári út, illetve az ezekből nyíló többi mellékutca.
- A Kohn-telep vagy Tisztviselőtelep, a Virág utca - Kossuth Lajos utca - Fehérvári út - Csendes utca által határolt terület, valamikor egy Kohn nevű zsidó vállalkozó fűrésztelepe volt, annak a helyére építkeztek az 1900-as évek elején a középosztálybeli családok.
- Az Újváros a Tolnai út és a belőle nyíló utcák; a Kishegyi, az Újtemplom utca és az azokból nyíló utcák, a Lakótelep és környéke, a Kölesdi útról nyíló utcák és a déli Iparnegyed. Az Óvárosban a történelmi központ és egyéb intézmények, boltsorok mellett főként régi építésű, de felújított parasztházak találhatók, míg az Újváros zömében újabb családi házakból áll. A Szérűskert amolyan kertvárosszerű, ma már javarészt modern családi házakból álló városrész, benne jóformán semmilyen kereskedelmi vagy kisipari szolgáltatás nincs.

Pakshoz tartozó településrészek
A város északi részét képező kis falucska Dunakömlőd (a háború után német lakosságát kitelepítették, hátrahagyott javaikat tirpákok prédálták föl, házról-házra), míg délen az atomerőművel szemben elterülő Csámpa-puszta, a Székesfehérvárra vezető út menti Gyapa, a németkéri erdő peremén található 90 lakosú Cseresnyés-puszta, a jobbára mezőgazdasági tanyákból álló Hegyes-puszta és Földes-puszta, valamint a város dél-keleti külterületén lévő lakóhely, Biritó-puszta (az I. István Szakközépiskolával) tartoznak a városhoz.

Éghajlata, vízrajza
A Kárpát-medence éghajlatának megfelelően a nedves kontinentális éghajlat jellemző ebben a térségben is, ami hideg telet és forró nyarat eredményez; a leggyakoribb szélirány az északnyugati.
A Duna áradása korábban sokszor veszélyeztette a települést, de mára hatalmas gátrendszert építettek ki a város és a folyó közé, így áradáskor csak a folyó bal partja kerül víz alá.

Története - Őskor
A őskőkor után a Kr. e. 6. évezred közepétől, az újkőkortól már állandó szállásokon élő, élelemtermelő, állattenyésztő közösség jelent meg e tájon.
A Kr. e. 4. évezredben a lengyeli kultúra késői neolitikus - kora rézkori népessége lakott Paks környékén. Az ide érkező emberek fő telephelye a Sánchegy volt, itt találták a legtöbb leletet. Egyéb régészeti leleteket még a város környékén, Felső-Biritópusztánál és a Vörös-malom mellett találtak.

 

 

 

Az 1901-ben épült Jézus Szíve templom
 
A Kr. e. 4-3. évezred fordulóján újabb néphullámok érték el dél és nyugat felől a Kárpát-medencét, s ez az időpont egyben a bronzkor kezdetét is jelentette. Utoljára 2005-ben került elő egy bronzkori harci sisak, amelyet ma a Paks Városi Múzeumban őriznek.

Ókor és Pannónia
A Kr. e. 4. században egy nyugatról, a Rajna vidékéről betelepedett kelta eraviszkusz törzs foglalta el a Dunántúlt. A Balkán-félsziget lakóival élénk kereskedelmet folytattak, amit az itt talált görög minták alapján öntött kelta pénzérmék bizonyítanak.
Annak ellenére, hogy a rómaiak már Augustus császár uralkodása alatt elfoglalták a Dunántúlt, a tényleges bevonulás csak Claudius császár ideje alatt, Kr. u. 41 és 54 között zajlott Paks környékén. A hódítással a terület Pannonia provincia része lett a Római Birodalmon belül. A közeli Dunakömlőd melletti Sánchegyen a 4. században felépített castrum (tábor), a Lussonium, a provincia határát képező erődláncolatnak volt az egyik tagja. A rómaiak később már a védelmi vonalként (védőfalként) funkcionáló limest is felhúzták, aminek maradványai mai is láthatók az Imsósi-erdő peremén, Madocsa felé haladva a vasúti töltésről. A római uralom végét a hunok megjelenése jelentette.

Középkor
A Kr. u. 433-tól 455-ig tartó hun uralmat a Dunántúlon a Longobárd királyság váltotta fel. Ezt 568-ban a keletről érkező avarok szüntették meg, akiknek több évszázados jelenlétével lehet számolni egészen Árpád magyarjainak honfoglalásáig, illetve az államalapítás koráig.
Az Árpád-korból kevés adat áll rendelkezésünkre.
A magyarok érkezéséig a különböző átvonuló törzsek folyamatos pusztítása következtében valószínűleg elnéptelenedett a település.
I. Szent István király uralkodása idején, az ezredforduló táján keletkezett dokumentumok szerint a Pakstól 10 km-re észak-keletre fekvő Madocsa és a 20 km-re délre fekvő Fadd halászfalvak egyházi birtokok lettek, a köztük lévő területtel együtt.
Mivel az egyik 1009-ből származó forrásban nem jelenik meg Paks neve, feltételezhető, hogy a falu akkor nem volt lakott, vagy ha mégis, akkor is csak úgy 15-20 család élhetett itt. Paks neve 1333-ban jelenik meg ismét írott forrásban, egy pápai tizedjegyzékben, ami szerint Lőrinc paksi pap 23 báni dénárt fizetett. Szinte ezzel egy időben (1354) említik az olasz származású Rathold (Rátót) Olivér királynéi udvarbírót, majd tárnokmestert. Az ő utódai már következetesen használták a Paksy családnevet.
A Paksy család sokat tett azért, hogy a falucska kiemelkedjen a környék falvai közül és az idő múlásával egyre inkább vezető szerephez jusson a szomszédos településekkel szemben. 1662-ig ez a család, és mivel Paksy Lászlónak csak lánya volt, Anna, aki a Daróczy családba házasodott be, így onnantól kezdve azok birtokolták a települést.

Török uralom és a betelepítések

 

 

Látkép a Gárdonyi-kilátóból


A 16-17. század folyamán a török uralom alatt és után Pakson a helyben élő lakosság nyomai folyamatosan kimutathatók, bár az eredetileg itt élők a folyamatos háborús pusztítások miatt távozni kényszerültek. A falu a végvári portyázások következtében a török időkben többször is gazdát cserélt.
A rómaiak által épített hadi út és a Budára vezető dunai víziút miatt a szultánnak szüksége volt a településre, így katonái folyton visszatértek. A török hadsereg palánkvárat épített a Kálvária-domb délkeleti lejtőin, a mai Bezerédj Általános Iskola helyén.
A városból elmenekült ill. kipusztított magyarság helyére rác, török és görög polgári lakosság települt, zömében parasztok és kézművesek. A város pontos török-kori képét nem ismerjük, csak a 17. századi német utazó, Henrik Ottendorf leírásaiból és térképvázlatából, Evlija Cselebi török utazó nyomán szerzett információk alapján tudjuk az egykori épületek helyét megítélni.
Az 1686-ban Budáról kiűzött török sereg szeptember közepén, visszavonulása során porig rombolta a várost. A kiürült települést újra kellett telepíteni. Ezt először a török átcsapások akadályozták meg, majd az, hogy a Daróczy- és Száraz családoknak, akik a Paksy család után birtokba vehették a területet, különböző okmányokat és rengeteg pénzt kellett kifizetni a községért.
Miután a török megszállás alatt és után betelepült rác katonák a 18. század elején eltávoztak, megindult a magyar népesség beszivárgása. Eleinte csak a régi lakosság tért vissza, később az északibb megyékből és az Alföldről más elszegényedett magyar családok jöttek, majd 1720-tól a Dél-Németországból hívott telepesek jelentek meg, így a német Baden-Württemberg tartományból svábok érkeztek, akik a mai Kossuth utca és Rákóczi utca közötti városrészt lakták. A svábok egészen a második világháborút követő kitelepítésekig egyharmadát tették ki a lakosságnak, bár túlnyomó többségük a század végére már elfelejtette nyelvét és magyarnak vallotta magát.
Az első Tolna megyei ortodox zsidó hitközség megszerveződése révén, 1778-ban 70 zsidó család is Paksra költözött, a későbbiekben ők is jelentős kisebbséggé váltak. Ahogy a svábok, úgy ők is gyorsan alkalmazkodtak a helyi lakosok szokásaihoz és asszimilálódtak környezetükbe, bár vallásukat megőrizték. Így alakult át Paks vallási és etnikai képe.

