Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÁJAK ÉS VÁROSOK - ITT ZAJLIK A HÍRES TURI VÁSÁR

2016.09.02

TÁJAK ÉS VÁROSOK

Mezőtúr város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Mezőtúri járás központja.

Fekvése
A megye keleti részén, a Tiszántúlon található
. A várost keresztezi a Hortobágy-Berettyó csatorna

. Megközelíthetősége
- Közúton elérhető a 46-os főúton.
- Vonattal a MÁV 120-as számú Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza-vasútvonalán, illetve a 125-ös számú Mezőtúr–Orosháza–Mezőhegyes–Battonya-vonalon érhető el. A vasútállomás a 120-as vonalon Csugar és Nagylapos között, a 125-ösön pedig Pusztabánréve után található. 1885-1975 között létezett még a Mezőtúr–Túrkeve-vasútvonal is.

 

A név eredete
A mező előtag a mezővárosi jelleg
re utal. A Túr név a Berettyó (Ma: Hortobágy-Berettyó) alsó szakaszára utal, a város e mellett a folyó mellett épült. Az első írásos emlék e településről az 1205-1235 közötti időszakból való: a Váradi Regestrum Tur (villa Tur) név alakban említi. Ettől kezdve királyi okleveleinkben már gyakrabban előfordul.

Története
A 14. századtól az árutermelés kibontakozásával egyre inkább előnyös helyzetbe került a környező településekkel szemben.
A Sárrét
mocsárvilágán át az egyetlen járható út a mezőtúri révnél kezdődött. Ez volt a legrövidebb út a szolnoki réven keresztül a Budáról Erdélybe vezető utak közül. Az átkelőhely fontos városfejlesztő tényező lett, így a század második felében Túr is a mezővárosok sorába lépett. Mezővárossá nyilvánító oklevele 1378-ból Nagy Lajos királytól származik, aki több ízben is megfordult Túron. Az Anjou-uralkodóra utal a város régi címerében az Anjou-liliom is. Mint mezőváros, vásártartási jogot kapott, vámmentességet, sőt vámszedési jogot élvezett. A túri vásárok már a 15. században látogatottak és nagyon híresek voltak, jelentőségük a török hódoltság idején tovább nőtt. A kereskedelem mellett virágzott a kézműipar. Különösen ismertek voltak a csizmadiák, a tímárok, a korsósok, a szűcsök.

Mezőtúr kulturális téren századokon át központja volt e vidéknek.
A város korán csatlakozott a reformációhoz.
1530-ban alapított protestáns iskolája rövidesen - a debreceni után, amelynek partikulája volt - a Tiszántúl legjelentősebb oktatási intézménye lett. A 16. században a wittenbergi egyetemen tíz túri származású diák tanult, akik azzal hálálták meg volt iskolájuk gondoskodását, hogy könyveket, térképeket hoztak magukkal, s odaajándékozták az iskola könyvtárának. A református gimnázium 16 000 kötetes régi, ritka könyveket tartalmazó könyvtárának is ilyen ajándékok vetették meg az alapját.
A 19. században meginduló tőkés fejlődésnek nem sok hasznát látta Mezőtúr.
A gyáripar olcsó termékeivel fokozatosan háttérbe szorította a város kisiparát. A nagyipart pedig csupán a téglagyár, néhány malom és egy szövőüzem képviselte. A város lakossága 25 000 fő körül stabilizálódott.
A 19. század derekán még lényegesen kisebb Szolnok a századfordulóra utoléri, majd elhagyja Mezőtúrt.
A II. világháború után az új gazdasági-társadalmi viszonyok hosszú időn át szintén kedvezőtlenül befolyásolták a város életét. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszervezése, majd a technikai színvonal emelkedése jelentős számú munkaerőt szabadított fel. Ipar hiányában ez a munkaerő elvándorlásra kényszerült. Különösen nagy az elvándorlás az '50-es évek második felében, amikor az évi átlag megközelítette a 300-at. Javulást csak a '70-es évek hoztak, amikor is a múlt kisipari hagyományaira támaszkodó szövetkezeti ipar mellett több középüzem települt a városba.

Népcsoportok
2001-ben a város lakosságának 98%-a magyar
, 2%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.

Kultúra

Az első világháborús emlékmű

Fazekasság
- Mezőtúron régi hagyományai vannak a fazekasságnak. A jelenlegi fazekasok is őrzik a helyi hagyományokat.

Túri Vásár
- Minden évben, augusztus utolsó hétvégéjén rendezik meg a hagyományos Túri Vásárt és 2002 óta a vásárt megelőző Mezőtúri Művészeti Napokat (arTúr fesztivál).

Közösségi Ház
- Programok, rendezvények szervezése, lehetőség biztosítása a sport és a kultúra területén a polgári közösségek tevékenységeihez.

Képzőművészeti Alkotótelep
- A nemzetközi képzőművészeti alkotótelep Holt-Körös partján működik 1981 óta.

Népzene
A népzenei hagyományokat őrzi a Szivárvány citerazenekar (1970), az Iringó citerazenekar (1996) és a Lókötők citerazenekar (2004).

Fúvószene
- 1991-ben alakult meg Mezőtúron a mai Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola falain belül Szúnyogh József tanár úr vezetésével a Mezőtúri Ifjúsági Fúvószenekar, amely régi és új fúvószenekari hagyományokat ápolt.

A Zenekar eddigi karmesterei voltak:
- Szúnyogh József

- Szűcs Csaba - Debreceni Örs - Katona Tiborné A RE*FLEX BAND 2009 augusztusában alakult a Mezőtúri Ifjúsági Fúvószenekarból. Tagjai az a 20 lelkes fiatal, akik a zenére, a fúvószenére életmódként tekintenek. Megalakulásuk után célul tűzték ki maguknak, hogy a fúvószenét egy más nézőpontból is bemutatják a nagyközönségnek. Eleinte úgynevezett Flex-Band, illetve Young-Band felállásban hangszerelt zeneművek előadását helyezték előtérbe, de ma már Concert Band és Marching Band átiratokat is megszólaltatnak. Repertoárjuk legfőképp a 60-as évektől napjainkig terjedő időszakot felölelő pop, rock, latin, film és tánczenék fúvószenekarra áthangszerelt műveit tartalmazza. Megtalálhatók többek közt benne: The Doors, Aerosmith, Nickelback, Lady Gaga, Michael Jackson, Adele, Jon Bon Jovi, Linkin Park, The Black Eyed Peas, Cee Lo Green s más egyéb feldolgozások. Az együttes fesztiválokon, városi rendezvényeken, egyéni meghívásos felkéréseken ad színpadi koncerteket.

Hivatalos netes megjelenések: Web: http://www.re-flexband.com

Facebook: https://www.facebook.com/reflexband.mezotur

Fesztiválok, események
- Városnap
- Mezőtúri Művészeti Napok - arTúr Fesztivál
- Túri Vásár
- East Fest

2012 nyara óta rendezik Mezőtúron az East Fest zenei fesztivált, melyen az élőzenei színpad mellett egy hip-hop és egy elektronikus helyszínen vonulnak fel a magyar könnyűzenei élet élvonalbeli képviselői. Az igazi nyári életérzés emeléséhez hozzájárul az is -a kempingen kívül-, hogy a fesztiválnak az a Városi Strandfürdő ad helyet, ahol 14 évig az ország egyik legnagyobb s legrégibb nemzetközi zenei fesztiválja a WAN2 Fesztivál zajlott. Az EAST FEST nem a WAN2 folytatása, csupán a helyszín ugyanaz, de a hangulat évről évre fokozódik.

Média
- Mezőtúr és Vidéke
- Túri Televízió Mezőtúr
- Körös Televízió
- Pont Rádió
- Pont Televízió
- Mezőtúr nem hivatalos közösségi oldala
- Városi TV
- Index TV

Látnivalók

 

A második világháborús emlékmű

Műemlékek
- Mezőtúri református nagytemplom (1792, átépítve 1843-1845)
- Újvárosi református templom (1894-1896, Neogótikus)
- Római katolikus templom (1817-1824, Klasszicista)
- Evangélikus templom (1926, Eklektikus)
- Régi zsinagóga (Kiállítócsarnok) (1830, Klasszicista)
- Városháza (1928, Eklektikus)
- Tűzoltólaktanya (1927)
- Petőfi-ház
- Albrecht-kastély

Múzeumok
- Túri Fazekas Múzeum
- Badár Emlékszoba és Fazekas Alkotóház
- Peresi Tájház (1902-ben épült gőzhajtású szivattyútelep, A Körös-völgyi természetvédelmi terület állat- és növényvilágának bemutatása)
- Helytörténeti gyűjtemény

Emlékművek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve

- 1956-os emlékmű (Györfi Sándor alkotása)
- Első világháborús emlékmű
- Második világháborús emlékmű

Strand
- Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda

Gazdaság
- Mezőgazdaság
- Ipari park (vetőmag kezelés)
- Téglagyár (bezárt)

Oktatás
- Főiskola
- Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás
- Gimnáziumok, szakközépiskolák
- Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
- Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Híres mezőtúriak

Klasszicista református templom. Épült 1677 átépítették 1814-45 között.