A Rákóczi-szabadságharc alatt

 

 

Paks északi látképe


A Rákóczi-szabadságharc idején, 1704-től kezdve folyamatosan tervben volt egy erődítménnyel védett hídfőállás kiépítése a Duna jobb partján, hogy a magyar sereg azon könnyen átkelhessen és elfoglalhassa a Dunántúlt. A legalkalmasabb Dunaföldvár lett volna, de itt erős osztrák helyőrség tartózkodott, úgyhogy a Dunaföldvárhoz közeli Dunakömlődre esett a választás. 1705-ben Bottyán János generális (a „Vak Bottyán”, mivel félszemét a harcokban elvesztette) és Vay Ádám mérnök kiépítette a „Bottyán-vára” néven ismert dunántúli kuruc hídfőállást és a már meglévő római erődítmény helyén védelmi sáncot, bár összevesztek egymással, mivel Vay hosszan tartó munkálatokat, Bottyán viszont egyszerű, de gyors építkezést szeretett volna. Végül Bottyán javaslata került ki győztesen.
Az egyszerű, összetákolt fahídon a Duna-Tisza közéről sikeresen kelt át a kuruc haderő. A hidat a Duna mindkét partján és a Dunakömlődnél magasodó hegyen is védte sánc, így háromrészes erődítményrendszerről beszélhetünk. 1705. június 9-én Bottyán innen indított támadást, de csapatait visszaverték, majd június 19-én Glöckelsperg osztrák ezredes ostrom alá vette a várat és 23-án elfoglalta. Bottyán visszavonult, majd november 4-én Soltnál átkelve rajtaütött a Dunaföldvárban hagyott helyőrségen. Innen délnek fordult és bevette a saját maga által épített várat. A vár őrzését ezúttal Hellepront János ezredesre bízta, aki 3000 embert kapott a vár védelmére. Innen ment arra a dicsőséges hadjáratra, amelyben elfoglalta Simontornya várát, majd ez után a Dunántúl egészét.
Az 1706-os hadmozdulatok alkalmával Bottyán vereséget mért a déli országrészeket pusztító szerbekre, és a Fehérvárra támadó labancokra, akik bosszúból a Bottyán-vár ellen fordultak. Hellepront és emberei feladták a várat és elmenekültek. A várban maradt civil lakosságot az osztrák zsoldosok lemészárolták és az erődítményt porig rombolták. A hadi helyzet fordulása miatt a várat már nem építették újjá, így az elveszítette jelentőségét, ennek ellenére a kuruc harcok egyik jelképévé vált.

A kuruc-háborútól az 1848-49-es szabadságharc leveréséig

 

 

 

A Daróczy-kúria is ezen időszakban épült (1820), Ybl Miklós építette át később,
majd a két háború között itt működött a Polgári Leányiskola


Az 1730-tól mezővárosi jogú településen a mezőgazdaság elsődlegessége mellett a céhes ipar térnyerésének is tanúi lehetünk. A kereskedelem fellendülését nagymértékben segítette a Duna vízi útja. Az évszázadok óta tartó háborúk után a béke évei következtek. A város rohamosan fejlődött és a reformkor hajnalán a környék egyik legjelentősebb városa lett. Szőlőtermesztése és így bortermelése kirívóan magas nívójú volt ebben az időszakban. A Paksot birtokló nemesség viszont nem csatlakozott a reformkori fejlesztésekhez, ellenezték a jobbágyfelszabadítást és a többi intézkedést. 1847-ben azonban a katolikus plébánia vezetője, Daróczy Zsigmond a reformpolitikusok mellett foglalt állást és lemondott az egyházi tized szedéséről és a jobbágyfelszabadítás mellett foglalt állást. Az ő kezdeményezésére alakult Kaszinó Pakson még 1841-ben, majd ezt 1844-ben a frissen felújított Zöldfa vendéglőbe helyezték (ma Erzsébet szálló), ami az ország harmadik legjobb hírű kaszinója volt a pesti és a pozsonyi után. A neves szállóban megszállt későbbi névadója Erzsébet királyné, Deák Ferenc és Liszt Ferenc is.
A gőzhajóforgalom megindulása és a pusztító árvizek következtében a reformkori folyószabályozások Paksot is elérték. Az Imsósnál levő Duna-kanyart 1841-ben vágták át, a munkálatokat Beszédes József és Vásárhelyi Pál irányították.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc elkerülte a várost. Paks lakói ugyan mindent megtettek a harcok segítése érdekében, a kötelezően előírt honvédelmi adókat is befizette a város. A harcokban a kötelezően előírt újonclétszámnál jóval többen szolgáltak paksiak. Az eredeti 98 fő helyett 207 katonát küldött a város. 68-an a Bácskába induló sereghez, 139-en a Dráva menti határvonalon harcoló alakulatokhoz csatlakoztak, hogy visszaszoríthassák a szerb csapatokat.
Ifjabb Rézbányai József paksi lakatosmester (leszármazottja, a nagy műveltségű Dezső 1990-ben hunyt el) vállalta, hogy elkészíti a fegyverzetüket, az ehhez szükséges pénzt vármegye állta. A hadjáratokról Petrich Ferenc honvédszázados készített kiváló leírást

A szabadságharc után
1851-ben Fényes Elek készített összesítő leírást a városról, a Magyarország Geographiai Szótára című könyvbe, amely így hangzik:
PAKS, magyar-német magyarországi város, Tolna vármegyében, a Duna jobb partján, saját postahivatallal és váltással (postakocsihoz ló), Duna-Földvár és Tolna közt. Fekvése a Szekszárdról jövőknek igen kellemesen tűnik szembe, északról és nyugatról meglehetősen meredek hegy keríti, dél-nyugatról pedig róna, s többnyire homokos térség veszi körül. – Utczái tágassak, s a' főutcza derék épületeket mutathat. Népessége 8294 lélek, kik közt 4793 római katholikus, 1530 ágostai, 1150 református, 816 héber, 5 óhitű, és mindegyik felekezetnek helyben van iskolája az óhitűeket kivéve. – A magyar nyelvet a németek is beszélik. – Határa Paksnak szerfelett nagy, s több pusztákkal bír, de szerfelett homokos. Roppant legelője a folyóhomok miatt csaknem haszonvehetetlen, s ennek egy része fákkal van kiültetve. Szőlőhegye messze kiterjed, s jó bort terem. Volt urbéri telek 95. Van itt továbbá 250 kézműves, 37 bolt, 25 dunamalom, nagy vendégfogadó és rév a Dunán. Tart 4 országos, és 2 élénk hetivásárt. Eredetét Paksnak sűrű homály fedi, de hogy itt római gyarmat lehetett bizonyítják a kiásott római pénzek, emlékkövek stb. Az is bizonyos, hogy régi helység, mert a Vaticanum könyvtárában található régi irományban, hol a hat-évi tizedet megadó pécsi püspöki megyebéli helységek számláltatnak elő, már mint falu említtetik Pákos nevezet alatt. I.Lajos Paksot ama híres Apostagi Zemerének ajándékozá, ki ura életét a tatárok ellen viselt háborúban megmentette, s kinek maradékai Paksi, de Pákos nevet vevén fel, sokáig virágzó nemzetségnek lettek alapítói, s Tolna, Pest, Solt, Fejér és Békés megyékben roppant jószágokat bírtak. Kihalván a férfi ág, az egész örökség leány ágra ment, s most is e jogon, mind Paksot, mind a többi jószágot közbirtokosok bírják.”

 

 

 

A főutca az Óvárosban
 
A 19. század lassú polgárosodásában Paks közbirtokos családjai is szerepet játszottak. A század második felétől elindult, majd a dualizmus időszakában felgyorsult a gazdasági és kulturális fejlődés.
1870-ben Dunaföldvárról ide került a járás székhelye.
1871-ben az ország közigazgatási átszervezése során megszűntek a mezővárosok, így Paks is nagyközséggé alakult.
1875-ben vallástól független polgári iskola nyílt a városban.
Fejlődött a malomipar, az olcsó vízimalmos őröltetés miatt a környékbeli gazdák idehozták a gabonájukat. A városnak egyre nagyobb szüksége lett volna a vasútra, ami századforduló végére a kereskedelem és az ipar motorjává vált. 1881-ben már felvetődött a Pusztaszabolcs-Dunaföldvár-Paks helyiérdekű vasút megépítése, de ez csak 1895-ben valósult meg. A vasútvonal folytatása, amely Paksot Mözzsel kötötte volna össze, már nem épült meg.
1887. július 18-án 224-250, főként a kalocsai Jézus Szíve búcsúra igyekvő zarándok, zömmel asszony és gyermek vesztette életét a biskói komptragédia során , ugyanis a kompot több mint kétszeresen túlterhelték és a hajó az egyik oldalára billent.