Mezőtúron születtek
- Ercsei Dániel (filozófiai író) (1781)-(1836) filozófiai író, bölcseleti doktor és tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
- Bucsi Mihály (1813-1886) 1848-49 fordulóján a mezőtúri lovas nemzetőrség tisztjeként részt vett a felső-tiszai harcokban.
- Badár Balázs (1854-1939) fazekasmester
- Kun Zsigmond (1893-2000) az elmúlt évszázad egyik nagy magyar polihisztora, művészet barát és művelő, író, költő és szenvedélyes gyűjtője, mentője a magyar népi kultúra tárgyainak
- Homoki Nagy István (1914-1979) filmrendező
- Kalmár Pál dalénekes
- Sós György (1927-1993) orvos, színdarab és regényíró, a Magyar Rádió dramaturgja
- Tamási Eszter (1938-1991) tévébemondó
- Kirsch János (1961-2012) író, költő, diakónus, eszperantista, templomigazgató, középiskolai tanár
- Magna Cum Laude zenekar
- Börcsök Enikő színésznő, rendező, 1991-től 1994-ig a kaposvári Csiky Gergely színházban játszott, 1994-től a Vígszínház tagja
- Mester Viktória opera-énekesnő, magánénekesnő, mezzoszoprán, a Magyar Állami Operaház tagja
- Kovács Tímea énekesnő
- Bihary Imre olimpiai bronzérmes szakács
- Veres Róbert MC DC freestyle rapper
- Mérai Katalin film és színpadi színésznő, színházi rendező és író
- Pintér Zoltán Oki Omen volt frontembere
- Papp Lili modell, a 2008-as Miss Balaton
- Esti Kornél zenekar

- RE*FLEX BAND zenekar

Mezőtúron alkotnak
- Demeter Lóránt János Festő, grafikus, Munkácsy-díjas érdemes művész, az MTA Széchenyi irodalmi és művészeti akadémiájának tagja - Györfi Sándor Szobrászművész, a nyíregyháza-sóstói éremművészeti szimpózium vezetője, s a mezőtúri nyári művésztelep szakmai vezetője

Mezőtúron alkottak
- Ercsei Dániel (lelkész) (1744)-(1809) református lelkész
- Csabai-Wagner József (1888-1967) építészmérnök, festőművész
- Csenki Imre (1912-1998)Kossuth-díjas zeneszerző, karnagy, zenepedagógus, 1937-től 1940-ig a Mezőtúri Református Gimnázium énektanára
- Benke Valéria (1920 – 1988) A mai Teleki Blanka Gimnázium elődjének tornatanára, neves kommunista politikus
- Ábrahám Miklós (1921-2011) hivatásos előadóművész, nótaénekes
- Petőfi Sándor Utazás az Alföldön című versét itt írta
- Dr. Tóth Albert Tanár, a biológiai tudományok kandidátusa, a Környezet- és Természetvédő Tanárok Egyesületének volt elnöke.
- Dr. Tolnay Gábor Tanár, a történettudományok kandidátusa, 1994-2006 között a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum igazgatója.

 

Jegyzetek
- Jump up ↑ Mezőtúr települési választás eredményei (magyar nyelven) (html). Országos Választási Iroda, 2010. október 3. (Hozzáférés: 2012. január 21.)
- Jump up ↑ Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2013. január 1. (magyar és angol nyelven). Központi Statisztikai Hivatal, 2013. augusztus 27. (Hozzáférés: 2014. január 13.)
- Jump up to: a b c szerk.: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, az első kiadást szerkesztette: Marosi Sándor és Somogyi Sándor, Második, átdolgozott és bővített kiadás (magyar nyelven), Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. ISBN 978-963-9545-29-8 (2010)
- Jump up ↑ A 2001-es népszámlálás nemzetiségi adatsora
- Jump up ↑ [1]
- Jump up ↑ [2]
- Jump up ↑ [3]
- Jump up ↑ Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
- Jump up ↑ [4] [5]
- Jump up ↑ [6]
- Jump up ↑ [7]
- Jump up ↑ A RE*FLEX BAND hivatalos weboldala
- Jump up ↑ A RE*FLEX BAND hivatalos Facebook oldala
- Jump up ↑ Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
- Jump up ↑ Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

További információk
- A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
- A Wikimédia Commons tartalmaz Mezőtúr témájú médiaállományokat.
- Hivatalos honlap
- Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft honlapja
- A híres Túri vásár honlapja
- Az ArTúr fesztivál honlapja
- Vivace Kamarakórus honlapja
- Mezőtúri Lokálpatriota Egyesület Honlapja
- Linkgyűjtemény
- Közösségi honlap
- Légifotók
- Mezőtúr az utazom.com honlapján
- Térkép Kalauz – Mezőtúr
- Mezőtúr anno - képgaléria
- Mezőtúri Séta - 2010. január - Videó
- Mezőtúr képekben
- A Mezőtúri járás települései
- Jász-Nagykun-Szolnok megye települései
- Magyarország-portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap

Kategória:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye települései
- Magyarország városai

 

wikipédia
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.