Az I. világháború és az azt követő hatalmi harcok alatt

 

 

 

A dunaparti sétány


Az I. világháború területileg nem érintette Paksot, frontvonalak és harcok nem voltak a város közelében, azonban mint minden magyar település Paks is megszenvedte a háború velejáróit.
A magyar városok közül Paks is büszkélkedhet I. világháborús veteránokkal. Többek között Kern Ferenc neve kiemelkedő, aki egymaga szerzett vissza egy, az ellenfél által elfoglalt ágyút.
A várost - akár csak az ország többi részét - a világháborút lezáró trianoni békeszerződés érzékenyen érintette, mivel délvidéki kereskedelmi kapcsolatait elvesztette.
A kialakuló zűrzavarban a város tisztviselői gyorsan váltották egymást. Semmilyen intézkedés nem volt képes úrrá lenni a kialakuló káoszon, ráadásul a Tanácskormány rendelkezései megfosztották vagyonuktól a helyi kiskereskedőket, a parasztok viszont nem kapták meg az ígért földet, így csendes ellenszenv alakult ki a direktórium ellen.
A vörösterror Paksot is elérte.
A ludovikások lázadása nyomán 1919 nyarán Tolna megyében is felkelés tört ki a proletárdiktatúra megdöntésére.
A Szekszárdról kirendelt vörös alakulatoknak két csendőr esett áldozatul. Ezzel párhuzamosan a Dunán folyami csata alakult ki. A menekülő ludovikásokat itt próbálta meg feltartóztatni a vörös hajóraj. Egy átállni szándékozó hajót elsüllyesztettek, egy másik ludovikás hajó aknára futott, megsemmisült.
A vörösterror után a fehérterror is elérte a várost. A bevonuló egységek a paksi kommunista direktórium három tagját kivégezték, Mihalik Gézánét és Wiedemann Antalt a községháza udvarán, egy harmadik személyt, Takács Györgyöt az Imsósi-erdőben.

A két háború között
A két világháború közötti időszak a világgazdasági válság ellenére a gazdasági fejlődés jeleit mutatta. Bár a szegény, eladósodott parasztcsaládok száma és az elaprózódott birtokok száma nőtt a nagybirtokokkal szemben, a napszámoskodás, a bortermelés, a Sánchegy lábához települő téglagyár megnyitása és a Krausz-Moskovits Egyesült Ipartelepek Rt.
(gyümölcsaszaló-szeszfőzde-konzervgyár) megalakulása segített a lakosságnak a helyzet átvészelésében.

A II. világháború Pakson

 

 

 

A háborús emlékmű a templom előtt

 

 

 

Az egykori zsinagóga épülete ma könyvtár


A Bácskába történő 1941-es bevonulásban és az újvidéki harcokban sok paksi is részt vett. Később a Don-kanyarba küldött 2. magyar hadseregben került ki nagy számú katona a városból. Sokan közülük nem is tértek vissza. Nevüket és emléküket a Jézus Szíve Templom előtt álló II. világháborús emlékoszlop őrzi.

Német megszállás
A német megszállás is áldozatokkal járt. A felelőtlenül szétszórt robbanótöltetek és a szovjetek ellen a Dunába lerakott aknák több civil halálát is okozták.
Komoly veszteségeket okozott még a Holokauszt, amely ide is elért.
Paksról és környező falvakból a zsidó lakosságot összegyűjtötték és a paksi zsinagóga (ma könyvtár) és az egykoron mögötte állott zsidó iskola (ma piactér) és a Villany utca (az első villamos erőműről kapta nevét) területén létesítettek gettót. Majd a későbbiekben innen szállították őket Auschwitzba illetve néhányukat onnan a Walldorf melletti munkatáborba.
A zsidók jogainak korlátozásáról 1944.március 22-én született jegyzőkönyv, amely 8 pontban szabályozta a zsidók életét:
- 1/ Este 6 és reggel 7 óra között utcán nem tartózkodhattak.
- 2/ 10–10 cm átmérőjű sárga csillagot kellett viselniük és
- 3/ 5–8 cm nagyságú betűkkel ki kellett írniuk üzletük falára, hogy Zsidó üzlet, Judengeschäft.
- 4/ A zsidó felekezet vezetőinek listát kellett készíteniük a híveikről. Minden családfő délután 4 órakor köteles volt jelenteni a hitközség vezetőjénél hol tartózkodnak családtagjai. A változást a hitközségek vezetői kötelesek voltak jelenteni minden nap délután 5 órakor a német parancsnokságon.
- 5/ Zsidó semmilyen tömegközlekedési eszközt (hajó, vonat stb.) nem használhatott.
- 6/ Minden zsidó kereskedő köteles volt leltárt készíteni ingóságairól. Aki ezt elmulasztotta volna, az a jegyzőkönyv szerint a fejével volt felelős.
- 7/ A dokumentumban szerepel még, hogy amennyiben egy közösségi vezető szegte volna meg a szabályzatot, annyiban 100 zsidó kivégzését helyezte volna kilátásba a parancsnok.
- 8/ Továbbá az Obersturmführer figyelmeztette a zsidókat a rendeletben, hogy tartózkodjanak a feketepiac gyakorlásától.
A rendeletet aláírta dr. Arany szolgabíró, Altmann Simon ortodox zsidó hitközségi vezető, Steiner Gyula ortodox zsidó hitközségi vezető, Horváth István neológ zsidó hitközségi vezető, illetve Mösslacher (Müsslacher?) s.k. SS Obersturmführer.
A lakosság közül többen nem nézték jó szemmel az eseményeket. 1944. június 15-én névtelen levél érkezett az alispánságra. A levélben ez áll:

Azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a Méltóságos Alispán Úrhoz, én, mint magyar keresztény lakos, nem nézhetem azt a kegyetlenkedést, melyet 3 detektív visz végre a paksi gettóban a zsidókkal. Ütik-verik őket, azután hideg vízbe mártják kezüket, hogy ne lássék meg az ütés. Majd a verés után nyilatkozatot kell adni nekik arról, hogy nem bántották őket. Mély tisztelettel kérem a Méltóságos Alispán urat, intézkedni szíveskedjék, mert a nemzeti szocialista Magyarországon ilyesmi nem történhetik meg, és ez nem csak a zsidók, de mi köztünk, magyarok között is nagy megdöbbenést keltett ilyen inkvizíció.
Kérésünk elintézését mély tisztelettel kérjük
Több keresztény paksi lakos


” A háború után néhányan visszatértek és az 1960-as években még álltak a főutcán zsidó üzletek.
A vissza nem tértek emléktábláját a paksi zsidó temetőben lehet megtalálni.

Frontharcok és szovjet megszállás

 

 

Tolbuhin marsall, a 3. Ukrán Front parancsnokaként Pakson rendezte be ideiglenes főhadiszállását


A szovjet hadsereg 1944. december 1-jén vonult be a városba.
A bevonulást két frontos ostrom előzte meg.
A szovjet csapatok a Duna túlpartjáról lőtték a várost, több civil megsérült, egy éppen a fodrászszalonban ülő lánnyal egy a túlpartról érkező golyó végzett.
Maga a várost elfoglaló sereg délről érkezett. A bevonuló orosz katonákat egy magyar alakulat Csámpánál próbálta meg feltartóztatni, ám a túlerő láttán a csapat, hogy az életét menthesse, szétszéledt. Szerencsére sokan el tudtak menekülni.
Csámpát feldúlták az oroszok, a férfi lakosság elmenekült, a nők elbújtak. Az ellenállás még így sem szűnt meg. Egy idős bácsi, akinek a lovát akarta elrabolni egy orosz, átvágta a katona torkát és elrejtette annak holttestét.
Magát Paksot kettős védelmi vonal vigyázta. Azon az útszakaszon, ahol ma a gimnázium áll, húzódott az egyik rendszer. Homokzsákok mögött felfegyverzett honvédek álltak, akiknek a bevonulás során sikerült lelőniük egy orosz katonát.
Megtorlásul az Újvárosban két teljes családot hurcoltak ki az utcára és lőttek agyon a szovjetek.
A második védelmi vonal a Sánchegyen húzódott. Ez egy többszintű lövészárokrendszer volt, de a túlerő miatt a magyar katonák kénytelenek voltak ezt is hátrahagyni.
Az emberek a megszállást követően nem mertek az utcára menni. A hátsó udvar kerítésén lyukat vágva, a kertszomszédokon keresztül közlekedtek a városban. Akit az utcán elkaptak, azt málenykij robotra vitték a Szovjetunióba.
Sokakra várt ez a sors.
Az idősek elmondása szerint - az orosz csapatok, mint a sáskák robogtak végig a városon „csaszí” ('órát!') fölkiáltással. Még szerencsés volt, akinek csak az óráját rabolták el, de életét meghagyták. Ezután észak felé vették útjukat Dunaföldvár irányába.
Mivel a front 1944 telén 30 km-re a várostól állt meg, időlegesen Pakson rendezték be a 3. Ukrán Front parancsnokságát, ez időben Tolbuhin marsall is itt szállt meg. A 1947-ben Paksról és környékéről is telepítettek ki helyi németeket, összesen 115 főt, köztük Stenger Pált (1925–2008), aki a későbbiekben Reichertshofenbe került, majd hazatérve megszervezte a két település között a testvérkapcsolatot.

A II. világháború után
- A második világháború utáni korszakban is az állandó előrelépés iránti igényt láthatjuk. Az államosított Konzervgyár lesz Paks egyik legjobban fejlődő ipari létesítménye, mellette azonban sok más mezőgazdasági, ipari és szolgáltatási szövetkezet is létrejött.
- A főbb utcák, terek megkapták Marx, Lenin, Tolbuhin stb. nevét, az 1970-es évek végéig kialakított közterületek meg a magyarországi-paksi vörös múlt emblematikus személyei, eseményei nevét (Rajk, Ságvári, Wiedemann, Április 4., November 7. stb.). Ezek nagyobbrészt csak 2013-ban tűntek el a 2011-es törvény nyomán.
- Természetesen a Rákosi-diktatúra ezt a települést sem kerülte ki. Több értelmiségi is Recskre került, illetve az egyik helybéli tanárnő, Tarisznyás Györgyi belekeveredett a hírhedt Rajk-perbe. Hat évet ült börtönben, hamis vádak alapján. Rajk László végig tagadta, hogy köze lehetne az ügyéhez. Az igazság sosem derült ki, az ÁVH 1959-ben és 1961-ben teljesen
megsemmisítette az iratokat.
A per másik paksi mellékszereplője dr. Klein Antal kisgazdapárti országgyűlési képviselő volt.

1956 ősze Pakson
Az 1956 őszén Magyarországot elöntő forradalmi változások szele Paksot is elérte. A vidék népe, így a paksiak sem, nem követeltek véres leszámolást. Az elnyomott nemzeti értékek, jelképek és a nemzeti büszkeség elvesztése miatt érzett harag a kommunista jelképek (vörös csillag, címer, szovjet emlékművek) és a diktatórikus gazdasági és közigazgatási intézmények ellen ösztökélte az embereket. A lakosság, a parasztság életét megnyomorító intézkedéseket (főleg a begyűjtés) eltörlését követelve vonult az utcára. Feldúlták és utcára szórták a beszolgáltatási nyilvántartásokat, az adóíveket, az ingatlan-nyilvántartási iratokat, megsemmisítették vagy kiosztották a munkahelyek személyi nyilvántartásának adatlapjait. A diákság az orosz nyelv oktatását sérelmezte.

A paksi tüntetéseken a következők hangzottak el:
„ - 1. A szovjet hadsereg azonnal vonuljon ki az ország területéről.
- 2. Az új magyar kormány a rend helyreállítása után azonnal tűzzön ki szabad választást, több párt részvételével.
- 3. A Szovjetuniótól teljes politikai és gazdasági függetlenséget.
- 4. Március 15-ét és október 23-át nyilvánítsák nemzeti ünnepnek!
- 5. Sajtó-, gyülekezeti- és szólásszabadságot!
- 6. Teljes amnesztiát a szabadságharcban résztvevőknek!
- 7. Szervezzék át a belső rendbiztonsági szervet a volt ÁVH részvétele nélkül, a nép érdekeinek megfelelően.
- 8. Vonják felelősségre a nép elnyomásában közreműködött személyeket.
- 9. Vizsgálják felül a külfölddel kötött kereskedelmi egyezményeinket és az országra kedvezőtleneket bontsák fel.
- 10. Szüntessék meg a normarendszer helytelen vonatkozásait.
- 11. Új parasztpolitikát követelünk!
- 12. Szabadságharcunkban hősi halált haltak hozzátartozóinak nyújtsanak államilag anyagi támogatást!”


- Október 27-én este 1500-an gyűltek össze a községháza előtt, ahol értelmiségiek egy csoportja röpiratokat osztogatott. A rendőrség a tüntetést fegyverrel oszlatta szét.
Másnap megalakult a Nemzeti Bizottság, amely gondoskodott egy helyi Nemzetőrség felszereléséről, ami mindvégig biztosította a forradalom vér nélküli lefolyását Pakson.
- A forradalom leverése után Tuba János nemzetőrparancsnokot 3 év 8 hónap börtönre ítélték, amelyet a bíróság másodfokon 11 hónapra csökkentett. Schmalcz Ádám Gyula 1 év 6 hónapot, míg Koch Frigyes 2 év 6 hónapot kapott.
Ezenkívül 10 főt internáltak 8 hónaptól 1 évig terjedően. A 3 hónapnál rövidebb ideig tartó internálásokhoz nem volt szükséges bírói végzés, így azokról nem maradt adat. A forradalom emlékét Paks lakossága a mai napig szívében őrzi. Az áldozatokra a Városi Múzeum udvarán Juhos László alkotása emlékeztet.

Az Atomváros

 

 

 

Az épülő tulipános házak az 1970-es években


1967 őszén megszületett a kormányhatározat az első magyarországi atomerőmű építéséről, amelynek helyéül a Duna és Csámpa-puszta között fekvő (hajdan Magyari-puszta) területet választotta. 1969-ben megkezdődtek a földmunkák.
1974-ben már az első sorházak is álltak a lakótelepen. A városban több mint 2000 lakás épült az atomerőmű Paksra településével.
1975. október 3-án az alapkőletétel is megtörtént.
Az 1979-ben történt várossá válás döntő tényezője az Atomerőmű felépítése volt.
1982. december 28-án megindult az áramtermelés az első blokkban. A negyedik blokk 1987 augusztusára lett kész, ezzel az erőmű építése gyakorlatilag befejeződött.
A város etnikai képe ma már teljesen mást mutat. Az egykoron nagy számú német lakosság mára abszolút kisebbséget alkot, a kitelepítések és az asszimiláció következtében.
2001-ben 330-an vallották magukat németnek, ez a város lakóinak 1,6%-a, azonban az általános iskolákban még mindig vannak német nemzetiségi osztályok.
Az erőmű megépítése Paksot az ország legdinamikusabban fejlődő településévé tette. Olyan szolgáltatási ágak jelentek meg, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek egy ilyen kis település számára; az
- 1978-ban épült színház, a
- külön közvetítői toronnyal és melléképületekkel rendelkező sportpályák, a
- felújított, új eszközökkel ellátott kiváló egészségügyi létesítmények és egyéb közösségi intézmények.

Érdekességek
- 2010. július 17-én itt mérték az év legmagasabb hőmérsékleti értékét. Aznap 36,8 fokot mutattak a hőmérők.

Politika, közigazgatás - Közigazgatás

 

 

 

A paksi Városháza bejárata
 
A város régóta jelentős szerepet játszott a térség életében. A 19. század végétől a Dunaföldvári járás székhelye volt, amelyet az 1950-es járásrendezéstől megszűnéséig, 1983-ig Paksi járásnak neveztek. Ezt követően változatlan területtel a paksi városkörnyék központja volt, ma pedig a Paksi kistérség központja is. A város problémáinak megoldását önkormányzati bizottságok segítik, ebben nem csak a képviselők, hanem civilek is részt vehetnek.
Az önkormányzatban 7 bizottság működik, ezek a pénzüggyel, építészettel, gazdasággal, oktatással, kultúrával, környezetvédelemmel, mezőgazdasággal, egészségüggyel, szociális ellátással, sporttal, esélyegyenlőséggel és a fiatalokkal fogalkoznak. Továbbá külön településrészi önkormányzat működik, ami Dunakömlőd ügyeivel foglalkozik és külön közös településrészi önkormányzata van a külső városrészeknek is. A bizottságok munkáját címzetes főjegyző felügyeli.
A város irányításának megkönnyítése érdekében, a várost 10 körzetre bontották. A körzet problémáinak tálalása az önkormányzatban a körzeti képviselő feladata.

Városvezetés

 

 

 

 

A 2006-ban megválasztott képviselőtestület összetétele


Jelképek - Címer
- Az egyszerű pajzs-alakot középen a Dunát jelképező ezüstszínű, vízszintes hullámos pólya osztja két részre.
- A felső rész bíborvörös, középen az ősi paksi Rátót-nemzetséget jelképező, stilizált aranyszínű hársfa levéllel.
- Az alsó, kék mező közepén az ezüst színű stilizált atommodell az atomenergia békés felhasználására utal.

Zászló

 

 

A magyar és a paksi zászló a Gárdonyi-kilátó tetején- Színe óarany és bíborvörös. Középen kettéosztott, jobb oldalon bíborvörös színű, bal oldala óarany (vízszintes helyzetben felül óarany, alul bíborvörös). A zászló vége aranyrojt-díszítésű. Alakja téglalap. Függőleges helyzetben oldalainak aránya 2:1.

Demográfia - A népesség változása
A török időkben az állandó harcok és a folyamatos gazdacsere rendkívül megritkította a település lakosságát, amihez hozzájárult az is, hogy a török háborúk lezárulta után kirobbanó Rákóczi-szabadságharc sem kerülte el a térséget. Ezután a folyamatos fejlődéssel együtt járt a nagy arányú népességnövekedés, egészen az első világháború kitöréséig, amikor is Paks – más magyar városokhoz hasonlóan – rengeteg férfi lakost vesztett el.
A két háború között ismét növekedésnek indult a lakosságszám, de a második világháború óriási veszteségeket okozott a városnak. A német megszállás a zsidó lakosságot tüntette el, majd az orosz bevonulás a város többi lakóját sújtotta, a háború utáni kitelepítések során pedig a német lakosságot hurcolták el.
A népességcsökkenést az erőműépítés törte meg és a város népessége rövid időn belül megkétszereződött. A 1990-es években, éppúgy, ahogy országosan is, megindult a népesség fogyása. Ezt az utóbbi időben a jó munkalehetőségek ellensúlyozni tudták és a 2007-es adatok szerint beindult a születések számának növekedése is.

 

 

* Az, hogy egy azonos évre a különböző táblázatokban más-más adatok szerepelnek, annak tudható be, hogy az év különböző hónapjaiban készültek, de megközelítőleg mindegyik pontos értéket mutat.

Népcsoportok

A népszámlálási adatok 329 németről számolnak be, ez számszerűen nem tér el jelentősen az 1941-ben számba vett létszámtól (406 fő), azonban míg a mostani szám csak 1,6%-ot jelent, addig az 1941-es arány mintegy 3,5% volt. 1949-ben mindössze 16 lakos vallotta magát német anyanyelvűnek.

Vallási élet

 

 

 

Az újkor szellemiségének megfelelően a katolikus templomot építették a legmagasabbra


- A lakosság döntő többsége katolikus (11 519 fő), de a nagy számban élnek itt evangélikusok (2099 fő) és reformátusok (1657 fő) is. Imaházuk van a baptistáknak, közösségi háza van a városban továbbá a Hit Gyülekezetének, az Evangéliumi Pünkösdi Közösségnek és nazarénusoknak és a Jehova tanúinak. Ezenkívül a 2001-es népszámlálás szerint 7 izraelita is lakik a városban. 3214 lakos semmilyen felekezethez sem tartozik, illetve 1 938-en nem válaszoltak, valamint 154 főről nem sikerült kideríteni milyen hitűek. A más vallás kategóriát 267-en jelölték meg. Összesen 15 549-en tartoznak valamilyen felekezethez.
A katolikusok 2 templommal, az evangélikusok és a reformátusok 1-1 templommal, míg az egyéb hitűek egy-egy közösségi házzal rendelkeznek.
11 446 fő római katolikus és csak 72 fő görög katolikus.
A baptisták és kisegyházak létszáma ismeretlen, ugyanis ezen felekezetek tagjait a népszámlálás során egyszerűen csak az egyéb vallásúak kategóriába sorolták.

 


Gazdaság
- A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérése szerint 2006-ban Paks az ország 8. leggazdagabb települése volt a személyi jövedelemadó befizetések alapján. Ez azért is kiemelkedő, mert a leggazdagabb nem agglomerációs település is egyben, mivel a listán előtte szereplő helységek valamelyik nagyváros agglomerációs körzetébe tartoznak. Paks önkormányzata, mintegy évi 6 milliárd forintból gazdálkodhat. Legnagyobb helyi cég a Paksi Atomerőmű.

Szolgáltatások

 

 

 

 

Az új egészségügyi központ


- Pakson, ahogy egy húszezres városnál általában, található mentő- és tűzoltóállomás, valamint saját rendőrkapitányság. Ezek mellett az erőmű miatt itt kommandósok is ügyelnek a közbiztonság állapotára, továbbá civil önkéntesekből álló polgárőrség segíti a rendőrök munkáját.
- Működik a városban Szociális Otthon, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Nevelési Tanácsadó.
- A városba érkezők részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal turisztikai referensétől kaphatnak.
- A Paksra utazók a 2009-ben felújított Duna Hotelben, illetve az Erzsébet Nagy Szállodában szállhatnak meg.
- A városban több vendéglátóhely (étterem, pizzería, büfé) és számos szórakozóhely is található, ezek jó része a Kishegyi-lakótelepi központban.
- A főutcán bankok, cukrászdák, műszaki áruházak, vegyesboltok, ruhaüzletek, fodrászatok, kozmetikusok és egyéb szolgáltatók találhatók. Gyakorlatilag minden fellelhető.
Bár kórház nincs Pakson, a környék ötvenezres lakosságának egészségügyi ellátása magas színvonalú, mivel az önkormányzat európai közösségi támogatással a korai 2000-es években komoly összeget fordított az egészségügyi központok felújítására és új szakorvosi rendelőintézet építésére. A városban magánrendelések is működnek. 1979-ig, közel negyven éven át járási szülőotthon is működött itt.
- A vállalkozások száma az atomerőmű miatt, a hasonló méretű városok vállalkozásainak számához viszonyítva magas.

Közlekedés

 

 

 

A 6-os főút és a vasútvonal párhuzamosan fut a Duna-parton


- Paks közlekedés szempontjából mindig is kedvező helyen feküdt, hiszen már a római kortól kezdődően itt ment a hadi út a Dunán és annak mentén, amit később a törökök is használtak. A 2010. március 31-én átadott M6-os autópálya alig több mint egy órányira csökkentette a fővárostól való távolságot.

Kerékpár
- Pakson kiépítettek kerékpárutat is, amely párhuzamosan a gyalogúttal a város déli végétől indul. A főút mellett halad, majd a gimnáziummal szemben lekanyarodik és egészen a buszpályaudvarig vezet. Kömlődre is tervezik megépítését.

Autóbusz, személygépkocsi
- Ma a Budapestről Pécs felé tartó 6-os úton, amely a város mellett párhuzamosan halad a Dunával, lehet északról és délről egyaránt legkönnyebben megközelíteni a várost. 2010. március 31-én átadott M6-os autópálya Paks-Észak,illetve Paks-Dél kijáratán keresztül érhető el a város. Nyugatról Kölesd felől (6233-as közút), illetve észak-nyugatról Székesfehérvár Cece irányából is könnyen megközelíthető a város (6231-es közút), bár e két út minősége messze elmarad a 6-os útétól. A Paksra érkező járatok zöme a kiépített buszpályaudvarra érkezik és innen is indul tovább, azonban a városon belül a távolsági járatoknak is több megállóhelyük van. A városban helyi autóbuszjárat is működik, de a város minden pontjára ezzel sem lehet eljutni. Távlatilag a trolibusz lenne a megoldás. A központban körforgalom segíti a város dugómentes közlekedését. Benn a városban a főutcát leszámítva még két fő út található, amelyek közül egyik a lakótelepre vezet, míg a másik a szérűskerti utcák felé, majd kiérve a városból Fehérvár irányába halad. A város a Duna túlpartjáról közelítve a dunaföldvári, vagy a szekszárdi hídon keresztül érhető el a leggyorsabban.

Víziút
- Vízen a Dunán lehet megközelíteni csónakkal, hajóval a várost. A kompkikötő a Sánchegy alatt található, ahonnan óránként indul járat a túlpartra, Géderlakra.

Vasút
- Searchtool right.svg Bővebben: Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks-vasútvonal

- Vasúton egy irányból, a 42-es számot viselő, 1896-ban épült Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks-vasútvonalon közelíthető meg a város. A Paksi Atomerőmű építésekor vált szükségessé a Mezőfalva - Paks szakasz átépítése, valamint a nyomvonal folytatása a Duna mentén az erőműig. 1976-ra készült el a vonalhosszabbítás, 1978-ban Paks városa új végállomást kapott új felvételi épülettel, valamint egy megállóhelyet (Paks-Dunapart) a város északi részén, az Óváros mellett.
A régi végállomást egy ideig Ópaks névre keresztelve használták, de később megszűnt kis utasforgalma miatt. A területén vasúti múzeumot rendeztek be, amely az 1990-es évekig üzemelt, később a járműveket a Vasúttörténeti Parkba szállították. Az egykori állomásépület (I. osztályú HÉV felvételi épület) magánkézben van, gondosan karbantartva. A vonalon a gyorsvonatpár megszüntetésével elsorvasztották az utasforgalmat, 3 és 1/2 pár személyvonat maradt.
Az atomerőmű vasúti kapcsolata miatt azonban országos, nemzetstratégiai jelentőségű, ezen szállítják ugyanis be-ki a technológiai berendezéseket, fűtőelemeket és a sugárzó hulladékot. A jövőben vissza kell állítani a környezetkímélő vasúti közlekedést!

Légi közlekedés
Az Ürgemezőn van helikopter leszállóhely, ám egyelőre csak nagyon ritkán használják.

Oktatás

 

 

A Balogh Antal Katolikus Iskola és Gimnázium egyik épülete, az egykori Zárda


Bölcsődék
- Napjainkra már csak az Ifjúsági úti bölcsőde üzemel. A Kápolna utcai bölcsődét 2007-ben az önkormányzat bezáratta.

Óvodák
- Az 1990-es években még 7 különálló óvodája volt a városnak, de sorra összevonták őket, illetve néhányat bezártak. Ma egy óvoda üzemel, amelynek több taglétesítménye van a város különböző pontjain.

Általános iskolák
Az ország 1981 óta tartó folyamatos népességcsökkenése Paksra is érvényes volt. Az erőmű építésének befejeződése is hozzájárult az egyre nagyobb elvándorláshoz, így a gyermekek száma is apadni kezdett. Igaz a legutóbbi adatok szerint 2007-ben több gyermek született a Paksi kistérségben, mint az azt megelőző években, de ez az iskolákat még nem érinti.
Korábban 4 városi, 1 egyházi és 1 gyógypedagógiai iskola működött a városban, illetve Dunakömlőd is saját iskolával rendelkezett.
2004-ben nagyszabású iskola-összevonás történt, aminek következtében csak három önkormányzati iskola maradt a városban. Az lakótelepen egy óriás iskola előbb II. számú Általános Iskolaként, a Móra Ferenc és a Herman Ottó iskolák összevonásával 2005-től II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola névvel a helyi, majd 2006-tól folyamatosan a környékbeli falvak felsőbb évfolyamos gyermekeit is fogadja. A belvárosban a Deák Ferenc Általános Iskola működik, az Óvárosban a Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium található, amely Paks egyik legrégebbi iskolája. A Balogh Antal Katolikus Iskola és
Nyolcosztályos Gimnázium továbbra is megmaradt, mivel ezt az egyház tartja fenn.
A gyógypedagógiai iskola még üzemel, de új osztályokat már nem indít.

Középfokú oktatás
- A városban gimnázium, szakközépiskola és szakmunkásképző működik.
- A gimnáziumban reál- és humán képzés mellett 6 évfolyamos oktatás is működik.

Kultúra - Intézmények
- A Városi Művelődési Központban található a város színháza (és mozija), valamint könyvtár és kiállítóterem. A színházterem 440 ülőhellyel bír. Itt tartja próbáit a Tűzvirág táncegyüttes. A Városi Könyvtár (Pákolitz István Könyvtár) az egykori zsinagóga helyén található. Külön gyermek és felnőtt részleggel, mindegyikben bőséges választékra lehet bukkani. A könyvtárban ingyenes net.pont internetezési lehetőség van. A könyvtár igazgatója éveken át a kiváló szakértő, Gutai István volt. Jelenleg Pumerscheinné Bedekovity Zóra, 2011-ben az Év fiatal könyvtárosa díj kitüntetettje vezeti.
- A Városi Múzeum (egykori Cseh-Vigyázó kúria), amely állandó és időszakos kiállításoknak és egyéb történelmi rendezvényeknek, kézműves foglalkozásoknak ad helyet. A Novák-ház ma zeneiskolaként funkcionál, amelyet 2006-ban felújítottak. Az itt fellelhető intézmény a Pro Artis nevet viseli, ahol népi és modern hangszereken is tanulhatnak a diákok, illetve színművészetet és különböző táncokat is elsajátíthatnak (például balettet).
- A városban télen uszoda, nyáron az Ürgemezőn strand működik. A Duna vize mára úgyszólván alkalmatlanná vált a fürdésre. A két világháború között a folyó vizén népszerű uszály-uszoda működött a Duna-korzó mellett pár lépésnyire a városközponttól. Hamarosan jelentős javulás várható azonban a budapesti szennyvíztisztítás teljessé válásával. A folyó szerelmesei így is egész szabadidejüket kint töltik, a ma még tisztább bal-partra csónakkal-komppal könnyen átjuthatunk.
- A belvárosi részen a főutca gyakorlatilag sétálóutcává alakult. A 2010 nyarán zajló jelentős forgalomcsökkentő fölújítás is ebbe az irányba mutat. Megtelt kisboltokkal, amelyekben a bevásárolni vágyók kedvükre nézelődhetnek szabadidejükben.
- Az újvárosi Ipari Parkot ellepik a különböző multinacionális cégek.
- Képtár, amelynek tartalma főként avantgárd művészek kiállításából áll. Korábban az Erzsébet szállóban volt, most külön épületben, a volt konzervgyár területén helyezkedik el. - A környéken rengeteg lehetőség adódik a lovaglásra. Kiváló lovasiskolák Pakson, Cseresnyésben, Csámpán és Németkéren is találhatók.

Helyi média
- Pakson több városi médium működik:
- A város hivatalos honlapja, napi hírekkel, eseménynaptárral
A város televíziócsatornája:
- Tele Paks Tv
A város rádiója:
- Fortuna Rádió
A város másik rádiója:
- HITS Rádió
A város újságja:
- Paksi Hírnök
A város híroldala:
- PaksNet
Paks Online TV-csatornája:
- PATUR

Sport

 

 

 

A paksi tanuszoda
 
A városban három komolyabb egyesület működik, az
- Atomerőmű Sport Egyesület (ASE), a
- Paksi Sport Egyesület (PSE) és ennek külön tagozata a
- Paksi Futball Club (PFC), valamint a - Dunakömlődi Sport Egyesület (Kömlőd SE).
Paks város többféle sport elsajátítására nyújt lehetőséget, az erőmű és a városvezetés egyaránt támogatja a különböző szakosztályokat. Országosan is ismert bokszolók, dzsúdósok, evezősök, sakkozók, kosarasok kerültek már ki.
- A paksi Tuncsik-növendék Kovács Antal a cselgáncs-sport első magyar olimpiai bajnoka lett az 1992-es barcelonai olimpián.
- Kozmann György Európa- és világbajnok (Sziklenka László-Hajba Antal-növendék) pedig Athénben, 2004-ben bronzérmet szerzett (Kolonics György mellett) kenu párosban.
Paks 1995-ben Nemzeti Sportváros címet kapott.
- A város kosárlabdacsapata az ASE és focicsapata a Paksi SE egyaránt az országos bajnokság legmagasabb szintjén szerepel.
- A városban az ASE, PFC (PSE) és a Kömlőd SE rendelkezik labdarúgó csapattal, de az ASE-nál csak a fiatalok edzhetnek, felnőtt csapat nincs. Mindegyik csapat saját stadionnal rendelkezik. - Az Atomerőmű sportegyesületnek sikeres NB I-es kosárlabdacsapata is van, működik kajak-kenu csapat, amely a Dunán tartja edzéseit. A cselgáncsozók saját ASE-edzőteremben edzenek. - Adott még az ASE keretein belül a sakk, az atlétika, a kerékpározás és a tenisz sportág is.
- A karateképzés - amelynek több fajtája is található szerte a városban - jobbára magánedzésként létezik, nem tartozik egyesületekhez, ahogy az újonnan megjelent küzdősport, a capoeira sem.
- Az ökölvívás, valamint a tájfutás a PSE egyesület keretein belül működik.
- A lovaglás lehetőségét különböző magán lovasudvarok biztosítják, az úszásnak a városi uszoda és a strand ad helyszínt.
- Paintballozók is rendszeresen működnek a térségben.
- Korcsolyázásra télen, a 2006-ban megnyílt, szabályos jégkorong-méretű (61×30 m) Gesztenyés úti fedetlen műjégpálya használható.
- Tekézni az ASE futballpálya melletti tekeklubban nyílik lehetőség.
- Röplabda- és kézilabdaedzéseket csak az iskolák szerveznek egyénileg diákjaik részére.
- A floorball inkább csak diáksportként ismert, főként a Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében, bár az ő sikereiken felbuzdulva a város többi oktatási intézménye is átvette ezt a sportágat.
- Aerobik és egyéb tánc lehetőségek szintén fellelhetőek a városban.

 

 


Nevezetességek

 

 

Paks légi felvételen

 

 

A Kornis-kúria, ma a Bezerédj Iskola működik az épületében

 

 

Jámbor Pál szobra a Szent István téren

 

 

A Bazársor
 
- Régiek (képeslapokon is megörökítve
- Vasúti Múzeum (1987, a járműveket elszállították)
- Prelátus-ház (1934)
- Jézus Szíve katolikus templom (1901)
- Bazársor (1885)
- Evangélikus templom (1884)
- Erzsébet Szálló (1844, rekonstruálva 2010)
- Kálvária kápolna (1815)
- Református templom (1796)
- Pákolitz István Városi Könyvtár (egykori zsinagóga épülete, épült 1795-ben)
- Szent Rókus kápolna (1781)
- Szent Vendel kápolna (1746)
- Daróczy-kúria (ma művészeti iskola)
- Kornis-kúria (ma általános iskola)
- Szeniczey-kúria (19. század eleje - Deák Ferenc unokahúgának lakóhelye) felújítás alatt
- Duna-parti Sétány (védett százéves gesztenyefa-sorral)
- Régies hangulatú óváros
- Cseh-Vigyázó kúria (ma Városi Múzeum)
- Vadászkürtszálló (a mai Hangulat Presszó)
- Sárgödör téri présházsor
- Kurcz-kúria (ma tüdőgondozó)
- Egykori városháza (emeletes, eredetileg copf stílusú épület, ma rendelőintézet) romos állapotban
- Pleisztocén löszfal

Újak
- Szentlélek-templom (1988) – Tervezője: Makovecz Imre
- Paksi Atomerőmű Részvénytársaság Látogató Központ (1995)
- Városi M(unkás)űvelődési Központ (1979)
- Paksi Képtár (a volt Paksi Konzervgyár területén)
A lakótelepi „sosevolt piac” (mai funkciója:
- étterem, bank, lottózó, szórakozóhely)– Tervezője: Makovecz Imre
- Paksi Halászcsárda
- Kömlődi Halászcsárda
- Paks nevét viseli 1976 óta egy 6,9 km átmérőjű becsapódási kráter a Marson (Paks-kráter)

Szobrok
- Jámbor Pál-szobor (Szent István téren)
- Anya gyermekével (a Rákóczi utcai Egészségügyi Központnál, Kutas György alkotása)
- II. világháborús emlékmű (Jézus Szíve templom előtt, Halász Károly alkotása)
- Sakkolimpiai Emlékmű (a Lakótelepen, Pauer Gyula alkotása, 2000)
- Komptragédia áldozatainak emlékműve (a Zárda mellett)
- Szentháromság-szobor (a Bezerédj Iskola mellett)
- Halas fiú (díszkút az Erzsébet Szálló mögött; Tóth Emőke, 1987)
- Deák Ferenc mellszobra (Városháza előtt)
- Pákolitz István mellszobra (a Városi Múzeum kertjében)
- Vak Bottyán mellszobra (az ő nevét viselő gimnázium főbejáratánál)
- Paksi disputa (az Atomerőmű bejáratánál, Farkas Pál alkotása)
- Szovjet emlékmű (a „Sóder Jóska”) a város északi bejárójánál. '56-ban hajóval se tudták kirántani a helyéről, mert 10 méteres vasúti sínek tartják, betonba ágyazva.

Hagyományok

 

 

 

Pakson hagyományos tevékenység a halászat


Korábban halászfalu volt, ezért sokan rendelkeznek még a Dunán csónakkal, valamint rengeteg kiállítás szól erről, mind az Atomerőmű látogatóközpontjában, mind a Városi Múzeumban. Bár a paksi borok nem tartoznak a minőségi borok közé, de mivel régen a ma már beépített Kishegyen és az Erőmű helyén is hatalmas szőlőskertek sorakoztak, a borászat is a régi paksi tradíciók közé tartozik. Erre utal a Sárgödör-téri pincesor, valamint, hogy a város peremterületén ma is rengeteg szőlőskert található. A szüreti felvonulás is a borászathoz kötődik. Pakson borbarát egyesület is működik, amely minden évben kiosztja a legjobbaknak járó díjakat.
Minden év decemberében, ahogy a legtöbb városban, Pakson is nagy karácsonyfát állítanak a Városháza elé. A főutcán díszkivilágítás van.

Fesztiválok, ünnepségek

 

 

 

Ez a hajó az úgynevezett vízi színpad,
itt rendezik minden évben az augusztus 20-i ünnepségeket.
A közönség a lépcsőkön ülve figyeli a fellépőket.


Paks város vezetősége, a turizmus fellendítésének érdekében illetve, hogy a város lakóinak kedvében járjon, több fesztivált is szervez évente.
- Március 15-én a Jámbor Pál szobornál felállított színpadon előadással emlékeznek meg 1848 eseményeiről, amelyen a város vezetősége is részt vesz, fáklyásmenetben. Az iskolák emlékünnepséget rendeznek felváltva, minden évben.
- Tavasz elején minden évben megrendezik a Paksi Harmonika Fesztivált, együttesek és szólisták részvételével, a komolyzenétől a tánczenéig terjedő stílusokban.
- Május 1-jén a munka ünnepekor az Ürgemezőn játékok (dodgem, célbalövés, körhinta stb.) és az ASE pályán felállított színpad (ahová minden évben hírességeket is meghívnak) várja a látogatókat. Az út mentén felállított sátrakban különböző szuveníreket vehetnek az arra sétálók.
- A Piactéren pünkösdkor Német nemzetiségi napok - Pünkösdi fesztivál keretében tartott rendezvényen szintén a majálisihoz hasonló játékok és színpad várja az érdeklődőket, ahol ez alkalommal a helyi sváb tánc csoportok és zenekarok (pl.: Roger Schilling) lépnek fel. Esténként a színpad előtti tér táncparketté válik.
- Július elején minden évben az ESZI sportcsarnokában megrendezik a Gastro Blues fesztivált, ahol világhíres együttesek lépnek fel és evés-ivás programok várják az odaérkezőket. - Augusztus 20-án és az azt megelőző napokon, a Duna-parti sétány és az Erzsébet szálló mögötti park területén megtartott, Duna-parti Családi Napok várja a nyár végi kikapcsolódásra vágyó lakosságot. A Dunán álló vízi színpadon, országosan ismert együttesek, színészek, humoristák, táncosok is fellépnek. A Dunán fáklyaúsztatással, valamint tűzijátékkal zárul az ünnepségsorozat. A város egyik végéből a másikba látványvonat szállítja az embereket.
- Szeptember közepén Szüreti felvonulást tartanak a városban, amikor lovasok és szekerek tucatjai vonulnak körbe a városon, majd a Sárgödörtérre érve az ott lévő színpadon különböző népi jellegű tánccsoportok és zenekarok lépnek föl, a Szüreti mulatság-on.

Paksi konyha

 

 

1986-ban kifogták a múltban Pestig (ld. Vizafogó városrész) is ívásra felúszó
Fekete-tengeri tokhalféle, a viza egy óriási példányát.Sajnos nem élte túl az összes párttitkár látogatását.
Emlékkiállítása az egyik helyi presszó kirakatában

- Paks, mint egykori halászfalu, messze földön híres halászlevéről. A tradicionális halászlevet az erre utazók a paksi vagy a dunakömlődi halászcsárdában kóstolhatják meg, vagy a minden évben augusztus 20-án megrendezett halászléfőző versenyen. A Duna szennyezettsége miatt, a halat kevésbé a folyóból, mint inkább a város környékén elterülő tavakból szerzik be.
- Jellegzetes még a szőlőtermesztésből adódóan a bor. Bár minőségileg nem éri el a szekszárdi borokat, egy kóstolót azért érdemes beiktatni, ha valaki a városban jár.
- Nyaranta a piac megtelik dinnyével. A környéken Tengelic mellett találhatók dinnyeföldek, amelyek tulajdonosai a gyümölcs jelentős hányadát a paksi piacon értékesítik. A jó minőségű görögdinnye mellett sárgadinnye is nagy számban kapható.

Díjak a városnak, díjak a várostól - Paks város kitüntetései
- Paks 1995-ben Nemzeti Sportváros címet kapott, mivel több élvonalbeli sportolót neveltek a Paksi Atomerőmű SE, valamint a Paksi SE cselgáncs, kajak-kenu, sakk és ökölvívó
szakosztályaiban, továbbá a paksi kosárlabdacsapat 3-szoros magyar bajnok, a város focicsapata az NBI-ben játszik, világ- és olimpiai bajnokaik vannak.
- 2002-ben Paks egy nemzetközi zsűri által adományozott "Virágos város" címet kapott.
- 2010-ben megkapta a Magyar Sakkszövetség és a Sakk-kultúráért Alapítvány kuratóriuma által alapított Caissa lovagja kitüntetést.

Paks város kitüntetettjei
Paks minden évben több kitüntetést is kioszt. Leglényegesebbek a Díszpolgári cím és a Pro Urbe emlékérem.
Ezek mögött másodlagos:
- A „Gyermekeinkért” kitüntető cím az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiség formálásában huzamosan végzett munkája elismerésére adott kitüntetése.
- A Pongrácz Sándor díj azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Paks város egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez.
- „Segítő Kéz” kitüntetés azon személyek részére, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásnak javításához.
- „Paks Kultúrájáért” kitüntetés a város kulturális életében dolgozó azon személyek részére, akik a város kultúrájáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak.
- „Deák Ferenc” kitüntetés a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként osztanak ki.
- „Paks város Közbiztonságért” kitüntetés annak adható, aki valamelyik helyi közrendvédelmi szervezetnek a tagja és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.
- „Paks város Sportjáért” kitüntetés a város sport életében dolgozó azon személyek részére, akik a város sportjáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak.

Díszpolgárság
A díszpolgári címet azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek adományozzák, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Paks városához, illetve tevékenységük Paks város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A díszpolgári címben részesülteknek a polgármester a képviselő-testület ünnepi ülésén egyedi szövegezésű díszes oklevelet, a város címerét tartalmazó legfeljebb 20 grammos, 14 karátos arany pecsétgyűrűt, illetve a cím adományozásáról szóló iratot ad át.

A város díszpolgárai

 

 


Pro Urbe díjazás
- A „PRO URBE emlékérem” kitüntetést azoknak a személyeknek és egyesületeknek adományozzák, akik illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.
- A kitüntetett részére a képviselő-testület az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából tartott - ünnepi ülésén a polgármester emlékérmet „PRO URBE” felirattal, Paks címerével, a város történelmi folyamatosságára utaló ábrázolással és az adományozást tanúsító iratot ad át.
- A kitüntetés adományozását a jegyző az erre a célra rendszeresített albumban tartja nyilván. A képviselő-testület naptári évenként legfeljebb három kitüntetést adományoz.

Híres paksiak - Itt született
- Gebhardt Xavér Ferenc (1791–1869) orvos, egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1830)
- Jámbor Pál (1821–1897) – katolikus pap, író
- Petrich Ferenc (1826–1899) honvédszázados, országgyűlési képviselő a 19. században
- Palágyi Menyhért (1859-1924) bölcsészdoktor, gimnáziumi tanár, fizikus, filozófus, a Petőfi Társaság tagja
- Gratzag Gyula (1899–1946) az első paksi kávékimérő üzemeltetője
A Gratzag család 1867-ben, a kiegyezés évében a jelenleg ausztriai területen fekvő Lajta környéki Münchdorfból költözött, a magyarországi kereskedelmi utak mentén fekvő Paksra. Itt már komoly kávépörkölő üzemet működtettek, és nagykereskedelmet folytattak. Az üzem a város meghatározó részén a Zöldfa épületében kapott helyet, mely későbbi átépítések során az Erzsébet szálló és kaszinó nevet kapta. Ezen épület a régió legnevezetesebb központi kulturális találkozóhelyévé nőtte ki magát. Gratzag Gyula (1898–1946) a paksi Könyök u. 2-ben lakott családjával: nejével és három gyermekével, Istvánnal, Gyulával és Erzsébettel. A paksi családi üzemet 1924-ben Budapestre költöztették, itt saját vendéglőik ellátását (Budapest, IX. kerület, Csarnok tér; Budapest, VII. kerület Thököly út – Cserhát u. sarok, Szilágyi Erzsébet fasor) és a környezetük üdítő kávéztatását tartották szem előtt.
- Pákolitz István (1919–1996) – költő, műfordító
- Kovács Antal (1972) – olimpiai- és világbajnok cselgáncsozó
- Éger László (1977) – válogatott labdarúgó, hátvéd
- Braun Ákos (1978) – világbajnok dzsúdós
- Kozmann György (1978) – kétszeres olimpiai bronzérmes, többszörös világ- és európabajnok kenus
- Balzsay Károly (1979) – magyar profi ökölvívó, (WBO) nagyközépsúlyú volt világbajnoka, hétszeres magyar bajnok
- Ács Péter (1981) – nemzetközi sakknagymester

 

 


Irodalom
- Kernné Magda Irén: Városunk Paks (Szekszárdi Nyomda Kft., Szekszárd, 1997) ISBN 963-03-4287-1
- Németh Imre, dr.: Paks monográfiája (Zrínyi Nyomda, 1974)
- Kernné Magda Irén: Várossá válni… (Böcz Sándor Nyomdája, Szekszárd, 2001) ISBN 963-00-7851-1

 

 

Paks - A Szentlélek temploma
(tervezte: Makovecz Imre)Jegyzetek
- Jump up ↑ Tarolt Süli és a Néppárt.hu jelöltjei (magyar nyelven) (html). Paks.hu, 2014. október 13. (Hozzáférés: 2014. október 26.)
- Jump up ↑ Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2014. január 1. (magyar és angol nyelven). Központi Statisztikai Hivatal, 2014. augusztus 27. (Hozzáférés: 2014. szeptember 1.)
- Jump up ↑ http://www.ungarndeutsche.de/de/cms/uploads/Ortsnamen_ungarndeutsche.pdf (Hozzáférés 2013. május 26)
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 86. o. ISBN 9630078511 (2001)
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 87. o. ISBN 9630078511 (2001)
- Jump up ↑ Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára II. (L–Zs). 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4569-1
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 14. o. ISBN 9630078511 (2001) - Jump up ↑ Pincefalvak.hu: Paks
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 33. o. ISBN 9630078511 (2001)
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 61. o. ISBN 9630078511 (2001)
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 80. o. ISBN 9630078511 (2001)
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén. Várossá válni…. Szekszárd: Böcz Sándor Nyomdája, 85. o. ISBN 9630078511 (2001)
- Jump up ↑ Kernné Magda Irén: Várossá válni… (Böcz Sándor Nyomdája, Szekszárd, 2001) ISBN 963-00-7851-1
- Jump up ↑ Éghajlati visszatekintő 2010. met.hu. (Hozzáférés: 2015. január 17.)
- Jump up ↑ A népesség számának alakulása (1870-2001). KSH, 2001. (Hozzáférés: 2008. május 28.)
- Jump up ↑ A város számokban. Paksi Önkormányzat. (Hozzáférés: 2008. május 28.)
- Jump up ↑ A nemzetiségi népesség száma. KSH, 2001. (Hozzáférés: 2008. május 28.)
- Jump up ↑ A népesség vallás szerint. KSH, 2001. (Hozzáférés: 2008. május 28.)
- Jump up ↑ Helységnévtár 2007. KSH, 2001. (Hozzáférés: 2008. május 28.)
- Jump up ↑ index.hu: A polgármester szállítja az ebédet a legszegényebb faluba, 2006. január 5. (Hozzáférés: 2007. május 20.)
- Jump up ↑ A vállalkozások száma. Paks.hu, 2008. (Hozzáférés: 2008. június 18.)
- Jump up to: a b Paks Városi Múzeum honlapja
- Jump up ↑ Proartis.hu
- Jump up ↑ http://www.profila.hu/site_media/upload/618/L_-34333618.jpg
- Jump up ↑ Paks a sport városa. Paks.hu, 2008. (Hozzáférés: 2008. június 18.)
- Jump up ↑ http://www.profila.hu/auctions/toc/-34374617/page-1
- Jump up ↑ Geoláda a Sárgödör téren. (Hozzáférés: 2015. január 16.)
- Jump up ↑ Planetary Names, Paks
- Jump up ↑ Paksi Harmonika Fesztivál
- Jump up ↑ Caissa lovagja kitüntetés alapítása és adományozása (magyar nyelven). Magyar Sakkszövetség. (Hozzáférés: 2014. október 13.)
- Jump up to: a b Paks város díjazottai

További információk
- Commons
- A Wikimédia Commons tartalmaz Paks témájú médiaállományokat.
- Paks város önkormányzatának honlapja
- Paksi Turizmusért Egyesület
- PaksNET oldalai
- Légi felvételek Paksról
- Magyarország legvirágosabb települései
- Tolna megye települései
- A Paksi járás települései
- Magyarország
- Magyarország-portál
- Földrajz
- Földrajzportál

Kategória:
- Paks

 

 

 

 

 

wikipédia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.